Wpisywanie tekstu dwukierunkowego w pakiecie Office dla tabletu iPad lub telefonu iPhone (iOS 8)

Aby wpisywać w języku z tekstem pisanym od prawej do lewej lub dwukierunkowym w pakiecie Office na tablecie iPad lub telefonie iPhone, najpierw dodaj język i klawiaturę, których chcesz używać. Następnie otwórz aplikację Word, Excel lub PowerPoint i przełącz klawiaturę na nową.

Dodawanie języka

 1. Na ekranie głównym naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na ekranie Ustawienia naciśnij pozycję Ogólne > Język i region > Inne języki lub Dodaj język. Jeśli masz zainstalowany więcej niż jeden język, będzie wyświetlana pozycja Dodaj język, a nie pozycja Inne języki.

 3. Wybierz język, który chcesz aktywować, na przykład arabski, hebrajski lub tajski, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

 4. Na ekranie Dodaj preferowany język wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli chcesz zmienić język domyślny tabletu iPad na nowy, naciśnij pozycję Preferuj [nowy język].

  • Jeśli chcesz udostępnić nowy język, ale nie chcesz, aby był on domyślny, naciśnij pozycję Preferuj [bieżący język].

Dodawanie klawiatury

Po aktywowaniu języka dodaj dla niego klawiaturę, aby udostępnić ją w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint.

 1. Na ekranie głównym naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na ekranie Ustawienia naciśnij pozycję Ogólne > Klawiatura > Klawiatury > Dodaj nową klawiaturę.

 3. Naciśnij klawiaturę, którą chcesz dodać.

Aby przełączyć się na nową klawiaturę przy następnym otwarciu aplikacji Word, Excel lub PowerPoint, na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisz kuli ziemskiej i wybierz język.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie języka na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch w witrynie pomocy technicznej firmy Apple.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×