Właściwość OrderByOn

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Za pomocą właściwości OrderByOn (PorządkowanieWłączone) możesz określić, czy będzie stosowana wartość ustawienia właściwości OrderBy (UporządkujWedług). Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.OrderByOn

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość OrderByOn wykorzystuje następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Wartość ustawienia właściwości OrderBy jest stosowana przy otwieraniu obiektu.

No (Nie)

False (Fałsz)

(Domyślnie) Wartość ustawienia właściwości OrderBy nie jest stosowana przy otwieraniu obiektu.


Uwaga: W przypadku raportów właściwość OrderByOn możesz ustawić, wykorzystując arkusz właściwości raportu, makro lub kod w języku Visual Basic for Applications (VBA).

W przypadku wszystkich innych obiektów właściwość OrderByOn możesz ustawić, klikając przycisk Sortuj w obszarze Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne lub za pomocą kodu języka VBA.

Nowo tworzony obiekt dziedziczy właściwości RecordSource (ŹródłoRekordów), Filter (Filtr), OrderBy (UprządkujWedług), OrderByOn (PorządkowanieWłączone) i FilterOn (FiltrWłączony) (tabeli lub zapytania, na podstawie którego został utworzony).

Przykład

W poniższym przykładzie wyświetlono komunikat informujący o stanie właściwości OrderByOn dla formularza „Mailing List” (Lista wysyłkowa).

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×