Właściwość OnDirty

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Obiekt Form

Obiekt TextBox

Ustawia lub zwraca wartość w polu Przy buforowaniu w oknie Właściwości jednego z obiektów wymienionych na liście Dotyczy. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnDirty

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Dirty (Modyfikacja) jest wyzwalane, gdy zmienia się zawartość formularza lub części tekstowej pola kombi. Jest ono także wyzwalane podczas przechodzenia między stronami kontrolki karty.

Właściwość OnDirty (PrzyBuforowaniu) przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj w oknie Właściwości obiektu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy buforowaniu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości OnDirty jest wyświetlana w okienku bezpośrednim dla formularza „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień).

Debug.Print Forms("Order Entry").OnDirty

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×