Wstawianie pól korespondencji seryjnej

Po połączeniu źródła danych z dokumentem dodanie pól korespondencji seryjnej pozwoli na spersonalizowanie dokumentu za pomocą informacji ze źródła danych. Pola korespondencji seryjnej pochodzą z nagłówków kolumn w źródle danych.

Oto przykładowy sposób pobierania danych z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do listu seryjnego przez kolekcje pól korespondencji seryjnej Blok adresu oraz Wiersz pozdrowienia.

Dane pobierane do pól korespondencji seryjnej

Pola Blok adresu i Wiersz pozdrowienia to kolekcje pól korespondencji seryjnej.

Uwaga: Jeśli polecenia pola korespondencji seryjnej są wyszarzone, kliknij pozycję Wybierz adresatów i wybierz rodzaj listy adresowej, z której korzystasz. Jeśli nie masz jeszcze listy adresowej, kliknij pozycję Wpisz nową listę, aby utworzyć własną listę w programie Word.

Dodawanie bloku adresu

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać blok adresu.

 2. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Blok adresu

W programie Word możesz wybrać stopień formalności nazwy w adresie.

Dodawanie wiersza pozdrowienia

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać pozdrowienie.

 2. Wybierz pozycję Wiersz pozdrowienia.

 3. Wybierz odpowiedni styl nazwy i ustaw inne opcje.

  Opcje wiersza pozdrowienia

Dodawanie poszczególnych pól korespondencji seryjnej

Aby uwzględnić dane, takie jak numery telefonów lub adresy e-mail, należy wstawić te pola korespondencji seryjnej bezpośrednio. Ponadto pole korespondencji seryjnej, takie jak Imię nie musi być częścią bloku adresu ani wiersza pozdrowienia. Jeśli chcesz spersonalizować dokument, uwzględniając imiona adresatów, wstaw pole korespondencji seryjnej Imię.

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić pole korespondencji seryjnej.

 2. Wybierz strzałkę w dół w obszarze Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pole.

  Menu Wstawianie pola korespondencji seryjnej z listą dostępnych pól

 3. Jeśli nazwa pola nie jest wyświetlana na liście, wybierz pozycję Wstaw pole korespondencji seryjnej.

 4. Wybierz pozycję Pola bazy danych, aby wyświetlić listę pól dostępnych w źródle danych.

 5. Wybierz pozycję Wstaw.

Uwaga: Jeśli niektóre liczby, waluty lub daty nie są poprawnie sformatowane, zobacz Przygotowanie źródła danych programu Excel dla korespondencji seryjnej programu Word.

Korzystanie z reguł na potrzeby bardziej zaawansowanej personalizacji 

Możesz zmienić wiadomość w zależności od danych w niektórych polach źródła danych. Na przykład na fakturach mogą znajdować się wyrazy „Po terminie” dla klientów, u których wartość pola Termin wykonania jest minioną datą.

Ten poziom zaawansowania zależy od skonfigurowania reguł oraz kodów pól. Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól wybierz pozycję Reguły, a następnie wybierz rodzaj reguły, którą chcesz dodać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania reguł korespondencji seryjnej, zobacz Ustawianie reguł dla korespondencji seryjnej.

Dodawanie poszczególnych pól korespondencji seryjnej

Aby uwzględnić dane, takie jak numery telefonów lub adresy e-mail, należy wstawić te pola korespondencji seryjnej bezpośrednio. Ponadto pole korespondencji seryjnej, takie jak Imię nie musi być częścią bloku adresu ani wiersza pozdrowienia. Jeśli chcesz spersonalizować dokument, uwzględniając imiona adresatów, wstaw pole korespondencji seryjnej Imię.

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić pole korespondencji seryjnej.

 2. Wybierz strzałkę w dół w obszarze Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pole.

Uwaga: Jeśli niektóre liczby, waluty lub daty nie są poprawnie sformatowane, zobacz Przygotowanie źródła danych programu Excel dla korespondencji seryjnej programu Word.

Korzystanie z reguł na potrzeby bardziej zaawansowanej personalizacji 

Możesz zmienić wiadomość w zależności od danych w niektórych polach źródła danych. Na przykład na fakturach mogą znajdować się wyrazy „Po terminie” dla klientów, u których wartość pola Termin wykonania jest minioną datą.

Ten poziom zaawansowania zależy od skonfigurowania reguł oraz kodów pól. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Reguły, a następnie wybierz rodzaj reguły, którą chcesz dodać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania reguł korespondencji seryjnej, zobacz Ustawianie reguł dla korespondencji seryjnej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×