Właściwość SortOrder (PorządekSortowania) określa kolejność sortowania pól i wyrażeń w raporcie. Jeśli na przykład jest drukowana lista dostawców, można posortować rekordy alfabetycznie według nazw firm. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.SortOrder (PorządekSortowania)

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość SortOrder (PorządekSortowania) wykorzystuje następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Rosnąco

False (Fałsz)

Ustawienie domyślne. Sortuje wartości w porządku rosnącym (od A do Z, od 0 do 9).

Malejąco

True (Prawda)

Sortuje wartości w porządku malejącym (od Z do A, od 9 do 0).


Uwaga: Właściwość SortOrder (PorządekSortowania) możesz ustawić, wykorzystując okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie, makro lub kod w języku Visual Basic for Applications (VBA).

W języku Visual Basic właściwość SortOrder (PorządekSortowania) można ustawiać w widoku projektu, w widoku układu lub w procedurze obsługi zdarzenia Open (Otwórz) raportu, używając właściwości GroupLevel (PoziomGrupy).

Przykład

W poniższym przykładzie ustawiono kolejność sortowania na rosnącą dla pierwszego poziomu grupowania w raporcie „Product Summary”.

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×