Wyświetlanie zawartości programu Excel w składniku Web Part programu Excel Web Access

Załóżmy, że zdarzyło Ci się opublikować skoroszyt programu Excel w bibliotece programu SharePoint i teraz chcesz wyświetlić cały skoroszyt lub jego część w odrębnym składniku Web Part programu SharePoint. Możesz to osiągnąć za pomocą specjalnego składnika Web Part, a mianowicie składnika Web Part programu Excel Web Access. Wykonaj kilka prostych kroków:

 1. Dodaj składnik Web Part programu Excel Web Access do strony programu SharePoint.

 2. Połącz skoroszyt ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access.

 3. (Opcjonalnie) Określ ustawienia nawigacji i interakcji dla składnika Web Part programu Excel Web Access.

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony programu SharePoint

 1. Otwórz stronę programu SharePoint w trybie edycji.

 2. W strefie wyświetlonej na stronie wybierz hipertekst Dodaj składnik Web Part.
  U góry strony zostaną wyświetlone okienka z dostępnymi kategoriami i rodzajami składników Web Part.

 3. W okienku Kategorie wybierz pozycję Dane biznesowe. Następnie w okienku Składniki kliknij pozycję Excel Web Access.

 4. Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać składnik Web Part do strony. Pozostaw stronę otwartą w trybie edycji.

Następny krok polega na połączeniu skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access.

Początek strony

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access

Ważne:  Zanim zaczniesz, upewnij się, że skoroszyt programu Excel został utworzony i opublikowany w bibliotece w programie SharePoint Server lub usłudze Office 365. Nie możesz wyświetlić skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access, jeśli nie został on opublikowany w zaufanej bibliotece. Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, zobacz Udostępnianie skoroszytów w usługach programu Excel.

 1. Otwórz stronę programu SharePoint w trybie edycji i dodaj do niej pusty składnik Web Part programu Excel Web Access.

 2. W pustym składniku Web Part programu Excel Web Access w sekcji Wybieranie skoroszytu kliknij hipertekst zawierający instrukcję Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi. Zostanie wyświetlone okienko narzędzi.

 3. W sekcji Wyświetlanie skoroszytu w polu tekstowym Skoroszyt wprowadź adres URL skoroszytu. Jeśli nie znasz adresu URL, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz skoroszyt, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić pojedynczy element, taki jak wykres, tabela, raport w formie wykresu przestawnego lub raport w formie tabeli przestawnej, w polu Nazwany element wpisz nazwę elementu. Spowoduje to, że w składniku Web Part będzie wyświetlany tylko ten element, a nie cały skoroszyt.

 5. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk OK.

Teraz skoroszyt będzie wyświetlany w składniku Web Part. Jeśli chcesz, możesz przejść do określenia ustawień nawigacji i interakcji dla składnika Web Part programu Excel Web Access.

Początek strony

Określanie ustawień nawigacji i interakcji dla skoroszytu wyświetlanego w składniku Web Part programu Excel Web Access

 1. Otwórz stronę programu SharePoint w trybie edycji.

 2. W prawym górnym rogu składnika Web Part programu Excel kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu składnika Web Part, a następnie wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part programu Excel.

 3. W sekcjach Pasek narzędzi i pasek tytułu oraz Nawigacja i interakcje wybierz właściwości, które chcesz włączyć. Aby wyłączyć właściwość, wyczyść jej pole wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi, aby zastosować zmiany i zamknąć okienko narzędzi.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×