Właściwość OnCurrent

Dotyczy

Obiekt Form

Ustawia lub zwraca wartość pola Przy bieżącym w oknie Właściwości formularza. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnCurrent

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Current jest wyzwalane, gdy rekord uzyskuje fokus i staje się rekordem bieżącym, a także po odświeżeniu formularza lub ponowieniu jego zapytania.

Właściwość OnCurrent przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy bieżącym w oknie Właściwości formularza lub raportu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy bieżącym jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie zdarzenie Current dla formularza „Order Entry” zostaje skojarzone z makrem „Current_Macro”.

Forms("Order Entry").OnDeactivate = "Current_Macro"

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×