Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Właściwość OnEnter

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt ObjectFrame

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionButton

Obiekt ComboBox

Obiekt OptionGroup

Obiekt CommandButton

Obiekt SubForm

Obiekt CustomControl

Obiekt TextBox

Obiekt ListBox

Obiekt ToggleButton

Ustawia lub zwraca wartość w polu Przy wejściu w oknie Właściwości jednego z obiektów wymienionych na liście Dotyczy. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnEnter

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Enter (Wejście) występuje przed rzeczywistym otrzymaniem przez kontrolkę fokusu z kontrolki w tym samym formularzu.

Właściwość OnEnter przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy wejściu w arkuszu właściwości obiektu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy wejściu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie zdarzenie Enter (Wejście) zostaje skojarzone z makrem „Enter_Macro” dla przycisku o nazwie „OK” w formularzu „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień).

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×