Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Za pomocą właściwości OrderBy można określić sposób sortowania rekordów w formularz, zapytanie, raport lub tabela. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OrderBy

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość OrderBy to wyrażenie tekstowe będące nazwą pola lub pól, według których chcesz sortować rekordy. W przypadku użycia więcej niż jednej nazwy pola rozdziel te nazwy przecinkami (,). Użyj właściwości OrderBy, aby zapisać wartość określania kolejności i zastosować ją później. Wartości właściwości OrderBy są zapisywane razem z obiektami, w których zostały utworzone. Są one ładowane automatycznie w chwili otwarcia obiektu, ale nie są automatycznie stosowane.

Gdy ustawisz właściwość OrderBy przez wprowadzenie jednej lub większej liczby nazw pól, rekordy będą sortowane w kolejności rosnącej. Podobnie kod języka Visual Basic for Applications (VBA) domyślnie sortuje te pola w kolejności rosnącej.

Aby sortować rekordy w kolejności malejącej, wpisz parametr DESC na końcu wyrażenia ciągu. Na przykład, aby sortować rekordy klientów w kolejności malejącej według nazwy kontaktu, ustaw dla właściwości OrderBy wartość „Nazwa_kontaktu DESC”.

Właściwość OrderBy można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości, makro lub VBA.

W przypadku raportów należy ustawić dla właściwości OrderByOn wartość Tak, aby zastosować kolejność sortowania określoną przez właściwość OrderBy obiektu. W przypadku formularzy wybierz pole, według którego chcesz sortować rekordy, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij odpowiednią kolejność sortowania. Właściwość OrderByOn możesz też ustawić dla formularzy bądź raportów za pomocą kodu języka VBA.

Ustawienie właściwości OrderBy dla otwartego raportu spowoduje uruchomienie procedur zdarzeń Close i Open tego raportu.

Uwaga: Nowo tworzony obiekt dziedziczy właściwości RecordSource, Filter, OrderBy i OrderByOn tabeli lub zapytania, na podstawie którego został utworzony. Dla formularzy i raportów dziedziczone filtry nie są stosowane automatycznie podczas otwierania obiektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×