W przypadku wysyłania wiadomości e-mail z połączonego konta usługi Outlook.com program Outlook wysyła tę wiadomość jako „W imieniu” konta usługi Outlook.com

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

PROBLEM

Jeśli program Outlook jest połączony z głównym kontem usługi Outlook.com, które jest też połączone z dodatkowymi kontami dostawców innych niż firma Microsoft (na przykład Gmail, Yahoo, itd.), podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook nie można wybrać innego połączonego konta jako konta wysyłania „Od”.

Jeśli w polu „Od” wiadomości e-mail zostanie ręcznie wprowadzony adres e-mail dodatkowego połączonego konta, ta wiadomość zostanie wysłana jako „W imieniu” głównego konta usługi Outlook.com.

STAN: OBEJŚCIE

Program Outlook obsługuje wysyłanie z dodatkowych połączonych kont w domenach firmy Microsoft, takich jak @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ale nie zaimplementowano w nim tej funkcji dla domen innych dostawców.

Zespół programu Outlook analizuje opinie użytkowników i rozpatruje dodanie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach. Wyślij głos popierający tę propozycję funkcji i dodaj opinię w witrynie UserVoice: Opcja dodania współdziałania programu Microsoft Outlook 2016 z połączonymi kontami usługi Outlook.com. Do tego czasu zastosuj poniższe obejście problemu:

OBEJŚCIE

Dodatkowe połączone konta (Gmail, Yahoo itp.) w usłudze Outlook.com można też dodać jako konta dodatkowe w profilu programu Outlook.

  1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

    Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
  2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

    Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
  3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

    Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli oba są prawidłowe, zobacz następną sekcję.

  4. Wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów! Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Zobacz też

Usługa Outlook.com wysyła wiadomość e-mail „w imieniu” mojego adresu e-mail 

Łączenie kont e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web (Microsoft 365)

Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows

Rozwiązywanie problemów z programem Outlook w systemie Windows przy użyciu automatycznych narzędzi do rozwiązywania problemów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×