Właściwości raportowania dodatku Power Pivot: ukrywanie tabel, kolumn i pól z dodatku Power Pivot i programu Power View

Ukrycie tabeli, kolumny lub pola powoduje, że elementy te znikają z widoku, ale nie są usuwane. Tabela, kolumna lub pole pozostają nadal częścią modelu danych. W dodatku Power Pivot można wybrać opcję pokazywania lub niepokazywania elementów ukrytych. W programie Power View nie ma wyboru: jeśli element jest oznaczony (w dodatku Power Pivot) jako ukryty, nie będzie można go zobaczyć w programie Power View.

Ukrywając niepotrzebne tabele, kolumny, pola i miary, ułatwisz tworzenie raportów współpracownikom, a innym osobom ułatwisz również zrozumienie i używanie raportów udostępnionych.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Otwórz pozycję Power PivotPower Pivot > Zarządzaj.

 2. Wybierz widok diagramu: Narzędzia główne > Widok > Widok diagramu. (Możesz również użyć widoku danych).

 3. Jeśli jest włączona opcja Pokaż ukryte, będzie można zobaczyć poprzednio ukryte tabele i kolumny. Ich nazwy będą jaśniejsze niż nazwy tabel i kolumn, które nie zostały ukryte. Jeśli opcja Pokaż ukryte jest wyłączona, poprzednio ukryte elementy nie będą widoczne.

  Ukrywanie tabeli w widoku diagramu Tabela jest ukryta w dodatku Power Pivot

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę lub kolumnę, którą chcesz ukryć, i wybierz pozycję Ukryj przed narzędziami klienta.

  Ukrywanie kolumny w dodatku Power Pivot

  W dodatku Power Pivot ukrycie kolumny nie powoduje usunięcia jej z modelu. Ukryta kolumna może być nadal używana jako kolumna sortowania w tabeli. Można się do niej również odwoływać w formułach definiujących kolumny lub pola obliczeniowe.

  Uwaga: Funkcja ukrywania kolumn nie jest przeznaczona do zabezpieczania danych i służy jedynie do skracania listy kolumn widocznych w raporcie.

 5. W programie Power View na liście pól ukryta tabela i ukryte pola są niewidoczne.

  Ukryta tabela i ukryte pola w programie Power View

  Uwaga: Ukrycie lub odkrycie w widoku dodatku Power Pivot oznacza wprowadzanie zmian w źródłowym modelu danych. Po powrocie do programu Power View zostanie w związku z tym wyświetlony monit o odświeżenie danych w skoroszycie.

 6. Aby pokazać tabele i pola, powróć do dodatku Power Pivot: Power Pivot > Zarządzaj, kliknij prawym przyciskiem myszy element do odkrycia i wybierz pozycję Odkryj przed narzędziami klienta.

  Odkryj przed narzędziami klienta

 7. W programie Power View na liście pól możesz zobaczyć pola, które zostały odkryte.

  Ukryte pola i kolumny w programie Power View

 8. Aby ukryć tabelę, kolumnę lub pole w widoku danych, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Ukryj przed narzędziami klienta.

  Ukrywanie pola w dodatku Power Pivot

  Uwaga: Jeśli przypadkowo ukryjesz tabelę lub kolumnę użytą już w aktywnym raporcie, nie martw się. Ukryty element nie pojawi się już na liście pól, ale nie wpłynie to na zawartość raportu, który będzie można aktualizować i udostępniać. Nowo ukrytego elementu nie będzie można użyć w przypadku nowych aktualizacji układu raportu, a jeśli usuniesz wizualizację korzystającą z tego ukrytego elementu, nie będzie można jej odtworzyć, ponieważ kolumna, pole lub tabela nie są już dostępne na liście pól.

Zobacz też

Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Samouczek: importowanie danych do programu Excel i tworzenie modelu danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×