Wyświetlanie wydarzeń w Twoim kalendarzu służbowym lub szkolnym

Możesz podłączyć jedno konto usługi Outlook.com lub Google do swojego konta służbowego. Dzięki temu możesz wyświetlać kalendarze osobiste i zarządzać nimi na tym koncie nawet wtedy, gdy logujesz się do konta służbowego lub szkolnego. W ten sposób możesz również uwzględnić swój kalendarz osobisty, gdy podajesz swoją dostępność osobom planującym wydarzenia z Twoim udziałem.

Aby dodać kalendarz osobisty:

  1. Zaloguj się na swoje konto szkolne lub służbowe w aplikacji Outlook w sieci Web, przejdź do sekcji Kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

  2. Wybierz pozycję Dodaj kalendarze osobiste, a następnie wybierz konto osobiste, które chcesz dodać. Wprowadź dane uwierzytelniające do swojego konta.

  3. Zobaczysz komunikat z informacją o tym, że Twoje konto jest podłączane lub należy je uwierzytelnić. Po zakończeniu procesu łączenia zobaczysz, że Twoje konto zostało podłączone, a Twoje wydarzenia osobiste będą teraz miały wpływ na Twoją dostępność w pracy lub szkole.

  4. Po zamknięciu okna Dodaj kalendarze osobiste swoje podłączone konto zobaczysz w okienku nawigacji w widoku Kalendarz.

Po dodaniu kalendarza możesz przejść do swojej listy kalendarzy i zmienić jego kolor lub dodać znaczek za pomocą menu Więcej Ikona Więcej opcji znajdującego się obok kalendarza. 

Uwaga: Dodanie kalendarza osobistego nie umożliwia Ci dostępu do poczty elektronicznej z konta osobistego. Ta funkcja umożliwia dodanie samego kalendarza i wyłącznie w aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby usunąć kalendarz osobisty, przejdź do sekcji Kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Dodaj kalendarze osobiste, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Po połączeniu kalendarza osobistego z kontem szkolnym lub służbowym możesz planować osobiste terminy z poziomu kalendarza służbowego lub szkolnego bez otwierania kalendarza osobistego.

Aby zaplanować termin lub spotkanie w kalendarzu osobistym za pomocą konta szkolnego lub służbowego, wykonaj następujące czynności:

  1. W aplikacji Outlook w sieci Web przejdź do sekcji Kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Nowe zdarzenie.

  2. Dodaj tytuł terminu, a następnie wybierz adres e-mail obok ikony kalendarza, co spowoduje wyświetlenie kalendarzy przypisanych do obu kont. Wybierz kalendarz osobisty. Po wybraniu kalendarza okno wydarzenia zmieni kolor na ten przypisany do wybranego przez Ciebie kalendarza, a na siatce planowania wyświetlą się wydarzenia już zapisane w tym kalendarzu.

Gdy połączysz kalendarz osobisty z kalendarzem szkolnym lub służbowym, Twoje wydarzenia osobiste wyświetlą się osobom, które sprawdzają Twoją dyspozycyjność. (Masz możliwość wyłączenia tej funkcji). 

Ten połączony widok umożliwia Tobie i innym osobom wyświetlanie Twojej faktycznej dostępności przy okazji sprawdzania kalendarza za pomocą Asystenta planowania w programie Outlook. W Asystencie planowania wydarzenia osobiste mają jedynie takie oznaczenia jak Wstępna akceptacja, Zajęty lub Z dala od komputera bez podanych szczegółów takich jak tytuł lub lokalizacja, nawet jeżeli Twój kalendarz służbowy lub szkolny ma włączone udostępnianie wszystkich szczegółów lub Twoje wydarzenia osobiste mają status publicznych.

W poniższym przykładzie Chester ma zaplanowane zdarzenie osobiste od godziny 11:00 do 12:00. Mimo że udostępnia szczegółowe informacje o swoim kalendarzu służbowym, inne osoby widzą tylko, że w czasie wydarzenia osobistego jest Zajęty.

Asystent planowania wyświetlający wydarzenia z wielu kalendarzy

Uwaga: Gdy dodasz kalendarz osobisty do swojego konta służbowego lub szkolnego, uwzględnianie wydarzeń osobistych w informacjach o swojej dostępności w pracy lub szkole jest domyślnie włączone. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uwzględniania wydarzeń osobistych. W tym celu przejdź do sekcji Kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Dodaj osobiste kalendarze i wyłącz opcję Uwzględniaj wydarzenia osobiste w mojej dostępności w pracy lub szkole.

Uwaga: W informacjach o Twojej dostępności wyświetlą się tylko wydarzenia z kalendarz głównego Twojego konta osobistego. Wydarzenia z wszelkich utworzonych przez Ciebie lub dodanych kalendarzy pomocniczych nie będą wyświetlane.

Aby usunąć połączenie między Twoim kalendarzem osobistym a kontem służbowym lub szkolnym:

  1. W aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarzDodaj kalendarze osobiste.

  2. Wybierz pozycję Usuń. Twój kalendarz osobisty zostanie natychmiast odłączony od Twojego konta służbowego lub szkolnego.

Dodawanie innych kalendarzy

Więcej informacji o dodawaniu kalendarzy znajdziesz w artykule Dodawanie kalendarzy w aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby uzyskać informacje na temat pracy z wieloma kalendarzami, zobacz artykuł Praca z wieloma kalendarzami w aplikacji Outlook w sieci Web.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×