Wyłączanie wiadomości błyskawicznych na spotkaniu programu Skype dla firm (Lync) (wyciszanie wiadomości błyskawicznych)

Wyłączenie wiadomości błyskawicznych spotkania programu Lync pozwala na skupienie uwagi uczestników na treści spotkania. Wiadomości błyskawiczne można wyłączyć podczas planowania spotkania lub w pokoju spotkań.

Pamiętaj, że wyłączenie wiadomości błyskawicznych na etapie planowania uniemożliwia ponowne ich włączenie w trakcie spotkania. Natomiast w razie wyłączenia wiadomości błyskawicznych w trakcie spotkania można je w dowolnej chwili włączyć ponownie, aby umożliwić konwersację.

Wyłączanie wiadomości błyskawicznych podczas planowania spotkania programu Lync

  1. Na wstążce programu Outlook kliknij pozycję Nowe spotkanie programu Lync.

  2. Kliknij pozycję Opcje spotkania na wstążce.

  3. Kliknij pozycję Nowy obszar spotkań (ja kontroluję uprawnienia).

  4. W dolnej części okna kliknij pozycję Wyłącz wiadomości błyskawiczne.

  5. Kliknij przycisk OK i skonfiguruj pozostałą część spotkania w normalny sposób.

Zrzut ekranu: wyłączanie wiadomości błyskawicznych w oknie opcji spotkania programu Lync

Wyłączanie wiadomości błyskawicznych podczas spotkania programu Lync

Jeśli wiadomości błyskawicznych nie wyłączono na etapie planowania, dowolna osoba prowadząca może je wyłączyć lub włączyć podczas spotkania.

  1. Wskaż ikonę osób.

  2. Kliknij kartę AKCJE.

  3. Kliknij pozycję Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu.

Zrzut ekranu: opcja Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu

  1. Program Lync powiadamia uczestników spotkania o wyłączeniu wiadomości błyskawicznych.

Zrzut ekranu: powiadomienie o wyłączeniu wiadomości błyskawicznych

  1. Aby ponownie włączyć wiadomości błyskawiczne, przejdź na kartę AKCJE i kliknij pozycję Zezwalaj na wiadomości błyskawiczne na spotkaniu.

Zrzut ekranu: przycisk Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×