WEŹDANETABELI, funkcja

Funkcja WEŹDANETABELI zwraca widoczne dane z tabeli przestawnej.

W tym przykładzie funkcja WEŹDANETABELI ("Sales"; a3) zwraca łączną wartość sprzedaży z tabeli przestawnej:

Przykład użycia funkcji WeźDaneTabeli w celu zwrócenia danych z tabeli przestawnej.

Składnia

WEŹDANETABELI(pole_danych;tabela_przestawna;[pole1;element1;pole2;element2];...)

W składni funkcji WEŹDANETABELI występują następujące argumenty:

Argument

Opis

data_field

Wymagane

Nazwa pola tabeli przestawnej zawierającego dane, które mają zostać pobrane. Należy to zrobić w cudzysłowie.

pivot_table

Wymagane

Odwołanie do dowolnej komórki, zakresu komórek lub nazwanego zakresu komórek w tabeli przestawnej. Te informacje służą do określenia, która tabela przestawna zawiera dane do pobrania.

Pole1, element1, Pole2, element2...

Opcjonalne

Od 1 do 126 par nazw pól i nazw elementów, które opisują dane do pobrania. Pary mogą mieć dowolną kolejność. Nazwy pól i nazwy elementów innych niż daty i liczby muszą być ujęte w cudzysłów.

W przypadku tabel przestawnych OLAPelementy mogą zawierać nazwę źródła wymiaru, a także nazwę źródłową elementu. Para pola i elementu w przypadku tabeli przestawnej OLAP może wyglądać następująco:

"[Produkt]";"[Produkt].[Wszystkie Produkty].[Artykuły spożywcze].[Pieczywo]"

Uwagi: 

  • Aby szybko wprowadzić prostą formułę z funkcją WEŹDANETABELI, można wpisać znak równości (=) w komórce, w której ma zostać zwrócona odpowiednia wartość, a następnie kliknąć w tabeli przestawnej komórkę zawierającą dane do zwrócenia.

  • Możesz wyłączyć tę funkcję, zaznaczając dowolną komórkę w obrębie istniejącej tabeli przestawnej, a następnie przejdź do karty Analiza tabeli Przestawnej > Opcje > tabeli przestawnej > Usuń zaznaczenie opcji Generuj WEŹDANETABELI .

  • Pola obliczeniowe lub elementy oraz obliczenia niestandardowe mogą być uwzględniane w obliczeniach WEŹDANETABELI.

  • Jeśli argument pivot_table jest zakresem zawierającym dwie lub więcej tabel przestawnych, dane zostaną pobrane z tabeli przestawnej, która została utworzona ostatnio.

  • Jeśli argumenty pole i element opisują pojedynczą komórkę, to wartość tej komórki jest zwracana bez względu na to, czy jest to ciąg, liczba, błąd czy pusta komórka.

  • Jeśli element zawiera datę, wartość należy wyrazić jako liczbę kolejną lub wypełnić przy użyciu funkcji DATA, tak aby wartość została zachowana, gdy arkusz zostanie otwarty w przypadku innych ustawień regionalnych. Na przykład element odwołujący się do daty 5 marca 1999 można wprowadzić jako 36224 lub DATA(1999;3;5). Wartości czasu można wprowadzać jako wartości dziesiętne albo za pomocą funkcji CZAS.

  • Jeśli argument pivot_table nie jest zakresem, w którym znajduje się tabela przestawna, funkcja WEŹDANETABELI zwraca #REF!.

  • Jeśli argumenty nie opisują widocznego pola albo zawierają filtr raportu, w którym filtrowane dane nie są wyświetlane, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

Przykłady

W formułach przedstawionych w poniższym przykładzie pokazano różne metody uzyskiwania danych z tabeli przestawnej.

Przykład tabeli przestawnej używanej do pobrania danych z funkcji WeźDaneTabeli.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×