Wybór pomiędzy 64-bitową a 32-bitową wersją pakietu Office

Jeśli nie jesteś pewien z jakiej wersji pakietu Office korzystasz, zobacz Której wersji pakietu Office używam? W przeciwnym razie wybierz poniżej swoją wersję pakietu Office.

Ważne   Nie można uruchamiać dodatków ani plików MDE utworzonych w 32-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji pakietu Office i na odwrót.

Wiem, którą wersję chcę mieć. Jak ją zainstalować?

Pakiet Office w wersji 64-bitowej jest instalowany automatycznie, o ile przed rozpoczęciem procesu instalacji nie wybierzesz wersji 32-bitowej.

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję usługi Microsoft 365 lub pakietu Office 2019, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC.

Ważne: Jeśli zostanie zainstalowana wersja 64-bitowa, ale zamiast tego chcesz 32-bitową, należy najpierw odinstalować 64-bitową wersję przed instalacją wersji 32-bitowej. Tak samo, jeśli zainstalowano wersję 32-bitową, ale chcesz zainstalować wersję 64-bitową. Zobacz błąd "Nie można zainstalować pakietu Office (64-bitowa lub 32-bitowa)".

Jeśli nadal nie masz pewności, która wersja (32-bitowa czy 64-bitowa) jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

Komputery z 64-bitowymi wersjami systemu Windows na ogół mają więcej zasobów, takich jak moc obliczeniowa i pamięć, niż ich 32-bitowi poprzednicy. Ponadto aplikacje 64-bitowe mają dostęp do większych zasobów pamięci niż aplikacje 32-bitowe (nawet 18,4 mln petabajtów). Dlatego jeśli Twoje scenariusze obejmują duże pliki i/lub pracę z dużymi zestawami danych, a na komputerze działa 64-bitowa wersja systemu Windows, 64-bitowa wersja programu jest odpowiednim wyborem, gdy:

 • Pracujesz z dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia danych z zewnętrznymi bazami danych, dodatki Power Pivot, Mapa 3D, Power View lub Pobieranie i przekształcanie. W takich przypadkach wydajność 64-bitowej wersji pakietu Office może być większa. Zobacz Specyfikacje i ograniczenia programu Excel, Specyfikacja i limity modelu danych oraz Użycie pamięci w 32-bitowej wersji programu Excel.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja pakietu Office może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project, zwłaszcza jeśli projekt ma wiele podprojektów.

 • Projektujesz we własnym zakresie rozwiązania dla pakietu Office, takie jak dodatki lub dostosowania na poziomie dokumentu. Używając 64-bitowej wersji pakietu Office, możesz dostarczać zarówno 64-, jak i 32-bitowe wersje tych rozwiązań. Wewnętrzni deweloperzy rozwiązań pakietu Office powinni mieć dostęp do 64-bitowej wersji pakietu Office 2016 dla celów testowania i aktualizowania tych rozwiązań.

 • Pracujesz z typem danych Duża liczba w programie Access i choć ten typ danych jest obsługiwany przez 32-bitową wersję programu Access, mogą pojawić się nieoczekiwane rezultaty podczas wykonywania kodu lub wyrażeń, które korzystają z natywnych, 32-bitowych bibliotek VBA. 64-bitowy VBA zwraca dane LongLong, które w pełni obsługują duże liczby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych Duża liczba.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

Poniższe systemy komputerowe umożliwiają instalację tylko 32-bitowej wersji pakietu Office. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

 • 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze ARM

 • 32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym)

 • Mniej niż 4 GB pamięci RAM

Porada: Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

Informatycy, a w szczególności deweloperzy, powinni także zapoznać się z poniższymi sytuacjami, w których 32-bitowa wersja pakietu Office wciąż stanowi najlepszy wybór dla Ciebie lub Twojej organizacji.

 • Masz 32-bitowe dodatki COM bez 64-bitowej alternatywy. 32-bitowych dodatków COM wciąż możesz używać z 32-bitowym pakietem Office w 64-bitowym systemie Windows. Możesz również skontaktować się z dostawcą dodatku COM i poprosić o wersję 64-bitową.

 • Używasz 32-bitowych kontrolek bez 64-bitowej alternatywy. 32-bitowych kontrolek, takich jak typowe kontrolki Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) oraz dowolne istniejące 32-bitowe kontrolki innych firm, wciąż możesz używać z 32-bitowym pakietem Office.

 • W Twoim kodzie języka VBA są używane instrukcje Declare Większości kodu języka VBA nie trzeba zmieniać na potrzeby wersji 64- lub 32-bitowej, chyba że używane są instrukcje Declare w celu wywoływania interfejsu API systemu Windows, który używa 32-bitowych typów danych, takich jak long, w przypadku wskaźników i uchwytów. W większości przypadków dodanie parametru PtrSafe do instrukcji Declare i zastąpienie typu danych long typem danych LongPtr spowoduje, że instrukcja Declare będzie zgodna zarówno z 32-, jak i 64-bitową wersją pakietu. Jednak w rzadkich przypadkach, gdy nie ma 64-bitowego interfejsu API dla instrukcji Declare, może to okazać się niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian kodu w języku VBA, które należy wprowadzić, aby uruchamiał się on w 64-bitowej wersji pakietu Office, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook, ale jeśli chcesz, możesz nadal uruchamiać je tylko w 32-bitowej wersji programu Outlook. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • Aktywujesz serwer 32-bitowy serwer lub obiekt OLE. 32-bitowej aplikacji serwera OLE możesz nadal używać z zainstalowaną 32-bitową wersją pakietu Office.

 • Używasz programu SharePoint Server 2010 i potrzebujesz widoku Edytuj w arkuszu danych. Funkcji widoku Edytuj w arkuszu danych możesz nadal używać w programie SharePoint Server 2010 z 32-bitowym pakietem Office.

 • Potrzebujesz 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE programu Microsoft Access. Istnieje możliwość ponownego skompilowania 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE, aby były zgodne z wersją 64-bitową, ale możesz także nadal używać ich w 32-bitowej wersji programu Access.

 • Potrzebujesz plików starego edytora równań lub WLL (bibliotek dodatków programu Word) w programie Word. Możesz nadal używać plików starego edytora równań programu Word i uruchamiać pliki WWL w 32-bitowej wersji programu Word.

 • W Twojej prezentacji programu PowerPoint jest osadzony stary plik multimedialny, dla którego nie jest dostępny 64-bitowy koder-dekoder.

Wszystko gotowe do instalacji?

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję usługi Microsoft 365 lub pakietu Office 2019, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC.

Wiem, którą wersję chcę mieć. Jak ją zainstalować?

Pakiet Office w wersji 32-bitowej jest instalowany automatycznie, o ile przed rozpoczęciem procesu instalacji jawnie nie wybierzesz wersji 64-bitowej.

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Office 2016, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Instalowanie platformy Microsoft 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC.

Ważne: Jeśli masz już zainstalowaną wersję 32-bitową, ale chcesz zamiast tego zainstalować wersję 64-bitową (lub odwrotnie), musisz odinstalować wersję, której nie chcesz, zanim zainstalujesz wersję, którą chcesz. Zobacz Błąd „nie można zainstalować 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office”.

Jeśli nadal nie masz pewności, która wersja (32-bitowa czy 64-bitowa) jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

Komputery z 64-bitowymi wersjami systemu Windows na ogół mają więcej zasobów, takich jak moc obliczeniowa i pamięć, niż ich 32-bitowi poprzednicy. Ponadto aplikacje 64-bitowe mają dostęp do większych zasobów pamięci niż aplikacje 32-bitowe (nawet 18,4 mln petabajtów). Dlatego jeśli Twoje scenariusze obejmują duże pliki i/lub pracę z dużymi zestawami danych, a na komputerze działa 64-bitowa wersja systemu Windows, 64-bitowa wersja programu jest odpowiednim wyborem, gdy:

 • Pracujesz z dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia danych z zewnętrznymi bazami danych, dodatki Power Pivot, Mapa 3D, Power View lub Pobieranie i przekształcanie. W takich przypadkach wydajność 64-bitowej wersji pakietu Office może być większa. Zobacz Specyfikacje i ograniczenia programu Excel, Specyfikacja i limity modelu danych oraz Użycie pamięci w 32-bitowej wersji programu Excel.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja pakietu Office może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project, zwłaszcza jeśli projekt ma wiele podprojektów.

 • Projektujesz we własnym zakresie rozwiązania dla pakietu Office, takie jak dodatki lub dostosowania na poziomie dokumentu. Używając 64-bitowej wersji pakietu Office, możesz dostarczać zarówno 64-, jak i 32-bitowe wersje tych rozwiązań. Wewnętrzni deweloperzy rozwiązań pakietu Office powinni mieć dostęp do 64-bitowej wersji pakietu Office 2016 dla celów testowania i aktualizowania tych rozwiązań.

 • Pracujesz z typem danych Duża liczba w programie Access i choć ten typ danych jest obsługiwany przez 32-bitową wersję programu Access, mogą pojawić się nieoczekiwane rezultaty podczas wykonywania kodu lub wyrażeń, które korzystają z natywnych, 32-bitowych bibliotek VBA. 64-bitowy VBA zwraca dane LongLong, które w pełni obsługują duże liczby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych Duża liczba.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym) może zainstalować tylko 32-bitowy pakiet Office. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

Porada: Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

Informatycy, a w szczególności deweloperzy, powinni także zapoznać się z poniższymi sytuacjami, w których 32-bitowa wersja pakietu Office wciąż stanowi najlepszy wybór dla Ciebie lub Twojej organizacji.

 • Masz 32-bitowe dodatki COM bez 64-bitowej alternatywy. 32-bitowych dodatków COM wciąż możesz używać z 32-bitowym pakietem Office w 64-bitowym systemie Windows. Możesz również skontaktować się z dostawcą dodatku COM i poprosić o wersję 64-bitową.

 • Używasz 32-bitowych kontrolek bez 64-bitowej alternatywy. 32-bitowych kontrolek, takich jak typowe kontrolki Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) oraz dowolne istniejące 32-bitowe kontrolki innych firm, wciąż możesz używać z 32-bitowym pakietem Office.

 • W Twoim kodzie języka VBA są używane instrukcje Declare Większości kodu języka VBA nie trzeba zmieniać na potrzeby wersji 64- lub 32-bitowej, chyba że używane są instrukcje Declare w celu wywoływania interfejsu API systemu Windows, który używa 32-bitowych typów danych, takich jak long, w przypadku wskaźników i uchwytów. W większości przypadków dodanie parametru PtrSafe do instrukcji Declare i zastąpienie typu danych long typem danych LongPtr spowoduje, że instrukcja Declare będzie zgodna zarówno z 32-, jak i 64-bitową wersją pakietu. Jednak w rzadkich przypadkach, gdy nie ma 64-bitowego interfejsu API dla instrukcji Declare, może to okazać się niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian kodu w języku VBA, które należy wprowadzić, aby uruchamiał się on w 64-bitowej wersji pakietu Office, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook, ale jeśli chcesz, możesz nadal uruchamiać je tylko w 32-bitowej wersji programu Outlook. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • Aktywujesz serwer 32-bitowy serwer lub obiekt OLE. 32-bitowej aplikacji serwera OLE możesz nadal używać z zainstalowaną 32-bitową wersją pakietu Office.

 • Używasz programu SharePoint Server 2010 i potrzebujesz widoku Edytuj w arkuszu danych. Funkcji widoku Edytuj w arkuszu danych możesz nadal używać w programie SharePoint Server 2010 z 32-bitowym pakietem Office.

 • Potrzebujesz 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE programu Microsoft Access. Istnieje możliwość ponownego skompilowania 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE, aby były zgodne z wersją 64-bitową, ale możesz także nadal używać ich w 32-bitowej wersji programu Access.

 • Potrzebujesz plików starego edytora równań lub WLL (bibliotek dodatków programu Word) w programie Word. Możesz nadal używać plików starego edytora równań programu Word i uruchamiać pliki WWL w 32-bitowej wersji programu Word.

 • W Twojej prezentacji programu PowerPoint jest osadzony stary plik multimedialny, dla którego nie jest dostępny 64-bitowy koder-dekoder.

Wszystko gotowe do instalacji?

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Office 2016, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Instalowanie platformy Microsoft 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC.

Dostępne są dwie wersje pakietu Office 2013 do zainstalowania: 32-bitowa i 64-bitowa. Zalecamy 32-bitową wersję pakietu Office dla większości użytkowników, ponieważ jest w wyższym stopniu zgodna z większością innych aplikacji, zwłaszcza z dodatkami innych firm. Wersję 64-bitową warto jednak rozważyć, zwłaszcza jeśli pracujesz z dużymi blokami informacji lub grafik.

Wiem, że chcę korzystać z wersji 64-bitowej. Jak ją zainstalować?

Aby zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Instalowanie pakietu Office 2013.

Uwaga: Jeśli masz już zainstalowaną wersję 32-bitową, ale chcesz zamiast tego zainstalować wersję 64-bitową (lub odwrotnie), musisz odinstalować wersję, której nie chcesz, zanim zaczniesz instalować wersję, którą chcesz. Zobacz Błąd „nie można zainstalować 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office” podczas próby zainstalowania.

Jeśli nadal nie masz pewności, co jest lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

64-bitowa wersja pakietu Office ma pewne ograniczenia, ale to odpowiedni wybór w następujących sytuacjach:

 • Pracujesz z bardzo dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia z zewnętrznymi bazami danych, i używasz dodatków Power Pivot, Power Map lub Power View. Wydajność 64-bitowej wersji pakietu Office może być większa.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z bardzo dużymi dokumentami programu Word. 64-bitowa wersja może lepiej nadawać się do obsługi dokumentów programu Word z dużymi tabelami, grafikami lub innymi obiektami.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project 2013, zwłaszcza jeśli projekt ma kilka podprojektów.

 • Chcesz zachować 64-bitową wersję, której już używasz. Wersje 32- i 64-bitowe programów pakietu Office nie są zgodne ze sobą, dlatego nie można zainstalować obu typów wersji na tym samym komputerze.

 • Projektujesz we własnym zakresie rozwiązania, takie jak dodatki lub dostosowanie na poziomie dokumentu.

 • Twoja organizacja wymaga wymuszania sprzętowego zapobiegania wykonywaniu danych (DEP) względem aplikacji pakietu Office. Funkcja DEP to zestaw technologii sprzętowych i oprogramowania, których niektóre organizacje używają do zwiększania zabezpieczeń.

Jeśli żadna z tych sytuacji nie odnosi się do Ciebie, 32-bitowa wersja jest prawdopodobnie lepszym wyborem.

Uwaga: 32-bitowa wersja pakietu Office działa poprawnie zarówno w 32-, jak i 64-bitowych wersjach systemu Windows. Jeśli instalujesz 64-bitową wersję pakietu Office, potrzebujesz 64-bitowej wersji systemu Windows. Jeśli nie przeprowadzasz instalacji w systemie Windows, nie musisz martwić się o opcje 32-bitowe ani 64-bitowe. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, z jakiej wersji pakietu Office korzystasz, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?

Jeśli zdecydujesz się na przejście z 32-bitowej wersji pakietu Office na wersję 64-bitową, musisz najpierw odinstalować wersję 32-bitową, a następnie zainstalować wersję 64-bitową.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

W niektórych przypadkach 64-bitowa wersja pakietu Office może działać lepiej, ale musisz znać jej ograniczenia.

 • 32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym) może zainstalować tylko 32-bitowy pakiet Office. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

 • Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

W szczególności informatycy i deweloperzy powinni przyjrzeć się poniższym sytuacjom i zapoznać się z omówieniami, do których zamieszczono tu linki. Jeśli te ograniczenia dotyczyłyby Ciebie, lepszym wyborem byłaby wersja 32-bitowa.

 • Rozwiązania korzystające z biblioteki kontrolek ActiveX. Kontrolki ComCtl nie będą działać. Istnieje kilka sposobów, za pomocą których deweloperzy mogą obejść ten problem i udostępnić rozwiązanie 64-bitowe.

 • 32-bitowe dodatki i kontrolki ActiveX opracowane przez inne firmy nie będą działać. Dostawca musiałby utworzyć 64-bitowe wersje tych kontrolek.

 • Kod Visual Basic for Applications (VBA), który zawiera instrukcje Declare, nie będzie działać w 64-bitowej wersji pakietu Office, jeśli nie zostanie zaktualizowany. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w języku VBA wymaganych do uruchamiania go w 64-bitowej wersji pakietu Office, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Skompilowane bazy danych programu Access, takie jak pliki MDE, ADE i ACCDE, nie będą działać, o ile nie zostaną napisane specjalnie dla 64-bitowej wersji pakietu Office.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • W programie SharePoint 2010 lub starszej wersji widok arkusza danych nie jest dostępny, ponieważ widok ten korzysta z kontrolki ActiveX.

 • Program Microsoft Office Excel Viewer, aparat bazy danych programu Access 2013 i pakiet zgodności dla pakietu Office System 2007 zablokują instalację 64-bitowej wersji pakietu Office 2013.

 • Stary Edytor równań w programie Word nie jest obsługiwany w 64-bitowym pakiecie Office 2016, ale funkcja konstruktora równań w programie Word 2013 jest obsługiwana na wszystkich platformach. Ponadto w 64-bitowym pakiecie Office 2013 nie są obsługiwane biblioteki dodatków programu Word (WLL).

Jeśli masz określone dodatki używane w 32-bitowej wersji pakietu Office, mogą one nie działać w wersji 64-bitowej i na odwrót. Jeśli to dla Ciebie ważne, sprawdź bieżącą wersję pakietu Office przed zainstalowaniem nowej. Rozważ przetestowanie dodatku w 64-bitowej wersji pakietu Office lub sprawdzenie, czy deweloper udostępnia 64-bitową wersję dodatku.

Ważne: Jeśli jesteś administratorem, który wdraża pakiet Office, więcej informacji technicznych o wersji 64-bitowej znajdziesz w witrynie TechNet na stronie 64-bitowych wersji pakietu Office 2013.

Wszystko gotowe do instalacji?

Wykonaj instrukcje podane w artykule:

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Pakiet Office 2010 był pierwszym wydaniem, w którym pakiet Office oferowano w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. Automatycznie jest instalowana 32-bitowa wersja pakietu Office. Jednak to, która wersja jest dla Ciebie odpowiednia, zależy od tego, jak planujesz korzystać z pakietu Office. Jeśli masz określone dodatki używane w 32-bitowej wersji pakietu Office, mogą one nie działać w wersji 64-bitowej i na odwrót. Jeśli to dla Ciebie ważne, sprawdź bieżącą wersję pakietu Office przed zainstalowaniem nowej. Rozważ przetestowanie dodatku w 64-bitowej wersji pakietu Office lub sprawdzenie, czy dostawca/deweloper udostępnia 64-bitową wersję dodatku.

Wiem, że chcę korzystać z wersji 64-bitowej. Jak ją zainstalować?

Aby zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Pakiet Office 2010.

Jeśli nadal nie masz pewności, co jest lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

Poniżej przedstawiono zalety korzystania z 64-bitowej wersji pakietu Office 2010. Istnieje przy tym kilka ograniczeń, takich jak niezbyt dobra współpraca z niektórymi dodatkami starszej wersji. Zwykle przyczyną są ograniczenia powodujące automatyczne instalowanie wersji 32-bitowej (domyślnie) nawet w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows.

Jeśli Twoje scenariusze obejmują bardzo duże pliki i/lub pracę z dużymi zestawami danych, a na komputerze działa 64-bitowa wersja systemu Windows, 64-bitowa wersja jest odpowiednim wyborem, zwłaszcza w następujących przypadkach:

 • Pracujesz z bardzo dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Office Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia z zewnętrznymi bazami danych, i używasz funkcji, takich jak dodatki Power Pivot, Mapa 3D, Power View lub Pobieranie i przekształcanie. Ponieważ 64-bitowy pakiet Office nie nakłada konkretnych ograniczeń dotyczących rozmiaru pliku, co ma miejsce w 32-bitowym pakiecie Office (limit wynoszący 2 GB), może lepiej działać z dużymi zestawami danych.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie Office PowerPoint. 64-bitowa wersja pakietu Office może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Office Project, zwłaszcza jeśli projekt ma wiele podprojektów.

 • Projektujesz we własnym zakresie rozwiązania dla pakietu Office, takie jak dodatki lub dostosowania na poziomie dokumentu.

 • Twoja organizacja wymaga wymuszania sprzętowego zapobiegania wykonywaniu danych (DEP) względem aplikacji pakietu Office. Funkcja DEP to zestaw technologii sprzętowych i oprogramowania, których niektóre organizacje używają do zwiększania zabezpieczeń. W instalacjach 64-bitowych funkcje DEP będą wymuszane zawsze, natomiast w instalacjach 32-bitowych musisz skonfigurować je za pomocą ustawień.

 • W związku z dużą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI (Messaging Application Programming Interface), dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook. Jednak w razie potrzeby możesz nadal uruchamiać je tylko w wersji 32-bitowej programu Outlook.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym) może zainstalować tylko 32-bitowy pakiet Office. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

Porada: 32-bitowa wersja pakietu Office jest obsługiwana zarówno w 32-bitowych wersjach systemu Windows, jak i na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows. Pakiet Office 2010 pozwala użytkownikom dalej korzystać z istniejących kontrolek Microsoft ActiveX, dodatków COM (Component Object Model) i kodu języka VBA (Visual Basic for Applications). Są one przede wszystkim 32-bitowe, ponieważ dla wielu dodatków nie są dostępne wersje 64-bitowe.

 • Jeśli Twoja organizacja nadal chce używać rozszerzeń pakietu Office, takich jak kontrolki ActiveX, dodatki innych firm, rozwiązania skompilowane we własnym zakresie w poprzednich wersjach pakietu Office lub 32-bitowe wersje oprogramowania, które bezpośrednio korzystają z interfejsu pakietu Office, zaleca się korzystanie z automatycznie instalowanej wersji 32-bitowej (x86) pakietu Office 2010 na komputerach z obsługiwanymi 32-bitowymi i 64-bitowymi systemami operacyjnymi Windows.

 • Używasz 32-bitowych kontrolek bez 64-bitowej alternatywy. 32-bitowych kontrolek, takich jak typowe kontrolki Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) oraz dowolne istniejące 32-bitowe kontrolki innych firm, wciąż możesz używać z 32-bitowym pakietem Office.

 • W kodzie języka VBA są używane instrukcje Declare. Kod Visual Basic for Applications (VBA), który zawiera instrukcje Declare, nie będzie działać w 64-bitowej wersji pakietu Office, jeśli nie zostanie zaktualizowany.

 • W programie SharePoint Server 2010 lub starszym nie będzie dostępny widok arkusza danych. Funkcji widoku Edytuj w arkuszu danych możesz jednak nadal używać w programie SharePoint Server 2010 z 32-bitowym klientem pakietu Office.

 • Skompilowane bazy danych programu Access, takie jak pliki MDE i ACCDE, nie będą działać, o ile nie zostaną napisane specjalnie dla 64-bitowej wersji pakietu Office.

 • Potrzebujesz plików starego edytora równań lub WLL (bibliotek dodatków programu Word) w programie Word. Możesz nadal korzystać ze starego Edytora równań programu Word (pliki WLL zostały wycofane w wersji 32-bitowej i nie są obsługiwane w pakiecie Office 2010).

 • Koder-dekoder (oprogramowanie służące do kompresowania lub dekompresowania pliku wideo lub dźwiękowego) nie jest dostępny w wersji 64-bitowej dla trzech formatów multimediów programu QuickTime. Więc jeśli w prezentacji programu PowerPoint jest osadzony stary plik multimedialny, musisz korzystać z 32-bitowego pakietu Office.

Wszystko gotowe do instalacji?

Wykonaj instrukcje podane w artykule:

Zobacz też

Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×