Określanie układu stron

Wstawianie spisu treści

Wstawianie spisu treści

Spis treści w programie Word jest oparty na nagłówkach w dokumencie.

Wywieranie wpływu na innych za pomocą ogłoszeń

Tworzenie spisu treści

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać Spis treści.

 2. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści. i wybierz styl automatyczny.

  Tworzenie spisu treści

 3. Jeśli wprowadzasz zmiany w dokumencie, które wpływają na Spis treści, zaktualizuj Spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy Spis treści i wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często występują, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. W przypadku każdego nagłówka, który chcesz umieścić w spisie treści, zaznacz tekst nagłówka.

 2. Przejdź do pozycji style> głównej , a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

  Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy. Aby zaktualizować ręczne spisy treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

  Kliknięcie pozycji Spis treści na karcie Odwołania, a następnie wybranie stylu Automatyczny spis treści z galerii

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często występują, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. W przypadku każdego nagłówka, który chcesz umieścić w spisie treści, zaznacz tekst nagłówka.

 2. Przejdź do pozycji style> głównej , a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

W tym momencie nie można wstawić spisu treści w programie Word dla sieci Web. Jeśli chcesz wstawić spis treści w dokumencie, musisz to zrobić w aplikacji klasycznej. Możesz jednak zaktualizować spis treści w programie Word dla sieci Web.

Jeśli wprowadzasz zmiany w dokumencie, które wpływają na Spis treści, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij lub naciśnij w spisie treści.

 2. Przejdź do pozycji odwołania > spisie treścii wybierz pozycję Aktualizuj spis treści.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe sposoby aktualizowania spisu treści lub tworzenia spisu treści, użyj polecenia Otwórz w programie Word , aby otworzyć dokument w wersji klasycznej programu Word (Windows lub Mac).

W górnej części ekranu kliknij pozycję Edytuj w programie Word.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz instrukcje dotyczące tworzenia spisu treści w programie Word dla systemu Windows lub Mac.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×