Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Sekcje umożliwiają określenie konkretnego układu strony i opcji formatowania (na przykład numeracji wierszy, kolumn lub nagłówków i stopek) dla różnych części dokumentu. Dzięki nim można na przykład sformatować wprowadzenie do raportu w postaci pojedynczej kolumny, a treść raportu w postaci dwóch kolumn. Program Word traktuje dokument jako pojedynczą sekcję do momentu wstawienia podziału sekcji.

Dokument zawierający podziały sekcji

  Objaśnienie 1 sekcja sformatowana jako jedna kolumna

  Objaśnienie 2 podziału sekcji sterującego układem i formatowaniem poprzedniej sekcji oznaczonej za pomocą ciągu 1

  Objaśnienie 3 sekcja sformatowana jako dwie kolumny

  Krok 4 podziału sekcji sterującego układem i formatowaniem poprzedniej sekcji oznaczonej za pomocą ciągu 3

Każdy podział sekcji steruje układem i formatowaniem sekcji znajdującej się przed podziałem. Jeśli na przykład usuniesz podział sekcji, tekst przed podziałem przejmie całe formatowanie sekcji następującej po nim. Na powyższej ilustracji w przypadku usunięcia pierwszego podziału sekcji (2) pierwsza sekcja zostanie sformatowana jako dwie kolumny. Ostatni znacznik akapitu (¶) w dokumencie steruje układem i formatowaniem ostatniej sekcji w dokumencie. Jeśli dokument nie zawiera sekcji, ostatni znacznik akapitu steruje układem i formatowaniem całego dokumentu.

Ważne: W poniższych procedurach założono, że dokument jest wyświetlany w widoku układu wydruku. Jeśli nie jesteś w widoku układu wydruku, w menu Widok kliknij pozycję Układ wydruku.

Wstawianie podziału sekcji

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa sekcja.

 2. Kliknij pozycję Układ > Znaki podziału, a następnie kliknij typ podziału sekcji, który chcesz dodać.

  Na karcie Układ wyróżnione jest menu Podziały sekcji

  Uwaga: Jeśli chcesz dodać podział strony, kliknij pozycję Strona. Dowiedz się więcej o dodawaniu podziałów stron do dokumentu.

Typy podziałów sekcji

Podział sekcji

Opis

Następna strona

Polecenie podziału sekcji Następna strona powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie w dokumencie programu Word

Rozpoczynanie nowej sekcji na następnej stronie.

Ciągły

Polecenie podziału sekcji Ciągły powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie w dokumencie programu Word

Rozpoczynanie nowej sekcji na tej samej stronie. Ten podział sekcji jest szczególnie przydatny w przypadku dokumentów z kolumnami. Za jego pomocą można zmienić liczbę kolumn bez rozpoczynania nowej strony.

Strona parzysta

Polecenie podziału sekcji Strona parzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie parzystej w dokumencie programu Word

Rozpoczynanie nowej sekcji na następnej stronie parzystej. Na przykład w przypadku wstawienia na końcu strony 3 podziału rozpoczynającego się na stronie parzystej następna sekcja rozpocznie się na stronie 4.

Strona nieparzysta

Polecenie podziału sekcji Strona nieparzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie nieparzystej w dokumencie programu Word

Rozpoczynanie nowej sekcji na następnej stronie nieparzystej. Na przykład w przypadku wstawienia na końcu strony 3 podziału rozpoczynającego się na stronie nieparzystej następna sekcja rozpocznie się na stronie 5.

Usuwanie podziału sekcji

Aby po dodaniu podziałów sekcji do dokumentu sprawdzić, gdzie sekcje się zaczynają i kończą, najłatwiej jest wyświetlić znaczniki formatowania.

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie znaki niedrukowane.

  Karta Narzędzia główne z wyróżnioną pozycją Pokaż znaczniki edycji

 2. Kliknij podział sekcji, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Podział sekcji wygląda tak:

  Obraz podziału sekcji

Uwaga: Gdy usuniesz podział sekcji, program Word połączy tekst przed podziałem i po nim w jedną sekcję. W nowej sekcji zostanie zastosowane formatowanie drugiej z połączonych sekcji — tej, która znajdowała się po podziale sekcji.

Zmienianie rodzaju podziału sekcji

 1. Kliknij miejsce w sekcji, którą chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Dokument, a następnie kliknij kartę Układ.

 3. Na liście Początek sekcji kliknij rodzaj podziału sekcji, który chcesz dodać.

Ważne:  Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Ważne: W poniższych procedurach założono, że dokument jest wyświetlany w widoku układu wydruku. Jeśli nie jesteś w widoku układu wydruku, w menu Widok kliknij pozycję Układ wydruku.

Wstawianie podziału sekcji

 1. Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.

 2. Na karcie Układ w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Podział, a następnie kliknij odpowiedni rodzaj podziału sekcji.

  Karta Układ w programie Word, grupa Ustawienia strony

  W poniższej tabeli pokazano przykłady typów podziałów sekcji, które można wstawić. Na każdej ilustracji podwójna linia kropkowana oznacza podział sekcji.

Typ podziału sekcji

Opis

Następna strona

Powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.

Dokument zawierający podział sekcji na następnej stronie

Ciągły

Powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie.

Dokument zawierający ciągły podział sekcji

Strona parzysta

Powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o numerze parzystym.

Dokument zawierający podział sekcji na stronie parzystej

Strona nieparzysta

Powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o numerze nieparzystym.

Dokument zawierający podział sekcji na stronie nieparzystej

Usuwanie podziału sekcji

 1. Kliknij miejsce przed podziałem sekcji, który chcesz usunąć.

  Jeśli nie widzisz podziału sekcji, na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Przycisk Pokaż.

 2. Naciśnij klawisz Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka..

  Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka. , naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz Arrow, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: Usunięcie podziału sekcji powoduje również usunięcie formatowania tekstu znajdującego się w sekcji przed podziałem. Taki tekst staje się częścią następnej sekcji i przejmuje całe formatowanie sekcji łącznie z marginesami.

Zmienianie rodzaju podziału sekcji

 1. Kliknij miejsce w sekcji, którą chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Dokument, a następnie kliknij kartę Układ.

 3. W menu podręcznym Początek sekcji kliknij odpowiedni rodzaj podziału sekcji.

Zobacz też

Dokument zawiera niepożądane podziały stron

Dodawanie numerów stron

Usuwanie numerów stron

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×