Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Excel za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz organizować dane w tabeli w celu przyspieszenia analizy. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak tworzyć, dodawać wiersze i kolumny oraz usuwać wiersze i kolumny z tabeli.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie tabeli

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz umieścić w tabeli. Komórki mogą być puste lub zawierać dane.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + T (lub Ctrl + L). Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie tabeli i usłyszysz komunikat: "Utwórz tabelę".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Moja tabela ma nagłówki".

  Uwaga: Nagłówki tabeli są bardzo ważne w odniesieniu do ułatwień dostępu. Czytniki zawartości ekranu używają informacji z nagłówków do nawigacji, a znaczące nagłówki kolumn mogą ułatwić czytelnikom zrozumienie danych.

  • Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz to pole wyboru.

  • Jeśli chcesz użyć domyślnych nazw udostępnionych w programie Excel (na przykład Kolumna 1, Kolumna 2 i tak dalej), nie zaznaczaj tego pola wyboru.

  • Aby zmienić domyślne nazwy, zaznacz tekst w nagłówku kolumny, a następnie wpisz odpowiednią nazwę.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie tabeli i powrócić do arkusza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "OK", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skróty klawiaturowe dla tabel

Poniżej przedstawiono przydatne informacje na temat skrótów klawiaturowych stosowanych do tabel w Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie tabeli w stylu domyślnym

Ctrl+T lub Ctrl+L

Formatowanie danych jako tabeli Wstawianie wiersza powyżej

Alt+H, T

Wstawianie wiersza powyżej

ALT + H, I, R

Wstawianie kolumny z lewej strony

ALT + H, I, C

Usuwanie wiersza lub wierszy

ALT + H, D, R

Usuwanie kolumny lub kolumn

ALT+H, D, C

Otwieranie karty Projektowanie

Alt + J + T

Tworzenie lub usuwanie nagłówków tabeli

Alt + J + T, O

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub klawisz menu kontekstowego

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

 1. Zaznacz wiersz, poniżej którego chcesz wstawić jeden lub więcej pustych wierszy, lub zaznacz kolumnę, do której chcesz wstawić jedną lub więcej pustych kolumn.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H+I. Zostanie otwarte menu Wstaw , a usłyszysz "Wstawianie komórek".

  • Aby wstawić wiersz powyżej zaznaczenia, naciśnij klawisz A.

  • Aby wstawić wiersz z lewej strony zaznaczenia, naciśnij klawisz L.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

 1. Zaznacz jeden lub więcej wierszy albo jedną lub więcej kolumn, które chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H+D. Zostanie otwarte menu Usuń , w którym usłyszysz komunikat "usuwanie komórek".

  • Aby usunąć zaznaczone wiersze, naciśnij klawisz L.

  • Aby usunąć zaznaczone kolumny, naciśnij klawisz M.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używaj Excel dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby organizować dane w tabeli w celu przyspieszenia analizy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Tworzenie tabeli

Jeśli masz arkusz z niektórymi danymi, możesz łatwo przekształcić komórki w tabelę.

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz uwzględnić w tabeli. Aby zaznaczyć komórki, użyj klawiszy strzałek, aby przejść do komórki, która ma być lewym górnym rogu tabeli, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w prawo, aby zaznaczyć więcej wierszy i kolumn. Funkcji VoiceOver informuje zakres zaznaczonych komórek po każdym naciśnięciu klawisza, na przykład "od a1 do C2".

  Porada: Jeśli chcesz szybko zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane, naciśnij klawisze Command + A.

 2. Naciśnij klawisze Command + T. Usłyszysz komunikat: "Utwórz tabelę".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Moja tabela ma nagłówki", a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz to pole wyboru. Naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać opcję, jeśli nie jest zaznaczona.

  • Jeśli chcesz użyć domyślnych nazw Excel zapewnia (na przykład kolumna 1, kolumna 2itd.), nie zaznaczaj tego pola wyboru. Naciśnij klawisz SPACJA, aby wyczyścić opcję, jeśli jest zaznaczona.

  Uwaga: Nagłówki tabeli są bardzo ważne w odniesieniu do ułatwień dostępu. Czytniki zawartości ekranu używają informacji z nagłówków do nawigacji, a znaczące nagłówki kolumn mogą ułatwić czytelnikom zrozumienie danych.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie tabeli i przywrócić fokus do arkusza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "OK", a następnie naciśnij klawisz Return.

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

 1. W tabeli przejdź do wiersza, poniżej którego chcesz wstawić jeden lub więcej pustych wierszy, lub przejdź do kolumny, na której chcesz wstawić co najmniej kilka pustych kolumn.

 2. Naciskaj klawisze Fn + F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Narzędzia główne, zaznaczone". Jeśli nie znajdujesz się na karcie Narzędzia główne , naciskaj klawisz strzałki w lewo, aż usłyszysz komunikat "Strona główna", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać kartę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + M, aby otworzyć menu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić wiersz powyżej bieżącego wiersza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Wstaw wiersze tabeli powyżej, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby wstawić kolumnę z lewej strony bieżącej kolumny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Wstaw kolumny tabeli po lewej stronie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

 1. W tabeli przejdź do dowolnej komórki w wierszu lub kolumnie, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + SPACJA, aby zaznaczyć cały wiersz, lub klawisze Control + spacja, aby zaznaczyć całą kolumnę. Funkcji VoiceOver informuje zaznaczone komórki, na przykład "od A4 do C4".

 2. Naciskaj klawisze Fn + F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Narzędzia główne, zaznaczone". Jeśli nie znajdujesz się na karcie Narzędzia główne , naciskaj klawisz strzałki w lewo, aż usłyszysz komunikat "Strona główna", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać kartę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Usuń", a następnie naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + M. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć zaznaczony wiersz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Usuń wiersze tabeli", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby usunąć wybraną kolumnę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Usuń kolumny tabeli", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używając aplikacji Excel dla systemu Android z funkcją TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android, możesz wstawiać i modyfikować tabele w skoroszycie. Możesz dodać do tabeli ułatwienia dostępu, takie jak tytuł albo wyróżnienie części tabeli różnymi kolorami. Możesz też rozszerzyć tabelę o nowe wiersze i kolumny lub przedstawić dane w postaci wykresu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Przechodzenie do menu kart

Aby uzyskać dostęp do opcji edycji arkusza, należy przejść do menu kart.

 1. Aby przejść od zaznaczonego elementu w arkuszu do pierwszego elementu na ekranie, szybko przesuń w górę, a następnie w dół. Usłyszysz tytuł skoroszytu.

  Porada: Jeśli w górnej części arkusza jest otwarte menu skrótów, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami, aby je opuścić.

 2. Szybko przesuwaj w prawo jednym palcem, aż usłyszysz komunikat: "więcej opcji". Następnie dwukrotnie naciśnij ekran jednym palcem. Usłyszysz komunikat: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wybrano kartę Narzędzia główne”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę karty, którą chcesz wybrać — na przykład: „Karta Wstawianie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka Wstawianie.

  Uwaga: Karty Tabela, Obraz, Kształt i Wykres są dostępne tylko po zaznaczeniu odpowiedniego obiektu w arkuszu.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Przechodzenie do tabeli w arkuszu

 1. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przechodzenie do tabeli <szczegóły tabeli i lokalizacja fokusu>”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią lokalizację w tabeli. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Tabela.

  Porada: Możesz również przejść do karty Tabela zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

Wstawianie tabeli

Dodanie tabeli umożliwia efektywne i systematyczne przedstawianie danych. Możesz wstawić tabelę w pustym arkuszu i uzupełnić dane. Możesz także szybko utworzyć tabelę, używając danych w istniejącym zbiorze komórek.

 1. W arkuszu w aplikacji Excel dla systemu Android szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <nazwa arkusza>”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz bieżącą lokalizację fokusu w arkuszu według kolumny i wiersza.

 2. Aby przejść do komórki, w której chcesz wstawić tabelę, przeciągnij jednym palcem po ekranie. Usłyszysz bieżącą lokalizację. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby rozszerzyć zaznaczenie z jednej komórki na większą liczbę komórek w celu wstawienia większej tabeli, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je w kierunku, w którym chcesz rozszerzyć zaznaczenie. Usłyszysz, jaki obszar został zaznaczony, od pierwszej komórki w lewym górnym rogu do ostatniej w prawym dolnym rogu.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Tabela". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "niezaznaczone, tabela ma nagłówki, pole wyboru". Jeśli tabela ma nagłówki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "niezaznaczony, tabela ma nagłówki, pole wyboru". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "zaznaczone".

 5. Aby przejść poza pole wyboru, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami.

Dodawanie tytułu i tekstu alternatywnego do tabeli

Aby tabele w aplikacji Excel dla systemu Android były dostępne dla wszystkich odbiorców, możesz dodać do tabeli krótki opisowy tytuł, a nawet obszerniejszy tekst szczegółowo opisujący zawartość tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu. Fokus możesz umieścić w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Menu Tekst alternatywny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Tekst alternatywny”.

 3. W menu Tekst alternatywny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji tytułu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”. Wpisz krótki tytuł tabeli.

 4. Aby napisać opis tabeli, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji opisu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

 5. Aby powrócić do aktywnego arkusza, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <numer arkusza, szczegóły arkusza>, wybrano”. Aby aktywować arkusz, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

Możesz łatwo rozszerzyć tabelę, dodając wiersze powyżej lub poniżej albo kolumny z lewej lub z prawej strony bieżącego zaznaczenia w tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Korzystając z karty Tabela, dodaj wiersze lub kolumny:

  • Aby wstawić wiersz powyżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Wstaw powyżej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić wiersz poniżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Wstaw poniżej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę z lewej strony bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Wstaw z lewej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę po prawej stronie bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Wstaw z prawej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

Możesz szybko usunąć niepotrzebne wiersze lub kolumny z tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć wiersze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń wiersze”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć kolumny, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń kolumny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyróżnianie danych w tabeli

Aby wyróżnić dane w tabeli, możesz dodać kolory do naprzemiennych wierszy lub kolumn albo wyróżnić tylko pierwszą lub ostatnią kolumnę. Możesz też szybko wzbogacić tabele, korzystając z wstępnie zdefiniowanych stylów.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie tabela wykonaj dowolną z następujących czynności dla naprzemiennych wierszy lub kolumn:

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych wierszy, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Wiersze naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych kolumn, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Kolumny naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl do naprzemiennego wiersza lub kolumny, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Menu style tabeli", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Style tabeli”. Na liście szybko przesuń w lewo lub w prawo. Usłyszysz opis stylu. Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności w pierwszym lub ostatnim wierszu:

  • Aby dodać kolor w pierwszej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pierwsza kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolor w ostatniej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ostatnia kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl do pierwszej lub ostatniej kolumny w tabeli, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Menu style tabeli". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Style tabeli”. Na liście szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Średni” lub „Ciemny”. Na liście styl pośredni szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "jasnoszary, średni styl tabeli". Do pierwszego wiersza lub ostatniej kolumny można zastosować następujące style. Na liście stylów ciemnych szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "ciemnoszary, styl tabeli — ciemny". Poniższe style można zastosować do kolumn w pierwszej lub ostatniej kolumnie. Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

Przedstawianie danych na wykresie

Możesz przestawić dane z tabeli w formacie wykresu.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Aby zaznaczyć komórki tabeli, których chcesz użyć do utworzenia wykresu, umieść dwa palce na ekranie i rozsuwaj je, aż usłyszysz odpowiedni zakres.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Wykres”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykres”.

 5. W menu Wykres szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz typ wykresu, który chcesz wybrać — na przykład: „Menu Kołowy”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę wybranego typu wykresu, na przykład: „Kołowy”. Zostanie otwarta lista typów wykresu.

 6. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejrzeć listę typów wykresu. Usłyszysz nazwy elementów listy, na przykład: „Element listy Kołowy 3D”. Aby wybrać typ wykresu, naciśnij dwukrotnie ekran. Wykres zostanie wygenerowany w arkuszu.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Excel dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz organizować dane w tabeli w celu przyspieszenia analizy. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Tabele umożliwiają łatwe filtrowanie danych i obliczanie podsumowań.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel dla sieci Web.

 1. W Excel dla sieci Web zaznacz komórki, które chcesz uwzględnić w tabeli.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + L, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli .

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli Naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "niezaznaczone, Moja tabela ma nagłówki". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć lub wyczyścić pole Moja tabela ma nagłówki , w zależności od tego, czy chcesz, aby pierwszy wiersz był stosowany jako nagłówek tabeli.

  Uwaga: Nagłówki tabel są niezbędne, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu dostęp do tabeli. Czytniki zawartości ekranu lokalizują komórki tabeli za pomocą informacji zawartych w nagłówku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "OK", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Możesz teraz wprowadzić dane. Aby wprowadzić lub zamienić dane w komórce, należy przejść do odpowiedniej komórki i wpisać tekst, liczbę lub formułę.

  Porada: Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania lub edytowania danych, zapoznaj się z podstawowymi zadaniami za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×