Powiązane tematy
×
Określanie układu stron
Określanie układu stron

Wstawianie spisu treści

Spis treści w programie Word powstaje na podstawie nagłówków w dokumencie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Tworzenie spisu treści

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać spis treści.

 2. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści. i wybierz styl automatyczny.

  Tworzenie spisu treści

 3. Jeśli wprowadzisz zmiany w dokumencie, który mają wpływ na spis treści, możesz zaktualizować spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często zdarzają się, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. Zaznacz tekst nagłówka dla każdego nagłówka, który ma zostać w spisie treści.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia > stylów, a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

  Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy. Aby zaktualizować ręczny spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

  Kliknij pozycję Spis treści na karcie Odwołania, a następnie wybierz styl Automatyczny spisu treści z galerii

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często zdarzają się, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. Zaznacz tekst nagłówka dla każdego nagłówka, który ma zostać w spisie treści.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia > stylów, a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Odwołania

 3. Przy lewym końcu wybierz pozycję Wstaw spis treści. (Możesz też wybrać pozycję Spis > pozycję Wstaw spis treści. 

  Zostanie wstawiony spis treści z nagłówkami i numerami stron w dokumencie.

Jeśli w dokumencie zostaną wprowadzone zmiany wpływające na spis treści, można go zaktualizować, klikając prawym przyciskiem myszy tabelę i wybierając polecenie Aktualizuj spis treści.

Zobacz też

Aktualizowanie spisu treści 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×