Właściwość OnNotInList

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Ustawia lub zwraca wartość pola Przy wartości spoza listy w oknie Właściwości pola kombi. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnNotInList

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie NotInList (WartośćSpozaListy) występuje, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu tekstowym pola kombi, której nie ma na liście pola kombi.

Właściwość OnNotInList przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy wartości spoza listy w arkuszu właściwości pola kombi):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy wartości spoza listy jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości OnNotInList jest wyświetlana w okienku bezpośrednim dla pola kombi „State” (Województwo) w formularzu „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień).

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×