Spis treści
×
Pisanie i edytowanie
Pisanie i edytowanie

Wyświetlanie statystyki wyrazów

W programie Word wyrazy w dokumencie są zliczane podczas pisania. W programie Word są także zliczane strony, akapity, wiersze i znaki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Jeśli musisz sprawdzić liczbę wyrazów, stron, znaków, akapitów lub wierszy w dokumencie, spójrz na pasek stanu.


Częściowa statystyka wyrazów

Aby sprawdzić statystykę wyrazów części dokumentu, zaznacz wyrazy, dla których chcesz sprawdzić statystykę. Na pasku stanu zostanie pokazana liczba wyrazów dla tego zaznaczenia i dla całego dokumentu.

Porada: Znajdź liczbę znaków, akapitów i wierszy, klikając statystykę wyrazów na pasku stanu.
Szczegóły statystyki wyrazów

Zliczanie znaków, wierszy i akapitów

W programie Word dla komputerów Mac możesz wyświetlić liczbę znaków, wierszy i akapitów oraz inne informacje, klikając statystykę wyrazów na pasku stanu, co spowoduje otwarcie okna Statystyka wyrazów. O ile nie zaznaczono tekstu, program Word zlicza cały tekst w dokumencie, a także znaki, i wyświetla wynik jako statystykę w oknie statystyki wyrazów.

Okno dialogowe Statystyka wyrazów

Zliczanie liczby wyrazów w części dokumentu

Aby zliczyć liczbę wyrazów tylko w wybranej części dokumentu, zaznacz tekst, dla którego chcesz wyświetlić statystykę. Następnie w menu Narzędzia kliknij pozycję Statystyka wyrazów.

Podobnie jak w Word klasycznej, Word dla sieci Web wyrazy są zliczane podczas pisania.

Statystyka wyrazów

Jeśli nie widzisz statystyki wyrazów u dołu okna, upewnij się, że masz włączony Widok do edycji (kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word dla sieci Web).

Kliknij statystykę wyrazów, aby ją wyłączyć lub włączyć.

Wyłączona statystyka wyrazów

Być może zauważysz, że Word dla sieci Web daje przybliżoną liczbę wyrazów. Jest tak, ponieważ nie zlicza ona wyrazów w obszarach takich jak pola tekstowe, nagłówki, stopki i Grafiki SmartArt. Jeśli potrzebujesz dokładnej liczby wyrazów, kliknij pozycję Otwórz w programie Wordi sprawdź liczbę wyrazów u dołu Word dokumentu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×