Więcej niż jedna osoba może pracować nad Visio diagramie jednocześnie, każda osoba na swoim komputerze. Dzięki współtworzeniu członkowie zespołu mogą szybko tworzyć diagramy wielostronicowe i pomagać sobie wzajemnie decydować, jak ma wyglądać diagram w czasie pracy.

Ważne: Aby pracować nad plikiem jednocześnie z inną osobą, musisz używać tego samego typu aplikacji pakietu Visio — aplikacji klasycznej lub aplikacji sieci Web. Jedna osoba nie może edytować pliku w programie Visio dla sieci Web tym samym czasie, gdy inna osoba edytuje ten plik w Visio klasycznej. 

Po zapisaniu rysunku w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint Online możesz pracować nad nim jednocześnie z innymi współpracownikami. Aby jednocześnie pracować nad rysunkiem, wszyscy autorzy Windows muszą Visio (plan 2) z aplikacji Visio klasycznej.

Udostępnianie rysunku innym osobom i współpracowanie nad nim w tym samym czasie

 1. Gdy wszystko Visio, otwórz rysunek w aplikacji klasycznej i wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu wstążki.

  Udostępnianie rysunku innym osobom

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić rysunek.

  Okienko dialogowe udostępniania w programie Visio

  Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Lista rozwijana pozwala określić, komu chcesz udostępnić rysunek.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

  Jeśli plik został już zapisany w chmurze, do osób zapraszanych zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Jeśli rysunku nie zapisano w usłudze OneDrive dla Firm ani SharePoint Online, w programie Visio zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego teraz.

  Jeśli rysunek nie został zapisany w usłudze OneDrive ani w witrynie SharePoint, w programie Visio zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego.

  Po zapisaniu pliku w chmurze zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania, zobacz SharePoint lub foldery w programie Microsoft 365.

Sprawdzanie, kto pracuje nad udostępnionym rysunkiem

 1. Otwórz rysunek w aplikacji Visio i zacznij nad nim pracować. Jeśli inna osoba wyświetla rysunek lub pracuje nad nim, miniatura zdjęcia tej osoby jest wyświetlana w prawym górnym rogu wstążki. W programie Visio będzie wyświetlany alert, gdy ktoś rozpocznie lub zakończy pracę nad rysunkiem.

  Wyświetla listę osób aktualnie pracujących nad rysunkiem

 2. Aby dokonać przeglądu i dodać komentarze, wybierz pozycję Komentarze Otwieranie okienka komentarzy.

  Komentarze w okienku komentarzy

  Możesz też odpowiadać na komentarze lub je usuwać.

  Jeśli chcesz zobaczyć, w jakich miejscach na rysunku dodano komentarze, kliknij ikonę komentarza.

  Ikona komentarza

  Aby dodać własny komentarz do dowolnego kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy ten kształt i wybierz pozycję Dodaj komentarz.

 3. Po zakończeniu pracy zapisz plik.

  Jeśli Twoje zmiany nie są w konflikcie ze zmianami innych autorów, zostaną one scalone automatycznie i nie trzeba będzie nic robić.

Wyświetlanie wcześniejszych wersji pliku rysunku

Można wyświetlić wcześniejsze wersje pliku Visio rysunku. Można także zastąpić bieżącą wersję pliku rysunku poprzednią wersją.

Wyświetlanie wcześniejszej wersji pliku rysunku

 1. Wybierz pozycję Informacje > i > Wyświetl historię wersji.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wersje zapisane dla.... Zostaną wyświetlone zapisane wersje pliku, począwszy od bieżącej wersji u góry.

 2. Wybierz wersję pliku, który chcesz wyświetlić.

 3. Wybierz pozycję Otwórz.

  Widok tylko do odczytu tej wersji zostanie otwarty w nowym oknie Visio odczytu.

 4. Po > przeglądania wcześniejszej wersji pliku tylko do odczytu wybierz pozycję Plik > Zamknij.

Przywracanie wcześniejszej wersji pliku rysunku

 1. Wybierz pozycję Informacje > i > Wyświetl historię wersji.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wersje zapisane dla.... Zostaną wyświetlone zapisane wersje pliku, począwszy od bieżącej wersji u góry.

 2. Wybierz wersję pliku, którą chcesz wprowadzić w bieżącej wersji.

 3. Wybierz pozycję Przywróć.

  W oknie komunikatu zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, że chcesz zamienić bieżącą wersję pliku na wcześniejszą, wybraną przez Ciebie.

 4. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz wprowadzić zmianę.

  Otwarty plik rysunku zostanie zaktualizowany w celu odzwierciedlenia wersji pliku wybranego jako nowa wersja bieżąca.

Funkcja współtworowania w aplikacjiVisio dla sieci Web umożliwia edytowanie diagramu jednocześnie z innymi osobami. Jeśli diagram jest przechowywany w trybie online SharePoint lub Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, możesz łatwo zaprosić inne osoby do tworzenia, edytowania, przeglądania diagramu i dodawania komentarzy w ramach konwersacji z wątkami. 

Udostępnianie diagramu innym osobom, które mają SharePoint lub OneDrive

Diagram możesz udostępnić innym osobom, wysyłając link do niego w wiadomości e-mail.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio dla sieci Web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij.

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

   Opcja Udostępnij osobom.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Wyślij.

Udostępnianie innym osobom, które nie mają SharePoint ani OneDrive

Diagram możesz udostępnić, wysyłając link. Inne osoby będą je wyświetlać w dowolnej przeglądarce internetowej, nawet jeśli nie mają Visio klasycznej. Poniższe kroki wymagają, aby administrator włączył udostępnianie zewnętrzne w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365. Dowiedz się więcej.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio dla sieci Web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij.

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Kopiuj link.

  Okno dialogowe Udostępnianie służące do wysyłania linku, który wskazuje plik diagramu.

Udostępnianie diagramu innym osobom w programie Microsoft Teams

Diagram można udostępnić innym osobom przy użyciu programu Microsoft Teams. 

Jeśli plik jest dostępny w Teams kanału:

 1. Przejdź do Teams i wybierz rysunekVisio, który chcesz udostępnić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  1. Na wstążce wybierz pozycję Kopiuj link.

   Przycisk Kopiuj link.

  2. Wybierz opcję więcej (...) obok nazwy pliku, a następnie wybierz pozycję Kopiuj link

   Więcej opcji Microsoft Teams kopiowania linku.

 3. W oknie dialogowym ustaw uprawnienia i wybierz pozycję Kopiuj.

  Ustaw odpowiednie uprawnienia, a następnie wybierz przycisk Kopiuj.

Jeśli link do pliku został już linku przydomka jednej z powyższych metod, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wyślij link innym osobom w kanale Teams lub czacie.

 2. Po wysłaniu pliku inny użytkownik próbujący go otworzyć może wybrać spośród większej liczby opcji i wybrać opcję Edytuj w Teams także.

Współtwoerowanie rysunku w tym samym czasie

Każda osoba mająca uprawnienia do edytowania i licencjęVisio dla sieci Web współtworuje udostępniony im plik.

 1. Otwórz udostępniony Ci link do diagramu.

 2. Wybierz pozycję Edytuj diagram > Edytuj w przeglądarce.

  Opcja "Edytuj w przeglądarce".

 3. Zmiany należy wprowadzać tak jak zwykle — bez zakłóceń.

Wyświetlanie, gdzie w dokumencie znajdują się inne osoby

Obok wstążki paska narzędzi są wymienione bieżąci współautorzy. Wskaźnik obecności pozwala zobaczyć, gdzie inni współautorzy pracują na kanwie. Na przykład po zaznaczeniu obiektu przez współautora zobaczysz kolorowe obramowanie obramowania obiektu:

Kolorowe obramowanie na polu kształtu wskazuje, że inny użytkownik pracuje nad tym kształtem.

A gdy współautor zaznaczy wiele kształtów lub kształtów nieciągłych, zobaczysz granice obecności na każdym kształcie i granicę zaznaczenia w grupie. 

Kolorowe obramowania wskazują, że inny autor zaznaczył wiele kształtów.

Praca z komentarzami

Na diagramie można zamieszczać komentarze zarówno w trybie edycji, jak i w trybie wyświetlania. Możesz dodawać komentarze do kształtów i do całej strony. Po dodaniu komentarzy do kształtu pozostają one razem z kształtem, nawet jeśli jest przenoszony. 

W trybie widoku:

 1. Otwórz diagram do przeglądania.

 2. Wybierz pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Komentarze.

  W menu wielokropka wybierz pozycję Komentarze.

  Zostanie wyświetlone okienko Komentarze.

 3. Dodaj swoje komentarze oraz wyświetl komentarze innych osób. Użyj funkcji Odświeżanie danych, aby załadować komentarze innych osób.

W trybie edycji:

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać komentarz, lub kliknij pusty obszar strony, więc nic nie jest zaznaczone, aby dodać komentarz do strony.

 2. Aby dodać komentarz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Recenzja wybierz pozycję Nowy komentarz i dodaj komentarz.

   Przycisk Nowy komentarz.

  • W prawym górnym rogu strony wybierz pozycję Komentarze >nowy komentarzi dodaj komentarz.

   Przycisk Nowy komentarz.

 3. Możesz też odpowiedzieć na komentarz lub go usunąć, używając tych dwóch przycisków:

  Przyciski do odpowiadania na komentarz i usuwania komentarza.

 4. Komentarze innych osób możesz wyświetlać na stronie lub na kształcie tak, jak się pojawiają.

Wiadomości, które mogą wystąpić podczas współtworowania

 • Podczas edytowania diagramu po 10 minutach braku aktywności sesja jest ograniczana, aby zminimalizować ryzyko konfliktu edycji. Możesz kontynuować edytowanie, wybierając pozycję Kontynuuj pracę na pasku komunikatów, który pojawia się w takiej sytuacji:

  Komunikat wyświetlany, gdy Visio online była bezczynna przez pięć minut lub dłużej.

 • Czasami podczas współtworowania może się okazać, że ostatnia operacja nie została ukończona przez Visio. Dzieje się tak, gdy współautor próbuje zmodyfikować ten sam obiekt w sposób kolidujący ze sobą. Możesz kontynuować pracę na tym samym diagramie, ale musisz ponownie wykonać ostatnią operację. Wyskakujący komunikat automatycznie zniknie.

  Komunikat o błędzie o zmianach powodującego konflikty wprowadzonych przez dwóch lub więcej użytkowników w Visio pliku.

 • W sesji współtworowania, w której użytkownicy mają różne preferencje językowe,Visio wyświetlać tekst kształtu z określonego wzornika tylko w jednym języku. Visio korzysta z preferencji językowych osoby w sesji, która najpierw przeciąga kształt z tego wzornika na kanwę. 

  Komunikat o błędzie wyświetlany, gdy użytkownicy współtworują treści w różnych językach.

 • Jeśli inny użytkownik już edytuje rysunek Visio w aplikacji klasycznej i próbujesz go edytować w przeglądarce, diagram zostaje zablokowany do edycji i pojawia się okno komunikatu. W takich przypadkach możesz poprosić użytkownika komputera o zamknięcie pliku lub wykonać instrukcje z okna komunikatu.

  Okno komunikatu z opisem błędu blokowania.

  • Aby wyświetlić diagram, wybierz pozycję Otwórz w widoku do czytania.

  • Aby zapisać kopię diagramu w bibliotece SharePoint lub folderze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, wybierz pozycję Zapisz kopię.

Wszystkie osoby, które będą pracować nad diagramem, muszą mieć zainstalowaną Visio Professional na swoim komputerze.

Konfigurowanie diagramu do współtworzenie

 1. Utwórz Visio diagram w bibliotece dokumentów lub SharePoint rozpocznij go w programie Visio, a następnie przekaż do OneDrive.

 2. Nadaj wszystkim osobom, które będą nad nim pracować, uprawnienia do edytowania go.

Każdy autor otwiera diagram z serwera w programie Visio i rozpoczyna tworzenie, edytowanie lub recenzowanie. Powiadomienie w rogu pojawia się, gdy ktoś dołącza do sesji lub opuszcza ją (co w zasadzie oznacza, że otwiera diagram do edycji lub go zamyka). Na pasku stanu zawsze widać, ile osób pracuje nad diagramem.

Jak zmiany są wyświetlane na diagramie

Małe ikony są wyświetlane przez kształty, które zostały w jakiś sposób edytowane przez inną osobę. Kształt nie jest zablokowany z ikoną, która pokazuje, że kształt jest edytowany. Nawet jeśli ktoś inny zmienia kolor, można jednocześnie edytować tekst w kształcie. Jeśli wszyscy członkowie zespołu współpracują i pracują nad określonymi obszarami, rzadko występuje problem, w którym dwie osoby edytują jednocześnie dokładnie to samo, na przykład zmieniając tekst w tym samym kształcie. Jeśli tak się stanie, ostatnią zmianą jest ta, która pozostaje (dopóki ktoś nie zmieni jej ponownie).

Za każdym razem, gdy zapisujesz zmiany wprowadzone na diagramie, Visio te zmiany są synchronizowane z serwerem. W tym samym Visio wszystkich zmian wprowadzonych w kopii diagramu. Informacje o tym, kiedy inna osoba zapisała zmiany z powrotem na serwerze, są wyświetlane ikony oraz powiadomienie na pasku stanu informujące o dostępnych aktualizacjach. Często zapisuj, aby upewnić się, że w plikach są wprowadzone najnowsze zmiany wprowadzone przez innych autorów, oraz aby udostępnić zmiany.

Zobacz też

Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio dla sieci Web

Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Microsoft 365

Visio dla sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×