Właściwość Report

Dotyczy

Obiekt Control

Obiekt Report

Obiekt SubForm

Obiekt SubReport

Za pomocą właściwości Raport można odwołać się do raport lub odwołać się do raportu skojarzonego z kontrolką podraport danych.

wyrażenie.Report

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Ta właściwość odwołuje się do obiektu raportu. Jest ona tylko do odczytu we wszystkich widokach.

Tej właściwości można użyć za pomocą makro lub Visual Basic.

Ta właściwość jest zazwyczaj używana do odwoływania się do raportu zawartego w kontrolce podraportu.

Uwaga: Gdy używasz kolekcji Reports, musisz określić nazwę raportu.

Przykład

W poniższym przykładzie właściwość Report jest używana do odwoływania się do kontrolki w podraporcie.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Reports!Sales!Employees.Report!TotalSales

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×