W skrzynce odbiorczej usługi Outlook.com brakuje wiadomości e-mail

Niektóre dodatki w przeglądarce Firefox mogą uniemożliwiać ładowanie skrzynki odbiorczej. Odwiedź pomoc techniczną Firefox, abydowiedzieć się, jak wyłączyć lub usunąć dodatki.

Uwaga: Jeśli nie zalogowano się do skrzynki pocztowej usługi Outlook.com co najmniej raz w okresiejeden rok, firma Microsoft zamknie Skrzynkę pocztową usługi Outlook.com, a wszystkie wiadomości e-mail zostaną usunięte. Musisz zalogować się do swojego konta Microsoft co najmniej raz w ciągudwa lata, aby twoje konto Microsoft i skojarzone usługi były aktywne. Jeśli w tym czasie nie zalogujesz się, będziemy zakładać, że Twoje konto Microsoft jest nieaktywne i zamknie je dla Ciebie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft.

Sprawdzanie folderu Wiadomości-śmieci

Czasami inne aplikacje poczty e-mail omyłowo oznaczają wiadomości jako wiadomości-śmieci. Sprawdź folder Wiadomości-śmieci i sprawdź, czy wiadomość się tam znajduje. Jeśli wiadomość została niepoprawnie przeniesiona do tego folderu, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Wiadomość niebędące śmieciem > wiadomość niebędąka śmieciem.

Jeśli korzystasz z aplikacji pocztyOutlook dla systemu iOS lubOutlook dla systemu Android, przejdź do folderu Wiadomości-śmieci, zaznacz wiadomość i wybierz pozycję Ikona Więcej opcji > Przenieś do skrzynki odbiorczej.

Jeśli korzystasz z przeglądarki dla urządzeń przenośnych, przejdź do folderu Wiadomości-śmieci, zaznacz wiadomość i wybierz pozycję Wiadomość Ikona Więcej opcji > Oznacz jako wiadomość niebędąc śmieciem.

Aby uniknąć przesuwania wiadomości do folderu Wiadomości-śmieci za pomocą innej aplikacji poczty e-mail, użyj aplikacji firmy Microsoft, takiejPoczta dla systemu Windows 10 lubOutlook dla systemu Windows.

Uwaga: Wiadomości są automatycznie usuwane z folderu Wiadomości-śmieci po 30 dniach i nie można ich odzyskać.

Zaznacz kartę Inne

Jeśli dla Twojego konta jest włączona focused skrzynka odbiorcza, wiadomość może być na karcie Inne. Wybierz kartę Inne i sprawdź, czy wiadomość się tam znajduje. Jeśli wiadomość została niepoprawnie przeniesiona na kartę Inne, zaznacz ją i wybierz pozycję Przenieś do > Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. 

Jeśli korzystasz z aplikacji pakietuOutlook dla systemu iOS lubOutlook dla systemu Android lub przeglądarki dla urządzeń przenośnych, wybierz kartę Inne, zaznacz wiadomość i wybierz pozycję Ikona Więcej opcji > Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused.

Sprawdzanie folderu Elementy usunięte

Upewnij się, że brak wiadomości nie znajduje się w folderze Elementy usunięte. Jeśli wiadomość została niepoprawnie przeniesiona do tego folderu, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Przywróć.

Jeśli korzystasz z aplikacjiOutlook dla systemu iOS lubOutlook dla systemu Android lub przeglądarki dla urządzeń przenośnych, przejdź do folderu Elementy usunięte, zaznacz wiadomość i wybierz pozycję Ikona Więcej opcji > Przenieś do folderu >Skrzynka odbiorcza.

Jeśli nie widzisz tej wiadomości w folderze Elementy usunięte, być może ta wiadomość została usunięta, ale nadal można jej odzyskać. Na liście Elementy usunięte powyżej listy wiadomości wybierz pozycję Odzyskajelementy usunięte z tego folderu . Jeśli znajdziesz wiadomość, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Przywróć.

Uwagi: 

  • Wiadomości usunięte z folderu Elementy usunięte można odzyskać przez 30 dni.

  • Nie można odzyskać wiadomości usuniętych z folderu Elementy usunięte w aplikacjach Outlook dla systemu iOS,Outlook dla systemu Android przeglądarce na urządzeniach przenośnych. W tym celu użyj komputera.

  • Nie można odzyskać wiadomości usuniętych z konta dziecka.

Sprawdzanie menu Filtr

Jeśli filtruje się listę wiadomości, szukana wiadomość może nie zostać wyświetlona. Aby zmienić opcje filtrowania, wybierz pozycję Filtruj powyżej listy wiadomości i wybierz pozycję Wszystkie

Jeśli korzystasz z aplikacji pakietuOutlook dla systemu iOS lubOutlook dla systemu Android lub przeglądarki dla urządzeń przenośnych, nad listą wiadomości zostanie wyświetlona bieżąca lista filtrów. Aby wyczyścić zaznaczenie filtru, zaznacz je powyżej listy wiadomości.

Sprawdzanie reguł

Być może została utworzona reguła skrzynki odbiorczej lub reguła Czyszczenie, która przenosi wiadomości do innego folderu. Przejdź do ustawień reguł i sprawdź reguły. Jeśli znajdziesz regułę, która nieprawidłowo przenosi wiadomości ze skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Ikona Edytuj regułę , aby edytować regułę, lub wybierz Ikona usuwania reguły ją usunąć.

Uwaga: Aby wyświetlać i edytować reguły, należy użyć komputera.

Sprawdzanie folderu Archiwum

Zarchiwizowana wiadomość nie pojawi się w skrzynce odbiorczej. Upewnij się, że brakującej wiadomości nie ma w folderze Archiwum. Jeśli chcesz przenieść zarchiwizowana wiadomość z powrotem do skrzynki odbiorczej, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Przenieś do > odbiorczej.

Jeśli korzystasz z aplikacji pakietuOutlook dla systemu iOS lubOutlook dla systemu Android lub przeglądarki dla urządzeń przenośnych, przejdź do folderu Archiwum, zaznacz wiadomość i wybierz pozycję Ikona Więcej opcji > Przenieś do folderu >Skrzynka odbiorcza.

Zobacz też

Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com

Korzystanie z reguł skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com

Porządkowanie skrzynki odbiorczej za pomocą archiwum, menu Wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×