Współpraca nad rysunkami programu Visio

Więcej niż jedna osoba może pracować nad diagramem Visio w tym samym czasie, a każda osoba na swoim komputerze. Dzięki współtworzeniu członkowie zespołu mogą szybko tworzyć diagramy wielostronicowe i pomagać sobie nawzajem zdecydować, jak wyglądają diagram.

Po zapisaniu rysunku w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint Online możesz pracować nad nim jednocześnie z innymi współpracownikami. Aby pracować nad rysunkiem w tym samym czasie, wszyscy autorzy w systemie Windows potrzebują programu Visio (plan 2 ) i używają aplikacji klasycznej programu Visio.

Udostępnianie rysunku innym osobom i współpracowanie nad nim w tym samym czasie

 1. Otwórz rysunek Visio w aplikacji klasycznej i wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu wstążki, gdy wszystko będzie już gotowe do współpracy.

  Udostępnianie rysunku innym osobom

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić rysunek.

  Okienko dialogowe udostępniania w programie Visio

  Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Lista rozwijana pozwala określić, komu chcesz udostępnić rysunek.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

  Jeśli plik został już zapisany w chmurze, do osób zapraszanych zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Jeśli rysunku nie zapisano w usłudze OneDrive dla Firm ani SharePoint Online, w programie Visio zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego teraz.

  Jeśli rysunek nie został zapisany w usłudze OneDrive ani w witrynie SharePoint, w programie Visio zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego.

  Po zapisaniu pliku w chmurze zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania, zobacz udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w programie Microsoft 365.

Sprawdzanie, kto pracuje nad udostępnionym rysunkiem

 1. Otwórz rysunek w aplikacji Visio i zacznij w nim pracować. Jeśli inna osoba wyświetla rysunek lub pracuje nad nim, miniatura zdjęcia tej osoby jest wyświetlana w prawym górnym rogu wstążki. W programie Visio będzie wyświetlany alert, gdy ktoś rozpocznie lub zakończy pracę nad rysunkiem.

  Wyświetla listę osób aktualnie pracujących nad rysunkiem

 2. Aby dokonać przeglądu i dodać komentarze, wybierz pozycję Komentarze Otwieranie okienka komentarzy .

  Komentarze w okienku komentarzy

  Możesz też odpowiadać na komentarze lub je usuwać.

  Jeśli chcesz zobaczyć, w jakich miejscach na rysunku dodano komentarze, kliknij ikonę komentarza.

  Ikona komentarza

  Aby dodać własny komentarz do dowolnego kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy ten kształt i wybierz pozycję Dodaj komentarz.

 3. Po zakończeniu pracy zapisz plik.

  Jeśli Twoje zmiany nie są w konflikcie ze zmianami innych autorów, zostaną one scalone automatycznie i nie trzeba będzie nic robić.

Wyświetlanie wcześniejszych wersji pliku rysunku

Możesz wyświetlić wcześniejsze wersje pliku rysunku programu Visio. Możesz również zastąpić bieżącą wersję pliku rysunku wcześniejszą wersją.

Wyświetlanie poprzedniej wersji pliku rysunku

 1. Wybierz pozycję Informacje o > pliku > Wyświetl historię wersji.

  Zostanie otwarte okno dialogowe wersje zapisane dla... Zapisane wersje pliku są wyświetlane na liście, rozpoczynając od bieżącej wersji u góry.

 2. Wybierz wersję pliku, którą chcesz wyświetlić.

 3. Wybierz pozycję Otwórz.

  W nowym oknie Visio zostanie otwarty widok tylko do odczytu tej wersji.

 4. Wybierz pozycję plik > Zamknij po przejrzeniu poprzedniej wersji pliku w trybie tylko do odczytu.

Przywracanie poprzedniej wersji pliku rysunku

 1. Wybierz pozycję Informacje o > pliku > Wyświetl historię wersji.

  Zostanie otwarte okno dialogowe wersje zapisane dla... Zapisane wersje pliku są wyświetlane na liście, rozpoczynając od bieżącej wersji u góry.

 2. Wybierz wersję pliku, którą chcesz wprowadzić w bieżącej wersji.

 3. Wybierz pozycję Przywróć.

  Zostanie wyświetlone okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie zamiaru zamienienia bieżącej wersji pliku na wybraną wcześniej wersję.

 4. Wybierz przycisk OK , aby potwierdzić, że chcesz wprowadzić zmianę.

  Otwarty plik rysunku jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia wersji pliku, która została wybrana jako nowa bieżąca wersja.

Funkcja współtworzenia wVisio dla sieci Web umożliwia jednoczesne edytowanie diagramu za pomocą innych osób. Jeśli diagram jest przechowywany w trybie online w SharePoint lub Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, możesz w łatwy sposób zaprosić inne osoby do tworzenia, edytowania, przeglądania i dodawania komentarzy w ramach konwersacji wielowątkowej. 

Udostępnianie diagramu innym osobom korzystającym z programu SharePoint lub usługi OneDrive

Diagram możesz udostępnić innym osobom, wysyłając link do niego w wiadomości e-mail.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio dla sieci Web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij .

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

   Opcja Udostępnij osoby.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Wyślij.

Udostępnianie innym osobom, które nie mają programu SharePoint lub usługi OneDrive

Diagram można udostępnić przez wysłanie linku. Użytkownicy mogą wyświetlać ją w dowolnej przeglądarce internetowej, nawet jeśli nie mają Visio aplikacji klasycznej. Poniższe kroki wymagają, aby administrator włączył udostępnianie zewnętrzne w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365. Dowiedz się więcej.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio dla sieci Web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij .

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Kopiuj link.

  Okno dialogowe udostępnianie umożliwia wysłanie linku wskazującego plik diagramu.

Udostępnianie diagramu innym osobom w Microsoft Teams

Możesz udostępnić diagram innym osobom, korzystając z Microsoft Teams. 

Jeśli plik jest dostępny w kanale aplikacji Teams:

 1. Przejdź do kanału Teams i wybierz rysunekVisio, który chcesz udostępnić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  1. Na wstążce wybierz pozycję Kopiuj link.

   Przycisk Kopiuj link.

  2. Wybierz opcję więcej (...) obok nazwy pliku i wybierz pozycję Kopiuj link

   Więcej opcji dotyczących kopiowania linku w aplikacji Microsoft Teams.

 3. W oknie dialogowym Ustaw uprawnienia i wybierz pozycję Kopiuj.

  Ustaw odpowiednie uprawnienia, a następnie wybierz przycisk Kopiuj.

Jeśli masz już link do pliku z jednej z powyższych metod, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wyślij link do innych osób w kanale lub rozmowie zespołowej.

 2. Po wysłaniu pliku inny użytkownik próbujący otworzyć plik może wybrać pozycję Więcej opcji i wybrać pozycję Edytuj w aplikacji Teams .

Współtworzenie rysunku w tym samym czasie

Każda osoba dysponująca uprawnieniami do edycji i licencjąVisio dla sieci Web może współtworzyć plik, który jest udostępniony.

 1. Otwórz link diagramu udostępniony Tobie.

 2. Wybierz pozycję Edytuj Diagram > Edytuj w przeglądarce.

  Opcja Edytuj w przeglądarce.

 3. Wykonuj zmiany w normalny sposób, bez przerw w pracy.

Sprawdzanie, gdzie w dokumencie znajdują się inne osoby

Bieżący Współautorzy są wyświetlani obok wstążki na pasku narzędzi. Wskaźnik obecności umożliwia sprawdzanie, gdzie inni Współautorzy pracują na kanwie. Na przykład po zaznaczeniu obiektu współautora na obwiedni obiektu pojawi się kolorowe obramowanie:

Obramowanie kolorowe na polu kształtu wskazuje, że inny użytkownik pracuje nad tym kształtem.

Gdy Współtworzenie powoduje zaznaczenie wielu lub nieciągłych kształtów, zostanie wyświetlona granica obecności dla każdego kształtu oraz granica zaznaczenia w grupie. 

Kolorowe obramowania wskazują, że inny autor zaznaczył wiele kształtów.

Praca z komentarzami

Komentarze można przedstawiać na diagramie zarówno w trybie edycji, jak i w trybie widoku. Możesz dodawać komentarze do kształtów i do całej strony. Po dodaniu komentarzy do kształtu pozostają one w kształcie nawet w przypadku przeniesienia. 

W trybie widoku:

 1. Otwórz diagram do przeglądania.

 2. Wybierz pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Komentarze.

  W menu wielokropek wybierz pozycję Komentarze.

  Zostanie wyświetlone okienko Komentarze.

 3. Dodaj swoje komentarze oraz wyświetl komentarze innych osób. Użyj narzędzia Odśwież dane , aby załadować Komentarze od innych osób.

W trybie edycji:

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać komentarz, lub kliknij pusty obszar strony, więc nic nie jest zaznaczone, aby dodać komentarz do strony.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby dodać komentarz:

  • Na karcie Recenzja wybierz pozycję Nowy komentarz i Dodaj swój komentarz.

   Przycisk Nowy komentarz.

  • W prawym górnym rogu strony wybierz pozycję komentarze > Nowy komentarz, a następnie Dodaj swój komentarz.

   Przycisk Nowy komentarz.

 3. Możesz również odpowiedzieć na komentarz lub usunąć go za pomocą następujących dwóch przycisków:

  Przyciski służące do odpowiadania na komentarz i usuwania komentarza.

 4. Komentarze innych osób są wyświetlane na stronie lub na kształtach w trakcie ich wyświetlania.

Wiadomości, które mogą wystąpić podczas współtworzenia

 • Podczas edytowania diagramu sesja zostaje przekroczona po 10 minutach nieaktywności, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia konfliktu w edytowaniu. Możesz kontynuować edycję, wybierając pozycję Kontynuuj pracę na pasku komunikatów wyświetlanym w takiej sytuacji:

  Komunikat wyświetlany, gdy sesja aplikacji Visio online jest bezczynna przez pięć minut lub dłużej.

 • Czasami podczas współtworzenia można stwierdzić, że Ostatnia operacja nie została wykonana przez Visio. Dzieje się tak, gdy użytkownik i współautorzy próbują zmodyfikować ten sam obiekt w sposób powodujący konflikt. Możesz kontynuować pracę na tym samym diagramie, ale musisz ponownie wykonać ostatnią operację. Komunikat podręczny zostanie wyświetlony automatycznie.

  Komunikat o błędzie dotyczący konfliktu zmian dokonanych przez co najmniej dwóch użytkowników w pliku programu Visio.

 • W sesji współtworzenia, w której użytkownicy mają różne preferencje językowe,Visio może wyświetlać tylko tekst kształtu określonego wzornika w jednym języku. Visio używa preferencji językowych osoby w sesji, która po raz pierwszy przeciągnie kształt z tego wzornika na kanwę. 

  Komunikat o błędzie wyświetlany podczas współtworzenia w różnych językach przez użytkowników.

 • Jeśli inny użytkownik już edytuje rysunek programu Visio w aplikacji klasycznej i spróbujesz go edytować w przeglądarce, diagram zostanie zablokowany do edycji i zostanie wyświetlone okno komunikatu. W takich przypadkach możesz poprosić użytkownika klasycznego o zamknięcie pliku lub wykonanie instrukcji wyświetlanych w oknie komunikatu.

  Okno komunikatu z opisem błędu blokowania.

  • Aby wyświetlić diagram, wybierz pozycję Otwórz w widoku do czytania.

  • Aby zapisać kopię diagramu z powrotem w bibliotece SharePoint lub Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole folderze, wybierz pozycję Zapisz kopię.

Wszystkie osoby, które będą pracować na diagramie, muszą mieć zainstalowany na komputerze Visio Professional Edition.

Konfigurowanie diagramu do współtworzenia

 1. Utwórz diagram programu Visio w bibliotece programu SharePoint lub Uruchom diagram w Visio, a następnie Przekaż go do OneDrive.

 2. Przekaż wszystkim osobom, które będą nad nim pracować, możesz je edytować.

Każdy autor otworzy diagram na serwerze w Visio i rozpocznie tworzenie, edytowanie lub Recenzowanie. Powiadomienie w lewym rogu pokazuje, kiedy ktoś dołącza lub opuszcza sesję (co oznacza, że otwiera diagram do edycji lub zamykania). Na pasku stanu możesz zawsze widzieć liczbę osób pracujących nad diagramem.

Jak zmiany są wyświetlane na diagramie

Małe ikony są wyświetlane w postaci kształtów, które zostały przez inną osobę edytowane. Nie masz zablokowanego kształtu z ikoną, w której jest ona edytowana — na przykład nawet w przypadku zmiany koloru przez inną osobę można edytować tekst w tym samym czasie. Jeśli wszyscy członkowie zespołu współpracują nad określonymi obszarami i pracują nad nimi, w przypadku jednoczesnego edytowania tych dwóch osób, takich jak zmiana tekstu w tym samym kształcie, często występują problemy. Jeśli to nastąpi, Ostatnia zmiana jest taka, która pozostanie (do momentu ponownego wprowadzenia zmian przez inną osobę).

Za każdym razem, gdy zapisujesz zmiany wprowadzone w diagramie, program Visio ponownie zsynchronizuje zmiany z serwerem. W tym samym czasie program Visio wprowadzi zmiany wprowadzone przez inne osoby do kopii diagramu. Możesz ustalić, kiedy ktoś inny zapisał zmiany z powrotem na serwerze po wyświetlonych ikonach, a powiadomienie na pasku stanu, które umożliwi Ci określenie aktualizacji, jest dostępnych. Często zapisuj, aby upewnić się, że masz najnowsze zmiany wprowadzone przez innych autorów i aby udostępnić wprowadzone zmiany.

Zobacz też

Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio dla sieci Web

Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint na platformie Microsoft 365

Program Visio dla sieci Web — Pomoc

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×