Wyświetlanie i edytowanie szczegółów zadania w aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu Project

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za Project dla sieci Web można wyświetlać i edytować szczegóły zadania za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z Project dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze Project dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie dla komputerów stacjonarnych. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), dotyczą przeglądarki internetowej, a nie Project dla sieci Web.

Wyświetlanie i edytowanie szczegółów zadania

 1. Na karcie Siatka projektu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz informacje o zadaniu, których szczegóły chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij klawisze Alt+I, aby otworzyć okienko szczegółów zadania.

 2. Aby wyświetlić i edytować pola w okienku szczegółów zadania:

  • Aby przydzielić zadanie do użytkownika, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj zasób", naciśnij klawisz Enter, wpisz wyszukiwany termin dla użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać wyniki wyszukiwania. Naciśnij klawisz Enter, aby przydzielić zadanie do użytkownika.

  • Aby wyświetlić lub edytować notatki o zadaniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Notatki". Aby dodać notatkę, wpisz ją w polu Notatki.

  • Aby wyświetlić datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Rozpoczęcie" lub "Zakończenie", a po nim datę rozpoczęcia lub zakończenia. Aby edytować datę, naciśnij klawisz Enter w celu otwarcia okna dialogowego selektora dat, wybierz nową datę za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

  • Aby wyświetlić i edytować czas trwania zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Czas trwania", a w razie potrzeby wpisz nowy czas trwania zadania w godzinach w polu Czas trwania.

  • Aby wyświetlić i edytować wykonane lub pozostałe godziny w zadaniu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wykonane" lub "Pozostało", i w razie potrzeby wpisz nową wartość dla odpowiedniego pola.

 3. Aby zamknąć okienko szczegółów zadania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Zamknij okienko", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×