Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli nie masz pewności, z którego produktu Microsoft 365 korzystasz, zobacz Której wersji pakietu Office używam? W przeciwnym razie wybierz swoją wersję Microsoft 365 poniżej.

Ważne    Nie można uruchamiać dodatków ani plików MDE utworzonych w 32-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 i na odwrót.

Wiem, którą wersję chcę mieć. Jak ją zainstalować?

Pakiet Microsoft 365 w wersji 64-bitowej jest instalowany automatycznie, o ile przed rozpoczęciem procesu instalacji nie wybierzesz wersji 32-bitowej.

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Microsoft 365, Office 2021 lub Office 2019, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze.

Ważne: Jeśli zostanie zainstalowana wersja 64-bitowa, ale zamiast tego chcesz 32-bitową, należy najpierw odinstalować 64-bitową wersję przed instalacją wersji 32-bitowej. Tak samo, jeśli zainstalowano wersję 32-bitową, ale chcesz zainstalować wersję 64-bitową. Zobacz błąd "Nie można zainstalować pakietu Office (64-bitowa lub 32-bitowa)".

Jeśli nadal nie masz pewności, która wersja (32-bitowa czy 64-bitowa) jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

Komputery z 64-bitowymi wersjami systemu Windows na ogół mają więcej zasobów, takich jak moc obliczeniowa i pamięć, niż ich 32-bitowi poprzednicy. Ponadto aplikacje 64-bitowe mają dostęp do większych zasobów pamięci niż aplikacje 32-bitowe (nawet 18,4 mln petabajtów). W związku z tym, jeśli scenariusze obejmują duże pliki i/lub pracę z dużymi zestawami danych, a na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja Windows, 64-bitowa wersja jest właściwym wyborem, gdy:

 • Pracujesz z dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia danych z zewnętrznymi bazami danych, dodatki Power Pivot, Mapa 3D, Power View lub Pobieranie i przekształcanie. W takich przypadkach wydajność 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 może być większa. Zobacz Specyfikacje i ograniczenia programu Excel, Specyfikacja i limity modelu danych oraz Użycie pamięci w 32-bitowej wersji programu Excel.

 • Używasz dodatków w programie Outlook, Excel lub innych aplikacjach pakietu Office. Aplikacje 32-bitowe mogą współdziałać z dodatkami, ale mogą korzystać z dostępnej w systemie wirtualnej przestrzeni adresowej. W przypadku aplikacji 64-bitowych masz do 128 TB wirtualnej przestrzeni adresowej, którą aplikacja i wszelkie dodatki uruchamiające ten sam proces mogą udostępniać. W przypadku aplikacji 32-bitowych możesz uzyskać nawet 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej, która w wielu przypadkach nie wystarcza i może spowodować, że aplikacja przestanie odpowiadać lub ulega awarii.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project, zwłaszcza jeśli projekt ma wiele podprojektów.

 • Projektujesz we własnym zakresie Microsoft 365rozwiązania, takie jak dodatki lub dostosowanie na poziomie dokumentu. Używając 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, możesz dostarczać zarówno 64-, jak i 32-bitowe wersje tych rozwiązań. Wewnętrzni deweloperzy rozwiązań pakietu Microsoft 365 powinni mieć dostęp do 64-bitowej wersji pakietu Office 2016 dla celów testowania i aktualizowania tych rozwiązań.

 • Pracujesz z typem danych Duża liczba w programie Access i choć ten typ danych jest obsługiwany przez 32-bitową wersję programu Access, mogą pojawić się nieoczekiwane rezultaty podczas wykonywania kodu lub wyrażeń, które korzystają z natywnych, 32-bitowych bibliotek języka VBA. 64-bitowy VBA zwraca dane LongLong, które w pełni obsługują duże liczby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych Duża liczba.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

Poniższe systemy komputerowe umożliwiają instalację tylko 32-bitowej wersji pakietu Microsoft 365. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

 • 64-bitowa Windows 10 z procesorem arm

 • 32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym)

 • Mniej niż 4 GB pamięci RAM

Porada: Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365.

Informatycy, a w szczególności deweloperzy, powinni także zapoznać się z poniższymi sytuacjami, w których 32-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 wciąż stanowi najlepszy wybór dla Ciebie lub Twojej organizacji.

 • Masz 32-bitowe dodatki COM bez 64-bitowej alternatywy. Wciąż możesz używać 32-bitowych dodatków COM z 32-bitowym pakietem Microsoft 365 w 64-bitowym systemie Windows. Możesz również skontaktować się z dostawcą dodatku COM i poprosić o wersję 64-bitową.

 • Używasz 32-bitowych kontrolek bez 64-bitowej alternatywy. Możesz nadal uruchamiać 32-bitowe kontrolki w 32-bitowym pakiecie Microsoft 365, takie jak typowe kontrolki firmy Microsoft (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) oraz dowolne istniejące 32-bitowe kontrolki innych firm.

 • W Twoim kodzie języka VBA są używane instrukcje Declare Większości kodu języka VBA nie trzeba zmieniać na potrzeby wersji 64- lub 32-bitowej, chyba że używane są instrukcje Declare do wywoływania interfejsu API systemu Windows, który używa 32-bitowych typów danych, takich jak long, w przypadku wskaźników i dojść. W większości przypadków dodanie parametru PtrSafe do instrukcji Declare i zastąpienie typu danych long typem danych LongPtr spowoduje, że instrukcja Declare będzie zgodna zarówno z 32-, jak i 64-bitową wersją pakietu. Jednak w rzadkich przypadkach, gdy nie ma 64-bitowego interfejsu API dla instrukcji Declare, może to okazać się niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w języku VBA, które należy wprowadzić, aby uruchamiał się on w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Program Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook, ale jeśli chcesz, możesz nadal uruchamiać je tylko w 32-bitowej wersji programu Outlook. Aby uzyskać informacje dotyczące przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • Aktywujesz serwer 32-bitowy serwer lub obiekt OLE. Możesz nadal używać 32-bitowej aplikacji serwera OLE z zainstalowaną 32-bitową wersją pakietu Microsoft 365.

 • Potrzebujesz 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE programu Microsoft Access. Istnieje możliwość ponownego skompilowania 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE, aby były zgodne z wersją 64-bitową, ale możesz także nadal używać ich w 32-bitowej wersji programu Access.

 • Potrzebujesz plików starego edytora równań lub WLL (bibliotek dodatków programu Word) w programie Word. Możesz nadal używać plików starego edytora równań programu Word i uruchamiać pliki WWL w 32-bitowej wersji programu Word.

 • W Twojej prezentacji programu PowerPoint jest osadzony stary plik multimedialny, dla którego nie jest dostępny 64-bitowy koder-dekoder.

Wszystko gotowe do instalacji?

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Microsoft 365, Office 2021 lub Office 2019, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze.

Wiem, którą wersję chcę mieć. Jak ją zainstalować?

Pakiet Microsoft 365 w wersji 32-bitowej jest instalowany automatycznie, o ile przed rozpoczęciem procesu instalacji nie wybierzesz wersji 64-bitowej.

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Office 2016, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Instalowanie platformy Microsoft 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC.

Ważne: Jeśli masz już zainstalowaną wersję 32-bitową, ale chcesz zamiast tego zainstalować wersję 64-bitową (lub odwrotnie), musisz odinstalować wersję, której nie chcesz, zanim zainstalujesz wersję, którą chcesz. Zobacz Błąd „nie można zainstalować 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office”.

Jeśli nadal nie masz pewności, która wersja (32-bitowa czy 64-bitowa) jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

Komputery z 64-bitowymi wersjami systemu Windows na ogół mają więcej zasobów, takich jak moc obliczeniowa i pamięć, niż ich 32-bitowi poprzednicy. Ponadto aplikacje 64-bitowe mają dostęp do większych zasobów pamięci niż aplikacje 32-bitowe (nawet 18,4 mln petabajtów). W związku z tym, jeśli scenariusze obejmują duże pliki i/lub pracę z dużymi zestawami danych, a na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja Windows, 64-bitowa wersja jest właściwym wyborem, gdy:

 • Pracujesz z dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia danych z zewnętrznymi bazami danych, dodatki Power Pivot, Mapa 3D, Power View lub Pobieranie i przekształcanie. W takich przypadkach wydajność 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 może być większa. Zobacz Specyfikacje i ograniczenia programu Excel, Specyfikacja i limity modelu danych oraz Użycie pamięci w 32-bitowej wersji programu Excel.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project, zwłaszcza jeśli projekt ma wiele podprojektów.

 • Projektujesz we własnym zakresie Microsoft 365rozwiązania, takie jak dodatki lub dostosowanie na poziomie dokumentu. Używając 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, możesz dostarczać zarówno 64-, jak i 32-bitowe wersje tych rozwiązań. Wewnętrzni deweloperzy rozwiązań pakietu Microsoft 365 powinni mieć dostęp do 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 2016 dla celów testowania i aktualizowania tych rozwiązań.

 • Pracujesz z typem danych Duża liczba w programie Access i choć ten typ danych jest obsługiwany przez 32-bitową wersję programu Access, mogą pojawić się nieoczekiwane rezultaty podczas wykonywania kodu lub wyrażeń, które korzystają z natywnych, 32-bitowych bibliotek VBA. 64-bitowy VBA zwraca dane LongLong, które w pełni obsługują duże liczby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych Duża liczba.

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym) może zainstalować tylko 32-bitowy pakiet Microsoft 365. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

Porada: Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365.

Informatycy, a w szczególności deweloperzy, powinni także zapoznać się z poniższymi sytuacjami, w których 32-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 wciąż stanowi najlepszy wybór dla Ciebie lub Twojej organizacji.

 • Masz 32-bitowe dodatki COM bez 64-bitowej alternatywy. Wciąż możesz używać 32-bitowych dodatków COM z 32-bitowym pakietem Microsoft 365 w 64-bitowym systemie Windows. Możesz również skontaktować się z dostawcą dodatku COM i poprosić o wersję 64-bitową.

 • Używasz 32-bitowych kontrolek bez 64-bitowej alternatywy. Możesz nadal uruchamiać 32-bitowe kontrolki w 32-bitowym pakiecie Microsoft 365, takie jak typowe kontrolki firmy MicrosoftWindows Common Controls (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) oraz dowolne istniejące 32-bitowe kontrolki innych firm.

 • W Twoim kodzie języka VBA są używane instrukcje Declare Większości kodu języka VBA nie trzeba zmieniać na potrzeby wersji 64- lub 32-bitowej, chyba że używane są instrukcje Declare do wywoływania interfejsu API systemu Windows, który używa 32-bitowych typów danych, takich jak long, w przypadku wskaźników i dojść. W większości przypadków dodanie parametru PtrSafe do instrukcji Declare i zastąpienie typu danych long typem danych LongPtr spowoduje, że instrukcja Declare będzie zgodna zarówno z 32-, jak i 64-bitową wersją pakietu. Jednak w rzadkich przypadkach, gdy nie ma 64-bitowego interfejsu API dla instrukcji Declare, może to okazać się niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w języku VBA, które należy wprowadzić, aby uruchamiał się on w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook, ale jeśli chcesz, możesz nadal uruchamiać je tylko w 32-bitowej wersji programu Outlook. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • Aktywujesz serwer 32-bitowy serwer lub obiekt OLE. Możesz nadal używać 32-bitowej aplikacji serwera OLE z zainstalowaną 32-bitową wersją pakietu Microsoft 365.

 • Potrzebujesz 32-bitowych plikówMicrosoftAccessbaz danych MDE, ADE i ACCDE. Istnieje możliwość ponownego skompilowania 32-bitowych plików MDE, ADE i ACCDE, aby były zgodne z wersją 64-bitową, ale możesz także nadal używać ich w 32-bitowej wersji programu Access.

 • Potrzebujesz plików starego edytora równań lub WLL (Wordbibliotek dodatków programu Word) w programie Word. Możesz nadal używać plików starego edytora równań programu Word i uruchamiać pliki WWL w 32-bitowej wersji programu Word.

 • W prezentacji PowerPoint masz stary osadzony plik multimedialny, bez dostępnego 64-bitowego kodera-dekodera.

Wszystko gotowe do instalacji?

Aby zainstalować 32- lub 64-bitową wersję pakietu Office 2016, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Instalowanie platformy Microsoft 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze.

Dostępne są dwie wersje pakietu Office 2013 do zainstalowania: 32-bitowa i 64-bitowa. Zalecamy wersję 32-bitową Microsoft 365 dla większości użytkowników, ponieważ jest ona bardziej zgodna z większością innych aplikacji, zwłaszcza dodatkami innych firm. Wersję 64-bitową warto jednak rozważyć, zwłaszcza jeśli pracujesz z dużymi blokami informacji lub grafik.

Wiem, że chcę korzystać z wersji 64-bitowej. Jak ją zainstalować?

Aby zainstalować pakiet Office 2013, zobacz artykuł Instalowanie pakietu Office 2013.

Uwaga: Jeśli masz już zainstalowaną wersję 32-bitową, ale chcesz zamiast tego zainstalować wersję 64-bitową (lub odwrotnie), musisz odinstalować wersję, której nie chcesz, zanim zaczniesz instalować wersję, którą chcesz. Zobacz Błąd „nie można zainstalować 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office” podczas próby zainstalowania.

Jeśli nadal nie masz pewności, co jest lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, zajrzyj do poniższych sekcji.

Powody, dla których należy wybrać wersję 64-bitową

64-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 ma pewne ograniczenia, ale to odpowiedni wybór w następujących sytuacjach:

 • Pracujesz z bardzo dużymi zestawami danych, takimi jak opracowane na skalę przedsiębiorstwa skoroszyty programu Excel zawierające złożone obliczenia, wiele tabel przestawnych, połączenia z zewnętrznymi bazami danych, i używasz dodatków Power Pivot, Power Map lub Power View. Wydajność 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 może być większa.

 • Pracujesz z bardzo dużymi obrazami, klipami wideo lub animacjami w programie PowerPoint. 64-bitowa wersja może lepiej nadawać się do obsługi tych złożonych prezentacji.

 • Pracujesz z bardzo dużymi dokumentami programu Word. 64-bitowa wersja może lepiej nadawać się do obsługi dokumentów programu Word z dużymi tabelami, grafikami lub innymi obiektami.

 • Pracujesz z plikami o rozmiarze przekraczającym 2 GB w programie Project 2013, zwłaszcza jeśli projekt ma kilka podprojektów.

 • Chcesz zachować 64-bitową wersję, której już używasz. Wersje 32- i 64-bitowe programów pakietu Microsoft 365 nie są zgodne ze sobą, dlatego nie można zainstalować obu typów wersji na tym samym komputerze.

 • Projektujesz we własnym zakresie rozwiązania, takie jak dodatki lub dostosowanie na poziomie dokumentu.

 • Twoja organizacja wymaga, aby sprzętowe zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) było wymuszone względem aplikacji pakietu Microsoft 365. Funkcja DEP to zestaw technologii sprzętowych i oprogramowania, których niektóre organizacje używają do zwiększania zabezpieczeń.

Jeśli żadna z tych sytuacji nie odnosi się do Ciebie, 32-bitowa wersja jest prawdopodobnie lepszym wyborem.

Uwaga: 32-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 działa poprawnie zarówno w 32-, jak i 64-bitowych wersjach systemu Windows. Jeśli instalujesz 64-bitową wersję pakietu Microsoft 365, potrzebujesz 64-bitowej wersji systemu Windows. Jeśli nie przeprowadzasz instalacji w systemie Windows, nie musisz martwić się o opcje 32-bitowe ani 64-bitowe. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, z jakiej wersji pakietu Microsoft 365 korzystasz, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?

Jeśli zdecydujesz się na przejście z 32-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 na wersję 64-bitową, musisz najpierw odinstalować wersję 32-bitową, a następnie zainstalować wersję 64-bitową.Microsoft 365

Powody, dla których należy wybrać wersję 32-bitową

W niektórych przypadkach 64-bitowa wersja pakietu Microsoft 365 może działać lepiej, ale musisz znać jej ograniczenia.

 • 32-bitowy system operacyjny z procesorem x86 (32-bitowym) może zainstalować tylko 32-bitowy pakiet Microsoft 365. Sprawdź posiadaną wersję systemu Windows.

 • Jeśli masz 64-bitowy system operacyjny z procesorem opartym na architekturze x64, możesz wybrać instalację 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365.

W szczególności informatycy i deweloperzy powinni przyjrzeć się poniższym sytuacjom i zapoznać się z omówieniami, do których zamieszczono tu linki. Jeśli te ograniczenia dotyczyłyby Ciebie, lepszym wyborem byłaby wersja 32-bitowa.

 • Rozwiązania korzystające z biblioteki kontrolek ActiveX. Kontrolki ComCtl nie będą działać. Istnieje kilka sposobów, za pomocą których deweloperzy mogą obejść ten problem i udostępnić rozwiązanie 64-bitowe.

 • 32-bitowe dodatki i kontrolki ActiveX opracowane przez inne firmy nie będą działać. Dostawca musiałby utworzyć 64-bitowe wersje tych kontrolek.

 • Język Visual Basic for Applications (VBA), który zawiera instrukcje Declare, nie będzie działać w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, jeśli nie zostanie zaktualizowany. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w języku VBA, które należy wprowadzić, aby uruchamiał się on w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, zobacz Omówienie 64-bitowej wersji języka Visual Basic for Applications.

 • Skompilowane bazy danych programu Access, takie jak pliki MDE, ADE i ACCDE, nie będą działać, o ile nie zostaną napisane specjalnie dla 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365.

 • Masz 32-bitowe aplikacje MAPI dla programu Outlook. W związku z rosnącą liczbą użytkowników 64-bitowej wersji programu Outlook zalecaną opcją jest ponowne skompilowanie 32-bitowych aplikacji MAPI, dodatków lub makr na potrzeby 64-bitowej wersji programu Outlook. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przygotowywania aplikacji Outlook zarówno dla platformy 32-bitowej, jak i 64-bitowej, zobacz Budowanie aplikacji MAPI na platformach 32- i 64-bitowych oraz Dokumentacja interfejsu MAPI programu Outlook.

 • Microsoft 365 Program Excel Viewer, aparat bazy danych programu Access 2013 i pakiet zgodności dla pakietu Office systemu Microsoft 365 2007 zablokują instalację 64-bitowej wersji pakietu Office 2013.

 • Stary Edytor równań w programie Word nie jest obsługiwany w 64-bitowym pakiecie Office 2016, ale funkcja konstruktora równań w programie Word 2013 jest obsługiwana na wszystkich platformach. Ponadto w 64-bitowym pakiecie Office 2013 nie są obsługiwane biblioteki dodatków programu Word (WLL).

Jeśli masz określone dodatki używane w 32-bitowej wersji pakietu Microsoft 365, mogą one nie działać w wersji 64-bitowej i na odwrót.Microsoft 365 Jeśli to dla Ciebie ważne, sprawdź bieżącą wersję pakietu Microsoft 365 przed zainstalowaniem nowej. Rozważ przetestowanie dodatku przy użyciu 64-bitowej wersji pakietu Microsoft 365 lub sprawdzenie, czy deweloper udostępnia 64-bitową wersję dodatku.

Ważne: Jeśli jesteś administratorem, który wdraża pakiet Microsoft 365, więcej informacji technicznych o wersji 64-bitowej znajdziesz w witrynie TechNet na stronie 64-bitowych wersje pakietu Office 2013.

Wszystko gotowe do instalacji?

Wykonaj instrukcje podane w artykule:

Zobacz też

Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×