Właściwość OnOpen

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Ustawia lub zwraca wartość pola Przy otwarciu w oknie Właściwości formularza lub raportu. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnOpen

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Open występuje po otwarciu formularza, ale zanim zostanie wyświetlony pierwszy rekord. W przypadku raportów zdarzenie występuje przed wyświetleniem podglądu lub wydrukowaniem raportu.

Właściwość OnOpen przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy otwarciu w arkuszu właściwości formularza lub raportu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy otwarciu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości OnOpen jest wyświetlana w oknie bezpośrednim dla raportu „Purchase Order” (Zamówienie zakupu).

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnOpen

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×