Określanie układu stron

Wstawianie spisu treści

Wstawianie spisu treści

Spis treści w programie Word powstaje na podstawie nagłówków w dokumencie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Tworzenie spisu treści

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać spis treści.

 2. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści. i wybierz styl automatyczny.

  Tworzenie spisu treści

 3. Jeśli wprowadzisz zmiany w dokumencie, który mają wpływ na spis treści, możesz zaktualizować spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często zdarzają się, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. Zaznacz tekst nagłówka dla każdego nagłówka, który chcesz dodać do spisu treści.

 2. Przejdź do pozycji Style>,a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

  Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy. Aby zaktualizować ręczny spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

  Kliknij pozycję Spis treści na karcie Odwołania, a następnie wybierz styl Automatyczny spisu treści z galerii

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Jeśli brakuje wpisów

Brakujące wpisy często zdarzają się, ponieważ nagłówki nie są sformatowane jako nagłówki.

 1. Zaznacz tekst nagłówka dla każdego nagłówka, który chcesz dodać do spisu treści.

 2. Przejdź do pozycji Style>,a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1.

  Dodawanie nagłówka
 3. Aktualizowanie spisu treści.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Obecnie w aplikacji Word dla sieci Web nie można wstawiać spisu treści. Jeśli chcesz wstawić spis treści do dokumentu, musisz to zrobić w aplikacji klasycznej. Spis treści można jednak zaktualizować w programie Word dla sieci Web.

Jeśli w dokumencie zostaną wprowadzone zmiany wpływające na spis treści, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij lub naciśnij w spisie treści,

 2. Przejdź do >spisu treścii wybierz pozycję Aktualizuj spis treści.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobów aktualizowania spisu treści lub tworzenia spisu treści, użyj polecenia Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w klasycznej wersji programu Word (dla systemu Windows lub dla komputerów Mac).

W górnej części ekranu programu kliknij pozycję Edytuj w programie Word

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz instrukcje dotyczące tworzenia spisu treści w programie Word dla systemu Windows lub komputerów Mac.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×