We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WARIANCJA.POPUL.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

Składnia

WARIANCJA.POPUL.A(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji WARIANCJA.POPUL.A występują następujące argumenty:

 • Wartość1; wartość2;...    Argument wartość1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów wartości, które odpowiadają populacji.

Spostrzeżenia

 • Działanie funkcji WARIANCJA.POPUL.A opiera się na założeniu, że jej argumenty są całą populacją. Jeżeli dane reprezentują próbkę populacji, należy obliczyć wariancję za pomocą funkcji WARIANCJA.A.

 • Argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Wartość liczbowa argumentów zawierających wartość logiczną PRAWDA wynosi 1; wartość liczbowa argumentów zawierających tekst lub wartość logiczną FAŁSZ wynosi 0 (zero).

 • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, używane są tylko wartości znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki oraz wartości tekstowe zawarte w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w cyfry, powodują błędy.

 • Aby nie uwzględniać wartości logicznych i tekstowych reprezentacji liczb w odwołaniach jako części obliczeń, należy użyć funkcji WARIANCJA.POPUL.

 • Równanie funkcji WARIANCJA.POPUL.A przedstawia się tak:

  Równanie

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(wartość1;wartość2,...) a n to rozmiar próbki.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Wytrzymałość

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formuła

Opis

Wynik

=WARIANCJA.POPUL.A(A2:A11)

Wariancja wytrzymałości na złamanie dla wszystkich narzędzi przy założeniu, że wyprodukowano tylko 10 narzędzi (cała populacja).

678,84

=WARIANCJA(A2:A11)

W tym przykładzie użyto funkcji WARIANCJA, która przyjmuje próbkę populacji i zwraca inny wynik.

754,27

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×