Współpraca z innymi nauczycielami nad utworzonym formularzem lub testem

Współpraca z innymi nauczycielami nad utworzonym formularzem lub testem

Za pomocą programu Microsoft Forms możesz zaprosić innych nauczycieli do współpracy nad utworzonymi przez Ciebie testami do oceny uczniów lub innymi produktami pracy. Gdy udostępnisz test lub formularz współpracownikom, zostanie utworzony specjalny link umożliwiający innym osobom wyświetlanie rozpoczętego przez Ciebie testu lub formularza oraz wprowadzanie zmian w ich projektach. Wszyscy współautorzy Twojego testu lub formularza mogą również wyświetlać, edytować i usuwać odpowiedzi. Zaproszeni nauczyciele mogą następnie udostępnić test lub formularz innym osobom, wysyłając im link do współpracy nad formularzem.

Udostępnianie testu lub formularza w celu współpracy nad nimi

 1. Otwórz test lub formularz, nad którym chcesz współpracować.

 2. Wybierz pozycję Udostępnij

  Przycisk Udostępnij
 3. Wybierz przycisk Uzyskaj link do wyświetlania i edytowania.

  Przycisk Uzyskaj link do wyświetlania i edytowania
 4. Wybierz przycisk Kopiuj obok pola tekstowego z linkiem do formularza.

  Link do adresu URL do współpracy nad formularzem obok przycisków Kopiuj i Usuń
 5. Udostępnij formularz, wklejając ten link w wiadomości e-mail do innych nauczycieli bądź w innym miejscu, w którym mogą oni uzyskać do niego dostęp, takim jak notes udostępniony programu OneNote.

  Uwagi: 

  • Po udostępnieniu testu lub formularza w celu współpracy nad nimi, pozostają one w Twoim profilu, ale inne osoby mogą je wyświetlać i edytować przy użyciu tego adresu URL do współpracy. U góry testu lub formularza, który został przez Ciebie udostępniony, są wyświetlane ikony inicjałów wszystkich osób wprowadzających zmiany edycji w formularzu. 

  • Ikony z inicjałami współautorów BK i DM

 6.  W programie Microsoft Forms są również wyświetlane ikony współautorów obok wszystkich obecnie edytowanych sekcji.

  Inicjały współautora wyświetlone obok pytania testu

Zatrzymywanie udostępniania testu lub formularza

Dezaktywuj link udostępniania, gdy chcesz zakończyć współpracę.

 1. Otwórz test lub formularz, nad którym obecnie współpracujesz.

 2. Wybierz pozycję Udostępnij, a następnie wybierz przycisk kosza Usuń.

 3. Po wyświetleniu monitu o usunięcie linku do współpracy wybierz pozycję Usuń link.

  Wyświetlone przyciski Anuluj i Usuń link

Uwaga: Możesz ponownie uaktywnić link do współpracy po jego usunięciu. Jeśli chcesz ponownie przystąpić do współpracy nad tym testem lub formularzem, utwórz nowy link do współpracy i udostępnij go tym samym nauczycielom. 

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×