Wyświetlanie i drukowanie rysunków programu Visio za pomocą programu Visio Viewer

Przy użyciu programu Visio Viewer można otwierać, wyświetlać i drukować rysunki programu Visio nawet wtedy, gdy program Visio nie jest zainstalowany na komputerze. Program Visio Viewer nie pozwala jednak edytować, zapisywać ani tworzyć rysunków programu Visio. Do wykonywania tych czynności wymagana jest zainstalowana pełna wersja programu Visio. Jeśli tworzysz i edytujesz diagramy w pełnej wersji programu Visio, a następnie wysyłasz te diagramy osobie nieposiadającej programu Visio, poproś ją o użycie programu Visio Viewer do wyświetlenia Twojego diagramu.

Gdzie można znaleźć program Visio Viewer?

Pobierz najnowszą wersję programu Visio Viewer z Centrum pobierania Microsoft.

Uwagi: 

 • W programie Visio Viewer 2010 można otwierać rysunki programu Visio (pliki vsd) zapisane w programie Visio 2000, 2002, 2003, 2007 i 2010. W programie Visio Viewer 2010 można również otwierać rysunki XML programu Visio (pliki vdx) zapisane w programie Visio 2002, 2003 i 2007.

 • W programie Visio Viewer 2013 można otwierać rysunki programu Visio (pliki vsd) zapisane w programie Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 i 2013. W programie Visio Viewer 2013 można również otwierać rysunki XML programu Visio (pliki vdx) zapisane w programie Visio 2002, 2003 i 2007.

 • W programie Visio Viewer 2016 można otwierać rysunki programu Visio (pliki vsd) zapisane w programie Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. W programie Visio Viewer 2016 można również otwierać rysunki XML programu Visio (pliki vdx) zapisane w programie Visio 2002, 2003 i 2007.

Przeglądanie rysunku za pomocą programu Visio Viewer

Po otwarciu rysunku za Visio Viewer jest on wyświetlany w oknie przeglądarki. Jeżeli rysunek ma więcej stron, są one dostępne jako karty u dołu okna przeglądarki.

Przenoszenie rysunku

 1. Znajdź rysunek, który chcesz otworzyć.

 2. Kliknij dwukrotnie rysunek, aby go otworzyć.

  Uwagi: 

  • W programie Visio Viewer nie są wyświetlane wzorniki, okienka, linijki, prowadnice ani punty prowadnic. Ponadto program Visio Viewer nie obsługuje osadzonych rysunków DGN, obróconych stron, więcej niż jednego hiperlinku skojarzonego z kształtem, hiperlinków skojarzonych ze stroną rysunku ani właściwości strony rysunku.

  • W programie Visio Viewer niestandardowe style wypełnienia, style linii i niektóre końce linii mogą wyglądać inaczej niż w przypadku otwarcia rysunku w programie Visio.

 • Kliknij i przeciągnij rysunek, aby przesunąć go w oknie przeglądarki, albo użyj pasków przewijania lub klawiszy strzałek.

  Porada: Jeśli nie chcesz przeciągać rysunku, możesz też kadrować rysunek, klikając paski przewijania lub naciskając klawisze strzałek. Możesz również obrócić przycisk kółka, aby kadrować w górę i w dół, lub nacisnąć klawisz SHIFT i obrócić przycisk kółka, aby kadrować w lewo i w prawo.

 • Aby powiększyć określony obszar rysunku, naciśnij klawisze Ctrl+Shift i przeciągnij prostokąt wokół obszaru, który chcesz powiększyć.

 • Aby wyśrodkować stronę w przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, kliknij polecenie Powiększenie, a następnie kliknij pozycję Cała strona.

 • Aby przejść do innej strony rysunku, kliknij odpowiednią kartę strony u dołu okna rysunku.

Powiększanie i pomniejszanie

Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby powiększyć lub pomniejszyć rysunek:

 • Aby powiększyć rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, a następnie kliknij polecenie Powiększ. Możesz też kliknąć przycisk Powiększ Obraz przycisku na Visio Viewer narzędzi. Możesz również nacisnąć klawisze ALT+F7.

 • Aby powiększyć określony obszar rysunku, naciśnij klawisze Ctrl+Shift i przeciągnij prostokąt wokół obszaru, który chcesz powiększyć.

 • Aby powiększyć określony punkt rysunku, naciśnij klawisze Ctrl+Shift i kliknij punkt, który chcesz powiększyć.

 • Aby pomniejszyć rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, a następnie kliknij polecenie Pomniejsz. Możesz też kliknąć przycisk Pomniejsz Obraz przycisku na Visio Viewer narzędzi. Możesz również nacisnąć klawisze Alt+Shift+F7.

 • Aby pomniejszyć określony punkt na rysunku, naciśnij klawisze Ctrl+Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy punkt, który chcesz pomniejszyć.

 • Aby powiększyć lub pomniejszyć rysunek przy użyciu wartości procentowej powiększenia, kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, kliknij polecenie Powiększenie ,a następnie kliknij wartość procentową powiększenia lub wybierz wartość procentową powiększenia z pola Powiększenie Pole Powiększenie na Visio Viewer narzędzi.

 • Aby pomniejszyć i wyświetlić całą stronę w oknie programu Visio Viewer, kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, kliknij polecenie Powiększenie ,a następnie kliknij pozycję Cała strona lubkliknij przycisk Powiększ stronę Obraz przycisku na Visio Viewer narzędzi.

Wyśrodkowywanie rysunku w oknie programu Visio Viewer

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyśrodkować rysunek w oknie przeglądarki:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, kliknij polecenie Powiększenie, a następnie kliknij pozycję Cała strona.

 • Kliknij przycisk Powiększ stronę Obraz przycisku na Visio Viewer narzędzi.

 • Przeciągnij rysunek do środka okna przeglądarki.

Używanie hiperlinku

 1. Umieść wskaźnik myszy na kształcie, która zawiera hiperlink.

 2. Kliknij kształt.

Uwaga: Aby powrócić do rysunku programu Visio po użyciu hiperlinku, który został otwarty w tym samym oknie, kliknij przycisk Wstecz w przeglądarce.

Przechodzenie do innej strony

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby przejść do innej strony w rysunku:

 • Na dole okna rysunku kliknij kartę strony, do której chcesz przejść.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek, kliknij polecenie Przejdź do strony, a następnie kliknij odpowiednią stronę.

Skrót klawiaturowy Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Page Down, aby przejść do następnej strony, lub klawisze Ctrl+Page Up, aby przejść do poprzedniej strony.

Przeglądanie danych kształtu przechowywanych wraz z kształtem

 • Kliknij dwukrotnie kształt na rysunku programu Visio.

Dane kształtu zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości na karcie Właściwości kształtu. Jeśli ta karta jest pusta, kształt nie zawiera żadnych danych.

Drukowanie rysunku z programu Visio Viewer

Drukowanie rysunku programu Visio przy użyciu programu Visio Viewer jest wykonywane z przeglądarki internetowej, a nie z programu Visio.

 1. Skonfiguruj widok diagramu przy użyciu tego samego współczynnika powiększenia i punktu środkowego w oknie przeglądarki, który ma być używany na drukowanej stronie.

  Jeśli chcesz wydrukować cały rysunek, wyświetl cały rysunek w oknie przeglądarki i wyśrodkuj go. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek i pozycję Powiększenie > Cała strona.

 2. Otwórz opcje Ustawienia strony przeglądarki, aby określić ustawienia drukarki. 

 3. Przy użyciu opcji Podgląd wydruku przeglądarki sprawdź wygląd diagramu na wydruku.

  Jeśli wygląd nie jest zadowalający, zamknij okno dialogowe Podgląd wydruku, ponownie wyśrodkuj diagram i zmień ustawienia powiększenia, aby dopasować wygląd diagramu na stronie.

  Uwagi: 

  • Jeśli podczas przygotowywania się do drukowania zmienisz jakiekolwiek ustawienia w oknie dialogowym Podgląd wydruku, rysunek może zostać wydrukowany nieprawidłowo. Aby uniknąć tego problemu, nie należy zmieniać żadnych ustawień w tym oknie dialogowym. Jeśli musisz zmienić ustawienia drukarki, zrób to przed drukowaniem za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony.

  • Drukowanie rysunku programu Visio przy użyciu programu Visio Viewer jest wykonywane z przeglądarki internetowej, a nie z programu Visio. W przypadku drukowania z przeglądarki rysunek może nie wyglądać identycznie jak w przypadku wydrukowania go z programu Visio; masz mniejszą kontrolę nad procesem drukowania i możesz wydrukować tylko jedną stronę naraz.

  • Podczas drukowania Visio z przeglądarki internetowej na wydrukowanej stronie jest używany ten sam współczynnik powiększenia i punkt środkowy, które są używane w oknie przeglądarki, dzięki czemu informacje na monitorze są bardzo zbliżone do wydruku. Przed wydrukowaniem rysunku zawsze jednak sprawdzaj podgląd wydruku, aby upewnić się, że rysunek zostanie wydrukowany tak, jak chcesz.

Tymczasowe zmienianie właściwości rysunku i przeglądarki

 1. Na pasku Visio Viewer narzędzi kliknij przycisk Właściwości, Obraz przycisku.

 2. Za pomocą opcji na kartach Wyświetlanie, Warstwy i Komentarze ukrywaj i wyświetlaj części na rysunku i w przeglądarce.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×