Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Podgląd arkusza przed drukowaniem pozwala uniknąć nieoczekiwanych wyników i marnowania papieru.

Po zaznaczeniu jednego lub większej liczby arkuszy i kliknięciu przycisku Plik > Drukuj zostaniewyświetlony podgląd tego, jak dane będą wyświetlane na wydruku.

 1. Wybierz arkusze, dla których chcesz wyświetlić podgląd.

 2. Kliknij pozycjęPlik , a następnie kliknij pozycję Drukuj, aby wyświetlić okno Podgląd i opcje drukowania.

  Kliknij pozycję Plik > Drukuj, aby wyświetlić podgląd arkusza

  Skrót klawiaturowy    Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+F2.  

Uwagi: 

 • Jeśli nie korzystasz z drukarki kolorowej, podgląd będzie wyświetlany w trybie czarno-białym, nawet jeśli arkusz jest w kolorze.

 • Opcje Następna strona i Poprzednia strona są dostępne tylko w przypadku wybrania więcej niż jednego arkusza lub gdy arkusz zawiera więcej niż jedną stronę danych. Aby wyświetlić wiele arkuszy, w obszarze Ustawienia należy kliknąć opcję Cały skoroszyt.

Bardziej przydatne informacje

 • Aby wyświetlić podgląd następnej lub poprzedniej strony, kliknij strzałki obok pozycji Następna strona i Poprzednia strona u dołu okna Podgląd wydruku lub wpisz numer strony.

 • Aby zamknąć podgląd wydruku i powrócić do skoroszytu, kliknij dowolną strzałkę w lewym górnym rogu okna Podgląd wydruku.

 • Aby wyświetlić marginesy strony, kliknij przycisk Pokaż marginesy w prawym dolnym rogu okna Podgląd wydruku.

 • Aby zmienić marginesy, przeciągnij je do preferowanej wysokości i szerokości. Można też zmienić szerokości kolumn, przeciągając uchwyty u góry lub u dołu strony podglądu wydruku. Aby uzyskać więcej informacji o marginesach strony, zobacz Ustawianie marginesów strony przed wydrukowaniem arkusza.  

Porada: Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach strony, takie jak zmiana orientacji strony i rozmiaru strony, wybierz odpowiednie opcje w obszarze Plik > Drukuj > Ustawienia.

Aby zaznaczyć jeden lub więcej arkuszy

Elementy do zaznaczenia

Czynności

Pojedynczy arkusz

Kliknij kartę arkusza.

Kliknij kartę arkusza

Jeśli nie widzisz chętnych kart, kliknij przyciski przewijania, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij ją.

Kliknij strzałki przewijania kart
 

Co najmniej dwa przylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

Wszystkie arkusze w skoroszycie

Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i kliknij pozycję Zaznacz wszystkie arkusze.

Porada: Podczas zaznaczania wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany komunikat [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezazna zweryfikowany arkusz. Jeśli nie jest widoczny żaden niezaznaczony arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 1. Kliknij arkusz lub zaznacz arkusze, dla których chcesz wyświetlić podgląd.

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeżeli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze w menu skrótów.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  Skrót klawiaturowy   Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+F2.

 3. Aby wyświetlić podgląd następnej i poprzedniej strony, na karcie Podgląd wydruku w grupie Podgląd kliknij pozycję Następna strona iPoprzednia strona.

  Uwaga: Przyciski Następna strona i Poprzednia strona są dostępne tylko wtedy, gdy wybrano więcej niż jeden arkusz lub gdy arkusz zawiera wiele stron z danymi.

 4. Aby wyświetlić marginesy strony, na karcie Podgląd wydruku w grupie Podgląd zaznacz pole wyboru Pokaż marginesy.

  Marginesy są wyświetlane w widoku Podgląd wydruku. Aby zmienić marginesy, można je przeciągnąć w celu uzyskania odpowiedniej szerokości i wysokości. Możesz również zmienić szerokości kolumn, przeciągając uchwyty u góry strony podglądu wydruku.

  Porada: Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach strony, na karcie Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij przycisk Ustawienia strony ,a następnie wybierz odpowiednie opcje na kartach Strona,Marginesy,Nagłówek/Stopkalub Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony.

 1. Kliknij arkusz lub wybierz, co chcesz wyświetlić podglądu.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

 3. Wybierz, czy chcesz wydrukować zaznaczoną zawartość, czy cały arkusz.

  Opcje ustawień wydruku po kliknięciu pozycji Plik > Drukuj

 4. Kliknij przycisk Drukuj.

 5. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd, kliknij pozycję Drukuj w lewym górnym rogu lub zamknij okno przeglądarki z wyświetlonym podglądem, aby wrócić i wprowadzić zmiany przed drukowaniem.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×