Wprowadzenie do aplikacji Lync 2013 dla telefonu iPhone

Program Microsoft® Lync® 2013 dla telefonu iPhone to aplikacja udostępniająca funkcje informowania o obecności, wymiany wiadomości błyskawicznych oraz komunikacji głosowej i wideo programu Lync na urządzeniu przenośnym. Aplikacja Lync 2013 dla telefonu iPhone pozwala korzystać z wielu metod komunikowania się z innymi, w tym wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i nawiązywać połączenia wideo przy użyciu sieci Wi-Fi bądź, w przypadku jej niedostępności, przy użyciu komórkowego połączenia danych.

Obejrzyj wprowadzenie do korzystania z aplikacji Lync na telefonie iPhone

Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak w aplikacji Lync można wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i dołączać do spotkań na telefonie iPhone.

Co chcesz zrobić?

Wymagania dotyczące instalacji

Do zainstalowania aplikacji Lync 2013 dla telefonu iPhone jest niezbędne urządzenie iPhone 4 lub nowsze z systemem Apple iOS 7.0 lub nowszym.

Instalowanie aplikacji Lync

W celu zainstalowania aplikacji Lync 2013 na telefonie komórkowym wystarczy wykonać kilka kroków.

 1. Na telefonie przejdź do sklepu App Store i wyszukaj aplikację Microsoft Lync 2013 dla iPhone.

 2. Aby uzyskać aplikację, naciśnij przycisk Free (Bezpłatna), a następnie naciśnij pozycję Install (Instaluj) i wprowadź swój identyfikator oraz hasło w sklepie App Store firmy Apple. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona na ekranie głównym.

Usuwanie aplikacji Lync

Aby usunąć aplikację Lync z telefonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony aplikacji Lync i przytrzymaj ją.

 2. Gdy ikona zacznie się kołysać na ekranie, zwolnij palec.

 3. Naciśnij ikonę X wyświetloną w lewym górnym rogu ikony aplikacji Lync. Na ekranie pojawi się monit z informacją, że usunięcie aplikacji Lync spowoduje też usunięcie wszystkich jej danych. Naciśnij pozycję Usuń.

 4. Po zniknięciu aplikacji naciśnij przycisk Początek.

Logowanie się do aplikacji Lync po raz pierwszy

Ważne:  Jeśli aplikacja Lync nie była używana na komputerze stacjonarnym i jest to jej pierwsze użycie, potrzebujesz utworzonego konta programu Lync oraz adresu logowania. W przypadku braku tych informacji skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej. Nowego konta Lync nie można utworzyć z poziomu aplikacji Lync dla telefonu iPhone.

Przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Lync na telefonie iPhone musisz wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Lync, naciskając jej ikonę.

 2. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że aby się zalogować, musisz mieć konto programu Lync, a Twój administrator musi włączyć aplikację Lync dla urządzeń przenośnych. Aby potwierdzić, że te warunki są spełnione, naciśnij pozycję OK.

 3. Wprowadź adres logowania (nazwa@domena.com) i hasło. (W niektórych przypadkach Twoja nazwa użytkownika będzie podana w obszarze Opcje zaawansowane.)

 4. Naciśnij pozycję Zaloguj.

 5. Na ekranie Nigdy nie przegapisz spotkania naciśnij pole numeru telefonu i podaj numer swojego telefonu z numerami kierunkowymi kraju i regionu (powinien już być wstępnie wypełniony na podstawie ustawień przekazywania połączeń lub jednoczesnego dzwonienia określonych w komputerowym programie Lync). Jeśli program Lync nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych do nawiązania połączenia audio lub wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Lync. Po wpisaniu swojego numeru telefonu naciśnij ikonę strzałki Dalej.

 6. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone dwa ustawienia domyślne na telefonie:

 • Powiadomienia Push Ostrzega, gdy pojawi się nowa wiadomość błyskawiczna lub połączenie VoIP (domyślnie włączone).

 • Pomóż nam ulepszać Lync Wysyła do firmy Microsoft anonimowe dane z urządzenia w celu kontroli jakości aplikacji Lync (domyślnie wyłączone).

Aby zmienić dowolne z tych ustawień, szybko przesuń odpowiedni przycisk w lewo lub w prawo.

 1. Kliknij ikonę strzałki Dalej, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Lync.

Logowanie się do aplikacji Lync po raz kolejny

Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Lync na telefonie iPhone kolejne logowania są szybsze. W zależności od sposobu skonfigurowania zabezpieczeń organizacji można również zauważyć zniknięcie pola Hasło lub pola Zapisz hasło.

 1. Uruchom aplikację Lync, naciskając jej ikonę.

 2. Teraz wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, co widzisz na ekranie logowania:

 3. Jeśli w oknie logowania jest wyświetlany monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, wprowadź swój adres logowania (nazwa@domena.com) i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj. (W niektórych przypadkach nazwa użytkownika będzie podana w obszarze Opcje zaawansowane.)

 4. Jeśli w oknie logowania jest wyświetlany monit o wprowadzenie tylko nazwy użytkownika, wprowadź swój adres logowania (nazwa@domena.com), a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

 5. Gdy nastąpi przeniesienie do nowego okna przeglądarki, postępuj zgodnie z podanymi w nim instrukcjami logowania.

Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc dotycząca logowania.

Wylogowywanie się z aplikacji Lync

Aby wylogować się z aplikacji Lync, na karcie O mnie naciśnij przycisk Wyloguj w prawym górnym rogu ekranu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×