Wyświetlanie podglądu i drukowanie raportu

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić podgląd i wydrukować raport, który został utworzony w programie Microsoft Access lub otwarty w nim. Ten artykuł zawiera również podstawowe informacje na temat zmieniania często używanych ustawień drukowania, takich jak marginesy i liczba kolumn na drukowanej stronie.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie podglądu raportu

Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać raport po wydrukowaniu, użyj podglądu wydruku. W przypadku wyświetlania podglądu raportu utworzonego w programie Access przyciski nawigacji po rekordach są wyświetlane w lokalizacji domyślnej u dołu okna programu Access.

Uruchamianie podglądu wydruku

 1. Jeśli raport nie jest otwarty, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  — lub —

  Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu raportu, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Klikaj przyciski nawigacji po rekordach, aby przechodzić między stronami w raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisków nawigacyjnych, zobacz artykuł Jak znaleźć określone rekordy?

Wyświetlanie podglądu wielu stron

Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu raportu, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 1. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Powiększenie kliknij pozycję Dwie strony, aby wyświetlić podgląd raportu po dwie strony jednocześnie.

  — lub —

  W grupie Powiększenie kliknij pozycję Więcej stron,a następnie wybierz opcję.

 2. Klikaj przyciski nawigacji po rekordach, aby przechodzić między stronami w raporcie.

 3. Aby przywrócić podgląd pojedynczej strony, w grupie Powiększenie kliknij jedną stronę.

Zamknij podgląd wydruku

Możesz wydrukować raport po wyświetleniu jego podglądu lub zamknąć podgląd, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w raporcie przed jego wydrukowaniem.

 • Na karcie Podgląd wydruku w grupie Zamknij podgląd kliknij przycisk Zamknij podgląd.

Początek strony

Szybkie drukowanie raportu

Jeśli chcesz wydrukować wszystkie strony w raporcie bez zmieniania formatu raportu, takiego jak marginesy, nagłówki, stopki i orientacja (pionowa lub pozioma), możesz użyć opcji Szybkie drukowanie.

 1. Jeśli raport nie jest otwarty, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  — lub —

  Upewnij się, że przycisk Szybkie drukowanie jest dostępny na pasku narzędzi Szybki dostęp. Aby dodać przycisk do paska narzędzi, kliknij strzałkę w dół na końcu paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Szybkie drukowanie.

  Na pasku narzędzi Szybki dostępkliknij pozycję Szybkie drukowanie.

Początek strony

Drukowanie wybranych stron z raportu

W raporcie można ograniczyć zakres drukowania, zaznaczając zakres stron.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 2. W obszarze Drukowanie w oknie dialogowym Opcje pliku kliknij opcję Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Aby wydrukować tylko niektóre dane w raporcie, w obszarze Zakres wydruku kliknij pozycję Strony,a następnie wprowadź wartość w polach Od i Do.

  Aby na przykład wydrukować tylko stronę 5 raportu, należy wpisać 5 zarówno w polach Od, jak i Do.

Jeśli jesteś właścicielem uprawnień niezbędnych do zmiany projektu raportu, możesz wprowadzić dodatkowe zmiany dotyczące sposobu drukowania raportu, zmieniając układ wydruku w oknie dialogowym Ustawienia strony (kliknięcie przycisku Ustawienia w celu wyświetlenia okna dialogowego Ustawienia strony).

Początek strony

Zmienianie ustawień strony

Okno dialogowe Ustawienia strony umożliwia zmianę różnych opcji drukowania, w tym marginesów górnego i dolnego oraz tego, czy program Access drukuje tylko dane w raporcie. W programie Access są dostępne dwa sposoby wyświetlania okna dialogowego Ustawienia strony. Można ją uruchomić z poziomu okna dialogowego Drukowanie lub z poziomu karty Podgląd wydruku, która jest wyświetlana po uruchomieniu podglądu wydruku.

W tej sekcji wyjaśniono, jak wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony.

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony z okna dialogowego Drukowanie

 1. W okienku nawigacji wybierz raport, który chcesz zmienić. Nie ma potrzeby otwierania raportu, chociaż można się upewnić, że dane, które mają zostać wydrukowane, są aktualne.

 2. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 3. W obszarze Drukowanie w oknie dialogowym Opcje pliku kliknij opcję Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony.

 5. W razie potrzeby ustaw lub zmień opcje w oknie dialogowym. Aby uzyskać pełną listę opisów tych opcji, zobacz artykuł Ustawianie opcji drukowania w programie Access.

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony z karty Podgląd wydruku

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  Program Access otworzy raport w podglądzie wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij przycisk Ustawienia strony.

 3. W razie potrzeby ustaw lub zmień opcje w oknie dialogowym. Aby uzyskać pełną listę opisów tych opcji, zobacz artykuł Ustawianie opcji drukowania w programie Access.

Początek strony

Wybieranie opcji drukowania

Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, jeśli chcesz wydrukować niektóre strony w raporcie, wybrać drukarkę lub zmienić ustawienia wydruku, takie jak marginesy lub kolumny.

 1. W okienku nawigacji wybierz raport, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 3. W obszarze Drukowanie w oknie dialogowym Opcje pliku kliknij opcję Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 4. Zmień ustawienia formatu strony, inne opcje drukowania lub wybór drukarki zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK, aby wydrukować raport.

Początek strony

Dokumentowanie i drukowanie projektu bazy danych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×