Wybieranie języków interfejsu użytkownika witryny programu SharePoint

Jako właściciel witryny lub administrator zbioru witryn możesz zaoferować indywidualnym użytkownikom możliwość zmiany języka wyświetlania w interfejsie użytkownika witryny, korzystając z funkcji interfejsu użytkownika dla wielu języków.

Co to jest interfejs użytkownika witryny?

Interfejs użytkownika witryny oznacza elementy na ekranie, które służą do interakcji z programem SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i kosz.

Funkcja MUI umożliwia wyświetlanie następujących elementów interfejsu użytkownika w różnych językach:

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

 • Usługi zarządzanych metadanych

 • Składnik Web Part edytora zawartości na klasycznych stronach publikowania

Wybieranie języków

Aby wybrać ustawienia językowe witryny, należy zalogować się jako właściciel witryny lub administrator zbioru witryn. Ponadto jeśli korzystasz z programu SharePoint Server, administrator programu SharePoint musi najpierw wdrożyć pakiety językowe dla języków, których chcesz używać. Nie trzeba instalować pakietów językowych programu SharePoint w programie Microsoft 365.

 1. Na stronie witryny kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny, a następnie ustawień witryny.

 2. Na stronie Ustawienia w sekcji Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia języka.

  Uwaga: Jeśli łącze Ustawienia języka nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny w witrynie serwera SharePoint lub w zbiorze witryn, pakiety językowe nie zostały zainstalowane. Skontaktuj się z administratorem serwera SharePoint.

 3. Wybierz Języki, które chcesz udostępnić: 

  • Jeśli korzystasz z witryny do komunikacji i są włączone tłumaczenia stron, wybierz Języki, wpisując je lub używając listy rozwijanej dla każdego języka. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz Włączanie funkcji wielojęzycznych dla witryn komunikacyjnych i Wybieranie języków.

  • Jeśli korzystasz z witryny komunikacyjnej bez włączonej translacji stron lub korzystając z witryny zespołu lub witryny klasycznej, zaznacz pola wyboru obok języków, które chcesz udostępnić.

 4. Jeśli chcesz zastąpić tłumaczenia witryn w interfejsie witryny, wybierz pozycję tak w obszarze Zastąp tłumaczenia. Jeśli korzystasz z witryny komunikacyjnej z włączonym tłumaczeniem stron, wybierz pozycję Zaawansowane , a następnie wybierz pozycję tak w obszarze Zastąp tłumaczenia.

 5. Wybierz przycisk OK.

Teraz użytkownicy mogą zmienić język wyświetlania w celu osobistego użytku interfejsu użytkownika. Dowiedz się, jak użytkownicy mogą zmienić preferowany język w obszarze Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Po włączeniu alternatywnych języków witryny możesz utworzyć nowe listy lub biblioteki w jednym języku, a następnie wyświetlić witrynę w innym języku i zmodyfikować nazwę listy lub biblioteki dla tego języka. Ten sam proces działa w przypadku kolumn list i bibliotek oraz dla łączy nawigacji.

Uwaga: Elementy listy są traktowane jako zawartość, a nie jako interfejs użytkownika, więc zmienią się po wybraniu alternatywnego języka wyświetlania.

Pakiety językowe dla programu SharePoint Server

Nie trzeba instalować pakietów językowych programu SharePoint dla programu Microsoft 365. Jednak jeśli korzystasz z programu SharePoint Server, lista dostępnych języków, które użytkownicy mogą wybrać, jest generowana przez pakiety językowe zainstalowane na serwerach programu SharePoint dla organizacji. Te pakiety językowe muszą być instalowane przez administratora farmy serwerów — to znaczy, że inna osoba w organizacji INFORMATYCZNej ma odpowiednie poziomy uprawnień do pobierania pakietów językowych na komputery serwera Twojej organizacji. Aby zapoznać się z listą języków obsługiwanych przez serwery programu SharePoint 2016 i 2019, zobacz Instalowanie i Odinstalowywanie pakietów językowych dla serwerów programu sharepoint 2016 i 2019.

Zastępowanie tłumaczeń

Gdy korzystasz z wielojęzycznego interfejsu użytkownika i możesz umożliwić użytkownikom ręczne przetłumaczenie elementów witryny w preferowanym języku, można zastąpić ich poszczególne tłumaczenia po wprowadzeniu zmian w tych samych elementach w języku domyślnym.

Załóżmy na przykład, że domyślnym językiem witryny jest angielski, a masz zainstalowany w nim hiszpański interfejs wersji tej samej witryny. Hiszpańska wersja interfejsu zawiera wszystkie te same elementy nawigacji, co witryna domyślna. Jeśli właściciel witryny języka hiszpańskiego zaktualizuje element nawigacji przetłumaczonym tekstem, użytkownik zdecyduje się zastąpić tę zmianę po wprowadzeniu zmiany w nawigacji w witrynie w języku angielskim. Spowoduje to pozostawienie nawigacji we wszystkich witrynach w celu wyrównania, ale spowoduje cofnięcie zmian wprowadzonych przez hiszpańskiego właściciela witryny.

Ta opcja nie dotyczy zawartości strony Modern.

Jeśli korzystasz z klasycznych witryn publikowania, ta opcja dotyczy składnika Web Part edytora zawartości, który wyświetla zawartość w wybranym języku alternatywnym, gdy jest włączony pakiet MUI.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×