Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WARTOŚĆ.LICZBOWA w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

Składnia

WARTOŚĆ.LICZBOWA(tekst;[separator_dziesiętny];[separator_grupy])

W składni funkcji WARTOŚĆ.LICZBOWA występują następujące argumenty:

 • Tekst    Argument wymagany. Tekst, który ma zostać przekonwertowany na liczbę.

 • Separator_dziesiętny    Argument opcjonalny. Znak używany do oddzielenia części całkowitej i ułamkowej wyniku.

 • Separator_grupy    Argument opcjonalny. Znak używany do oddzielenia grup liczb, na przykład tysięcy od setek oraz milionów od tysięcy.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argumenty separator_dziesiętny i separator_grupy nie zostaną określone, zostaną użyte separatory zgodne bieżącymi ustawieniami regionalnymi.

 • W przypadku wprowadzenia wielu znaków jako wartości argumentu separator_dziesiętny lub separator_grupy, zostanie użyty jedynie pierwszy znak.

 • W przypadku wprowadzenia pustego ciągu ("") jako wartości argumentu tekst, wynikiem funkcji będzie 0.

 • Spacje wprowadzone w argumencie tekst są ignorowane, nawet jeśli występują w środku argumentu. Na przykład wartość " 3 000 " jest zwracana jako 3000.

 • Jeśli separator dziesiętny zostanie użyty w argumentze tekst więcej niż raz, funkcja WARTOŚĆ.LICZBOWA zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli separator grupy występuje przed separatorem dziesiętnym w argumencie tekst, separator grupy jest ignorowany.

 • Jeśli separator grupy występuje po separatorze dziesiętnym w argumentie tekst, funkcja WARTOŚĆ.LICZBOWA zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli którykolwiek z argumentów jest nieprawidłowy, funkcja WARTOŚĆ.LICZBOWA zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli argument tekst kończy się jednym lub wieloma znakami procentu (%), zostaną one użyte podczas obliczania wyniku. W przypadku wielokrotnego użycia w argumencie tekst znaki procentu są dodawane, tak samo jak znaki procentu użyte w formule. Na przykład funkcja =WARTOŚĆ.LICZBOWA("9%%") zwraca taki sam wynik (0,0009), jak formuła =9%%.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("2,500.27";".";",")

Zwraca wartość 2500,27. Separator dziesiętny argumentu tekstowego w tym przypadku jest określony w drugim argumencie jako kropka, a separator grupy jest określony w trzecim argumencie jako przecinek.

2500,27

=WARTOŚĆ.LICZBOWA("3,5%")

Zwraca wartość 0,035. Ponieważ nie określono argumentów opcjonalnych, używany jest separator dziesiętny i separator grupy bieżącego ustawienia regionalnego. Symbol % nie jest wyświetlany, ponieważ obliczono wartość procentową.

0,035

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×