Wybieranie danych dla wykresu w programie Excel dla komputerów Mac

Aby utworzyć wykres, pierwszy krok polega na zaznaczeniu danych — w zestawie komórek. Czasami może nie być konieczne wyświetlenie wszystkich danych. Możesz wybrać, które z nich chcesz wybrać, aby można było uwzględnić określone kolumny, wiersze lub komórki.

Po zaznaczeniu danych na karcie Wstawianie wybierz pozycję Polecane wykresy.

Porada: Czasami dane w programie Excel nie są rozmieszczone w sposób umożliwiający utworzenie odpowiedniego typu wykresu. Dowiedz się, jak rozmieszczać dane dla określonych typów wykresów.

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Wiele sąsiadujących kolumn

Ustaw kursor w nagłówku pierwszej kolumny, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich kolumn, aby je zaznaczyć.

Wiele sąsiadujących wierszy

Ustaw kursor w nagłówku pierwszego wiersza, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich wierszy, aby je zaznaczyć.

Części wierszy lub kolumn

Ustaw kursor w górnej komórce z lewej strony, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij do dolnej komórki z prawej strony.

Cała zawartość w tabeli

Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

Cała zawartość w nazwanym zakresie

Umieść kursor w dowolnym miejscu w nazwanym zakresie.

Możesz zaznaczyć określone wiersze, kolumny lub komórki do uwzględnienia, jeśli dane nie zostały sformatowane jako tabela.

Porady: 

  • Jeśli dane są sformatowane jako tabela i chcesz wybrać do wykresu dane z obszarów, które nie sąsiadują ze sobą, najpierw przekonwertuj tabelę na normalny zakres. Ustaw kursor w tabeli i na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.


  • Wybieranie pozycji Konwertuj na zakres na karcie Tabela

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Dane w wierszach lub kolumnach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszym wierszu lub kolumnie. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie wiersze i kolumny.

Możesz to również zrobić, ukrywając wiersze lub kolumny w arkuszu. Jednak po odkryciu wierszy lub kolumn automatycznie pojawią się one na wykresie.

Dane w komórkach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszej komórce. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie komórki.

Utwórz arkusz podsumowania, aby zebrać w nim dane z wielu arkuszy, i utwórz wykres na podstawie arkusza podsumowania. Aby utworzyć arkusz podsumowania, skopiuj dane z każdego arkusza źródłowego, a następnie w menu Wklej wybierz polecenie Wklej łącze. Dzięki użyciu polecenia Wklej łącze aktualizacja danych w arkuszach źródłowych zostanie automatycznie uwzględniona w arkuszu podsumowania i na wykresie.

Jeśli na przykład dla każdego miesiąca jest dostępnych kilka arkuszy, można utworzyć arkusz trzynasty dla całego roku — z uwzględnieniem danych z każdego arkusza miesięcznego, który ma być dla wykresu.

Innym sposobem tworzenia wykresu jest wybranie odpowiedniego typu wykresu, a następnie określenie danych do wykresu. Po utworzeniu wykresu możesz zmienić zakres danych.

Uwaga: Musisz zaznaczyć dane, które są ciągłe i przyległe.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wstawianie wybierz odpowiedni typ wykresu.

  2. Na karcie Projekt wykresu wybierz pozycję Wybierz dane.

    Kliknięcie pozycji Wybierz dane na karcie Projekt wykresu

  3. Kliknij w polu Zakres danych wykresu, a następnie zaznacz dane w arkuszu.

    Zaznaczanie zakresu danych dla wykresu

Zobacz też

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×