Wprowadzanie formuły

Formuły są równaniami wykonującymi obliczenia na wartościach w arkuszu. Każda formuła musi zaczynać się od znaku równości (=). Prostą formułę można utworzyć przy użyciu stała i obliczeń operator. Na przykład formuła =5+2*3 mnoży dwie liczby, a następnie do wyniku dodaje trzecią liczbę.

Aby odwołać się do zmiennych, a nie do stałych, można użyć wartości komórek, na przykład =A1+A2. Jeśli pracujesz z długimi kolumnami danych lub danymi, które znajdują się w różnych częściach arkusza lub w innym arkuszu, możesz użyć formuły zakres — na przykład =SUMA(A1:A100)/SUMA(B1:B100), która reprezentuje dzielenie sumy pierwszych setek liczb w kolumnie A przez sumę tych liczb w kolumnie B. Gdy formuła odwołuje się do innych komórek, za każdym razem, gdy zmienisz dane w dowolnej z komórek Excel automatycznie ponownie obliczy wyniki.

Formułę można też utworzyć przy użyciu funkcji — wstępnie zdefiniowanej formuły, która ułatwia wprowadzanie obliczeń.

Składniki formuły

Objaśnienie 1 znaki równości rozpoczynają wszystkie formuły.

Objaśnienie 2 stałe,takie jak liczby lub wartości tekstowe, można wprowadzać bezpośrednio do formuły.

Objaśnienie 3 operatory określają rodzaj obliczeń, które wykonuje formuła. Na przykład operator ^ (daszek) podnosi liczbę do potęgi, a operator * (gwiazdka) mnoży liczby.

Krok 4 funkcje to wstępnie formuły, których można używać samodzielnie lub jako część dłuższej formuły. Każda funkcja ma specyficzną składnię. 

Callout 5 Wartości komórek umożliwiają odwołanie do komórki Excel, a nie do określonej wartości w komórce, dzięki czemu zawartość komórki może się zmienić bez konieczności zmiany funkcji odwołującej się do komórki.

Wprowadzanie formuły odwołującej się do wartości w innych komórkach

 1. W arkuszu zawierającym kolumny liczb kliknij komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości (=).

 3. Kliknij pierwszą komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach.

  Przykład użycia odwołania do komórki w formule

 4. Wpisz operator. Operator to rodzaj działania wykonywanego przez formułę. Na przykład operator * (gwiazdka) umożliwia mnożenie liczb. W tym przykładzie użyj operatora / (ukośnik) w celu wykonania dzielenia. Na tym etapie formuła powinna wyglądać następująco:

  Przykład użycia operatora w formule

 5. Kliknij następną komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach. Formuła powinna teraz wyglądać następująco:

  Przykład użycia dwóch odwołań do komórek w formule

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  W komórce zostanie wyświetlony wynik obliczeń.

  Przykład użycia odwołań do komórek w formule, przedstawiający obliczony wynik

  Porada: Aby szybko zastosować formułę do następnych komórek leżących poniżej w kolumnie, kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania pierwszej komórki zawierającej formułę.

Wprowadzanie formuły zawierającej funkcję

 1. W arkuszu zawierającym zakres liczb kliknij pustą komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości oraz funkcję, na przykład =MIN. Funkcja MIN znajduje najmniejszą liczbę w zakresie komórek.

 3. Wpisz nawias otwierający, zaznacz zakres komórek, które chcesz uwzględnić w formule, a następnie wpisz nawias zamykający.

  Przykład użycia funkcji MIN

 4. Naciśnij klawisz RETURN.

  W tym przykładzie funkcja MIN zwraca wartość 11 — najmniejszą liczbę w komórkach od A1 do C4.

Porady

Podczas wprowadzania formuły w komórce formuła jest też wyświetlana na pasku formuły.

Pasek formuły zawierający formułę

Skróty dostępne na pasku formuły ułatwiają tworzenie formuł:

 • Wybierz pozycję Zielony znacznik wyboru na pasku formuły , aby sprawdzić formułę. Jeśli nie występują żadne błędy, w komórce zostanie wyświetlony wynik formuły. W przypadku wystąpienia błędów zostanie wyświetlona ikona Symbol oznaczający błąd w formule . Zatrzymaj wskaźnik myszy na tej ikonie, aby uzyskać objaśnienie problemu, lub wybierz strzałkę listy rozwijanej, aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 • Wybierz pozycję Czerwony znak X na pasku formuły , aby przywrócić poprzednią formułę.

 • Zatrzymaj wskaźnik na symbolu błędu, aby wyświetlić jego objaśnienie

 • Aby wybrać funkcję, użyj listy funkcji.

  Lista funkcji na pasku formuły

  Po wybraniu funkcji zostanie otwarty konstruktor formuł zawierający dodatkowe informacje na jej temat.

  Konstruktor formuł

Zobacz też

Tworzenie prostej formuły

Dodawanie

(według kategorii) Przełączanie

bezwzględnymi

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×