Wstawianie, usuwanie lub zmienianie komentarza

Komentarze w dokumencie można tworzyć za pomocą komentarzy, a także w celu śledzenia problemów z nimi związanych.

Wstawienie komentarza

 1. Zaznacz tekst, którego ma dotyczyć komentarz, albo kliknij na końcu tego tekstu.

 2. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Nowy komentarz.

 3. Wpisz swój komentarz. Program Word wyświetli komentarz w dymku na marginesie dokumentu.

  Wyróżniony komentarz na marginesie

Odpowiadanie na komentarz

 1. W komentarzu kliknij przycisk Odpowiedz.

  Wyróżniona ikona Odpowiedz na komentarz

  Możesz też kliknąć komentarz i na karcie Recenzja kliknąć przycisk Nowy komentarz.

 2. Wpisz odpowiedź.

  Komentarz z odpowiedzią

Usuwanie komentarza

 1. Na karcie Recenzja w sekcji Komentarze kliknij przycisk Następne, aby zaznaczyć komentarz.

  Na karcie Recenzja w sekcji Komentarze wyróżniona jest pozycja Następny komentarz

 2. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Usuń.

  Wyróżniona pozycja Usuń komentarz na karcie Recenzja

  Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij strzałkę obok przycisku Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

  Wyróżnione polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie na karcie Recenzja

Zobacz też

Śledzenie zmian w programie Word dla komputerów Mac

Aby zachować układ dokumentu, komentarze są wyświetlane w dymkach widocznych na marginesie. Dymek komentarza

Wstawianie komentarza

 1. Zaznacz tekst lub element, który chcesz skomentować, lub kliknij, aby wstawić kursor obok tekstu, który chcesz skomentować.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij przycisk Nowy.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Komentarze

 3. Wpisz tekst komentarza w dymku komentarza.

  Porada: Można także włączyć śledzenie zmian. Przez tę funkcję używany jest znacznik poprawki, dzięki któremu można wyświetlić dodane i usunięte pozycje oraz zmiany formatowania.

Usuwanie komentarza

 1. Zaznacz komentarz, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij przycisk Usuń.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Komentarze

  Porada: Możesz również usunąć komentarz, klikając przycisk Zamknij w prawym górnym rogu dymku komentarza.

Zmienianie nazwy lub inicjałów w komentarzu

Jeśli współpracujesz z wieloma recenzentami i chcesz uniknąć anonimowych komentarzy, poproś recenzentów o dodanie swoich nazwisk lub inicjałów za pomocą tej procedury.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobistekliknij pozycję Informacje o użytkowniku W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Informacje o użytkowniku .

 3. W polach Imię, Nazwisko i Inicjały wpisz imię, nazwisko i inicjały, które mają być używane w komentarzach.

Zobacz też

Używanie funkcji prześledzonych zmian

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×