Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Uwaga: Usługa Wideo w usłudze Office 365 jest zastępowana przez usługę Microsoft Stream. Aby dowiedzieć się więcej na temat nowej usługi wideo w przedsiębiorstwie, która dodaje inteligencję do współpracy wideo, i planów przechodzenia dla bieżących klientów usługi Wideo w usłudze Office 365, zobacz Migrowanie do usługi Stream z wideo w usłudze Office 365.

Wideo w usłudze Office 365 to dobre miejsce do wyświetlania i udostępniania klipów wideo w organizacji. Oto wprowadzenie do Wideo w usłudze Office 365 z linkami do dodatkowych informacji.

Wideo w usłudze Office 365 to intranetowy portal sieci Web, w którym osoby z danej organizacji mogą ogłaszać i wyświetlać klipy wideo. Jest to usługa strumieniowego przesyłania wideo dla organizacji, która jest dostępna w usłudze SharePoint Online w ramach usługi Microsoft 365. To doskonałe miejsce do udostępniania klipów wideo, na przykład z wiadomościami od kierownictwa lub nagraniami z zajęć, spotkań, prezentacji i sesji szkoleniowych. W witrynie portalu Wideo w usłudze Office 365 jest wyświetlany obraz miniatury każdego klipu wideo. Wystarczy wybrać miniaturę, aby wyświetlić klip.

Portal Wideo w usłudze Office 365 z kilkoma przekazanymi klipami wideo

Klipy wideo są przekazywane do odpowiednich kanałów. Możesz przekazać jednocześnie wiele klipów wideo do jednego kanału. Każda osoba z Twojej organizacji, która ma uprawnienie do edytowania określonego kanału, może przekazywać do niego klipy wideo. Na przykład Wideo w usłudze Office 365 jest dostarczany ze wstępnie skonfigurowanym kanałem o nazwie społeczność. Domyślnie wszyscy mają uprawnienia do edytowania i wyświetlania kanału Społeczność, więc każdy może przekazywać i wyświetlać w nim klipy wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przekazywanie klipów wideo i Zmienianie uprawnień kanałów w temacie Tworzenie i zarządzanie kanałem wideo w programie Microsoft 365.

Strona społeczności użytkowników wideo w pakiecie Office 365

Możesz oglądać klipy wideo na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 oraz w określonych kanałach. Gdy wybierzesz miniaturę klipu wideo, zostanie on odtworzony bezpośrednio w oknie przeglądarki. Aby móc wyświetlać klipy wideo w przeglądarce, muszą zostać spełnione poniższe wymagania.

Strona wyświetlania wideo w pakiecie Office 365

Uwaga: Do odtwarzania klipów wideo w niektórych kombinacjach przeglądarki i urządzeń może być konieczne zainstalowanie programu Adobe Flash v. 11,4 lub nowszego. Możesz zainstalować program Adobe Flash tutaj.

Komputer stacjonarny

Przeglądarka

System operacyjny

Obsługa odtwarzania

Microsoft Edge

Windows 10

HTML5

IE 11

Windows 10

HTML5

IE 11

Windows 8.1

HTML5

IE 11

Windows 7

Adobe Flash v. 11.4 lub nowsza wersja

IE 9-10

Windows

Adobe Flash v. 11.4 lub nowsza wersja

Chrome (Najnowsza wersja)

Windows 7 +/OSX (Najnowsza wersja)

HTML5

Firefox (Najnowsza wersja)

Windows 7 +/OSX (Najnowsza wersja)

HTML5

Safari (Najnowsza wersja)

OSX (Najnowsza wersja)

Natywne HTML5

Urządzenie przenośne

Przeglądarka

System operacyjny

Obsługa odtwarzania

IE 11

Windows Phone 8.1

HTML5

Chrome

Android w wersji 4.4.4

HTML5

Safari

iOS 6

Natywne HTML5

Osoby z Twojej organizacji, które są administratorami kanału w portalu Wideo w usłudze Office 365, mogą organizować klipy wideo za pomocą kanałów. Można na przykład utworzyć kanały dla określonych tematów lub grup, takich jak działy lub zespoły. Aby uzyskać informacje o tym, kto może tworzyć kanały, zobacz Zmienianie uprawnień administratora portalu wideo w programie microsoft 365 w obszarze Zarządzanie portalem wideo w witrynie Microsoft 365.

Osoby, które mają uprawnienia do edytowania kanału, określają, kto może wyświetlać kanał i zawarte w nim klipy wideo. Dlatego po przejściu do portalu Wideo w usłudze Office 365 widzisz tylko kanały, dla których masz uprawnienia do wyświetlania. Aby uzyskać informacje o tym, kto może edytować i wyświetlać kanały, zobacz Zmienianie uprawnień kanałów w temacie Tworzenie kanału i zarządzanie nim w klipie wideo w programie Microsoft 365.

Poniżej przedstawiono kilka łatwych sposobów powiadamiania innych osób o klipach wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365:

  • OsadźMicrosoft 365 klip wideo w witrynie.    Możesz wyświetlić klip wideo przechowywany w portalu Wideo w usłudze Office 365 w witrynie SharePoint lub innej witrynie internetowej, dodając kod osadzania tego klipu wideo do strony, na której ma się pojawić wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz osadzanie klipu wideo programu Microsoft 365 w witrynie.

  • Publikowanie w usłudze Yammer.    Jeśli Twoja organizacja korzysta z Yammer, możesz publikować w Yammer o klipie wideo podczas oglądania, a Twój wpis automatycznie dołączy do obserwowanego klipu wideo. Aby użyć Yammer, należy rozwinąć okienko Yammer znajdujące się po prawej stronie odtwarzacza wideo, wpisać wiadomość i nazwę grupy Yammer, w której chcesz opublikować dane, a następnie wybrać pozycję Ogłoś. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z Yammer w organizacji, zobacz temat powitanie w usłudze Yammer.

  • Wysyłanie linku do klipu wideo w wiadomości e-mail.    Aby uzyskać link do klipu wideo, wybierz klip wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki.

Osoby, które powiadomisz o klipie wideo, będą mogły go wyświetlić, jeśli mają uprawnienia do wyświetlania kanału, w którym ten klip się znajduje. Aby uzyskać informacje o pozwoleniu na widok kanału, zobacz Zmienianie uprawnień kanału w temacie Tworzenie kanału i zarządzanie nim w witrynie Microsoft 365 wideo.

Rozpoczynanie korzystania z usługi

Portal Wideo w usłudze Office 365 jest prosty w użyciu. Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących jego zawartości.

Aby wyświetlić polecane kanały i klipy wideo w całej organizacji, wybierz pozycję Strona główna na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365. Administrator wideo może polecić maksymalnie trzy kanały i cztery klipy wideo na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Omówienie klipów wideo i kanałów na stronie głównej portalu wideo microsoft 365 w temacie Zarządzanie portalem wideo w witrynie Microsoft 365.

Aby sprawdzić, które klipy wideo są polecane w określonym kanale, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie wybierz kanał. Osoba, która ma uprawnienia do edytowania kanału, może wyróżnić do pięciu klipów wideo na stronie danego kanału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat przedstawianie klipów wideo w kanale w temacie Tworzenie kanału i zarządzanie nim w klipie wideo w programie Microsoft 365.

Aby sprawdzić, które klipy wideo są najpopularniejsze w całej organizacji, wybierz pozycję Strona główna na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie wybierz sekcję Popularne na stronie głównej. Aby sprawdzić, które klipy wideo są najpopularniejsze w określonym kanale, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365, wybierz kanał, a następnie wybierz sekcję Popularne na stronie tego kanału.

Aby sprawdzić, do których kanałów masz uprawnienia wyświetlania, wybierz pozycję Kanały na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365. Następnie wybierz kanał, aby wyświetlić zawarte w nim klipy wideo.

Aby wyszukać konkretny klip wideo lub kanał, wybierz ikonę lupy po lewej stronie Wideo w usłudze Office 365 najwyższym pasku nawigacyjnym, a następnie wpisz, czego szukasz w polu wyszukiwania .

Pole wyszukiwania wideo w usłudze Office 365

Klipy z portalu Wideo w usłudze Office 365 można też znajdować za pomocą usługi programu SharePoint Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie.

Osoby z uprawnieniami administratora wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 określają, kto może tworzyć kanały, oraz mogą polecać kanały i klipy wideo na stronie głównej. Domyślnie osoby należące do grupy administratorów dzierżawy usługi SharePoint Online mają uprawnienia administratora wideo i mogą udzielać uprawnień administratora wideo innym osobom w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie portalem wideo w programie Microsoft 365.

Zobacz też

Znajdowanie pomocy dotyczącej wideo Microsoft 365

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×