Funkcja WEŹDANETABELI zwraca widoczne dane z tabeli przestawnej.

W tym przykładzie funkcja =WEŹDANETABELI("Sprzedaż";A3) zwraca łączną kwotę sprzedaży z tabeli przestawnej:

Przykład użycia funkcji WEŹDANETABELI do zwracania danych z tabeli przestawnej.

Składnia

WEŹDANETABELI(pole_danych;tabela_przestawna;[pole1;element1;pole2;element2];...)

W składni funkcji WEŹDANETABELI występują następujące argumenty:

Argument

Opis

pole_danych

Wymagane

Nazwa pola tabeli przestawnej zawierającego dane, które chcesz pobrać. Nazwa musi być ujęta w cudzysłów.

tabela_przestawna

Wymagane

Odwołanie do dowolnej komórki, zakresu komórek lub nazwanego zakresu komórek w tabeli przestawnej. Te informacje służą do określenia, która tabela przestawna zawiera dane do pobrania.

pole1; element1; pole2; element2...

Opcjonalnie

Od 1 do 126 par nazw pól i nazw elementów, które opisują dane do pobrania. Pary mogą mieć dowolną kolejność. Nazwy pól oraz nazwy elementów innych niż daty i liczby muszą być ujęte w cudzysłów.

W przypadku tabel przestawnych OLAP elementy mogą zawierać nazwę źródłową wymiaru, a także nazwę źródłową elementu. Para pola i elementu w przypadku tabeli przestawnej OLAP może wyglądać następująco:

"[Produkt]";"[Produkt].[Wszystkie Produkty].[Artykuły spożywcze].[Pieczywo]"

Uwagi: 

  • Aby szybko wprowadzić prostą formułę z funkcją WEŹDANETABELI, można wpisać znak równości (=) w komórce, w której ma zostać zwrócona odpowiednia wartość, a następnie kliknąć w tabeli przestawnej komórkę zawierającą dane do zwrócenia.

  • Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz dowolną komórkę w istniejącej tabeli przestawnej, a następnie przejdź do pozycji Analiza tabeli przestawnej > Tabela przestawna > Opcje i usuń zaznaczenie opcji Wygeneruj WEŹDANETABELI.

  • Pola lub elementy obliczeniowe oraz obliczenia niestandardowe mogą być uwzględniane w obliczeniach funkcji WEŹDANETABELI.

  • Jeśli argument tabela_przestawna jest zakresem zawierającym co najmniej dwie tabela przestawne, dane będą pobierane z ostatnio utworzonej tabeli przestawnej.

  • Jeśli argumenty pola i elementu opisują pojedynczą komórkę, wartość tej komórki jest zwracana bez względu na to, czy jest to ciąg, liczba, błąd czy pusta komórka.

  • Jeśli element zawiera datę, wartość należy wyrazić jako liczbę kolejną lub wypełnić przy użyciu funkcji DATA, tak aby wartość została zachowana, gdy arkusz zostanie otwarty w przypadku innych ustawień regionalnych. Na przykład element odwołujący się do daty 5 marca 1999 można wprowadzić jako 36224 lub DATA(1999;3;5). Wartości czasu można wprowadzać jako wartości dziesiętne albo za pomocą funkcji CZAS.

  • Jeśli argument tabela_przestawna nie jest zakresem, w którym znajduje się tabela przestawna, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argumenty nie opisują widocznego pola albo zawierają filtr raportu, w którym filtrowane dane nie są wyświetlane, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

Przykłady

Formuły w poniższym przykładzie przedstawiają różne metody pobierania danych z tabeli przestawnej.

Przykład tabeli przestawnej używanej do pobierania danych przez funkcję WEŹDANETABELI.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×