Wybieranie odpowiedniego widoku dla zadania w programie PowerPoint

Plik PowerPoint możesz wyświetlać na różne sposoby, w zależności od zadania. Niektóre widoki są przydatne podczas tworzenia prezentacji, a inne widoki są najbardziej przydatne w trakcie jej przedstawiania.

Różne opcje widoku PowerPoint można znaleźć na karcie Widok , jak pokazano poniżej.

Menu Widok w programie PowerPoint

Najczęściej używane widoki można również znaleźć na pasku zadań w prawym dolnym rogu okna slajdu, jak pokazano poniżej.

Przyciski widoków u dołu ekranu w programie PowerPoint

Uwaga: Aby zmienić domyślny widok PowerPoint, zobacz Zmienianie widoku domyślnego.

Widoki dotyczące tworzenia prezentacji

Widok Normalny

Do widoku Normalny możesz przejść z paska zadań Przycisk widoku normalnego w programie PowerPoint u dołu okna slajdu lub z karty Widok na wstążce.

Widok normalny to tryb edycji, w którym często będzie można tworzyć slajdy. Poniżej w widoku Normalny po lewej stronie są wyświetlane miniatury slajdów, duże okno zawierające bieżący slajd, i sekcja poniżej bieżącego slajdu, w której można wpisać notatki prelegenta do danego slajdu.

Widok normalny w programie PowerPoint

Widok Sortowanie slajdów

Do widoku Sortowanie slajdów możesz przejść z paska zadań Przycisk widoku slajdów w programie PowerPoint u dołu okna slajdu lub z karty Widok na wstążce.

Widok Sortowanie slajdów (poniżej) umożliwia wyświetlenie wszystkich slajdów w prezentacji w postaci rozmieszczonych w poziomie miniatur. Widok pokazu slajdów jest przydatny, gdy trzeba zmienić uporządkowanie slajdów — wystarczy kliknąć i przeciągnąć slajdy w nowe miejsce, a także dodać sekcje, aby zorganizować slajdy w zrozumiałych grupach.

Widok sortowania slajdów w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat sekcji, zobacz Organizowanie slajdów programu PowerPoint w sekcje.

Widok Strona notatek

Notatki głośników można pokazywać i ukrywać za pomocą przycisku notatki Przycisk Notatki w programie PowerPoint u dołu okna slajdu, a także do widoku strona notatek na karcie Widok na Wstążce.

Okienko Notatki znajduje się poniżej okna slajdu. Możesz wydrukować notatki lub dołączyć je do prezentacji wysyłanej do odbiorców albo po prostu używać ich jako wskazówek dla siebie podczas przedstawiania prezentacji.

Okienko Notatki prelegenta w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat notatek, zobacz Dodawanie notatek prelegenta do slajdów.

Widok konspektu

Do widoku Konspekt możesz przejść z karty Widok na wstążce. (W PowerPoint 2013 lub później nie możesz już przejść do widoku konspektu w widoku normalnym . Musisz uzyskać dostęp do niego na karcie Widok .

Widok Konspekt umożliwia utworzenie konspektu lub scenariusza dla prezentacji. Wyświetla tylko tekst na slajdach, a nie obrazy i inne elementy graficzne.

Widok konspektu w programie PowerPoint.

Widoki wzorców

Aby przejść do widoku wzorca, na karcie Widok w grupie Widoki wzorców wybierz odpowiedni widok wzorca.

Widoki wzorców to Slajd, Materiały informacyjne oraz Notatki. Najważniejszą zaletą pracowania w widoku wzorca jest możliwość wprowadzania uniwersalnych zmian stylu w każdym slajdzie, stronie notatek lub materiale informacyjnym powiązanym z prezentacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wzorcami, zobacz:

Widoki do przeprowadzania i wyświetlania prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Do widoku Pokaz slajdów możesz przejść z paska zadań Przycisk Widok pokazu slajdów w programie PowerPoint u dołu okna slajdu.

Widok pokazu slajdów służy do przeprowadzania prezentacji dla odbiorców. Widok pokazu slajdów zajmuje cały ekran komputera, tak jak prezentacja na dużym ekranie oglądana przez odbiorców.

Widok Prezenter

Aby przejść do widoku prezentera , w widoku Pokaz slajdów w lewym dolnym rogu ekranu kliknij pozycję Przycisk Widok prezentera w programie PowerPoint. , a następnie kliknij pozycję Pokaż widok prezentera (jak pokazano poniżej).

Widok Prezenter służy do wyświetlania notatek w trakcie prowadzenia prezentacji. Odbiorcy nie widzą Twoich notatek w widoku Prezenter.

Menu widoku prezentera w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku prezentera, zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów.

Widok do czytania

Do widoku do czytania możesz przejść z paska zadań Przycisk Widok do czytania w programie PowerPoint u dołu okna slajdu.

Większość osób przeglądających prezentację PowerPoint bez prezentera będzie chcieć korzystać z widoku do czytania. W tym widoku prezentację widać na pełnym ekranie, tak jak w widoku pokazu slajdów, a także są dostępne proste kontrolki ułatwiające przeglądanie slajdów.

Widoki dotyczące tworzenia prezentacji

W programie PowerPoint istnieje kilka widoków, które mogą ułatwić tworzenie profesjonalnych prezentacji.

Normal view

Widok normalny to główny widok do edycji, w którym można pisać i projektować prezentacje. Widok normalny składa się z czterech obszarów roboczych:

Normal View

1: karta konspekt To niezwykle atrakcyjny sposób na rozpoczęcie pisania zawartości — w celu przechwycenia pomysłów, zaplanowania sposobu ich zaprezentowania oraz przeniesienia slajdów i tekstu. Na karcie Konspekt jest wyświetlany tekst slajdu w formie konspektu.

Uwaga: Aby wydrukować kopię konspektu prezentacji, tylko z tekstem (w widoku konspektu) i bez grafiki lub animacji, najpierw kliknij kartę plik .

Następnie kliknij pozycję Drukuj, kliknij pozycję slajdy na wszystkich stronach w obszarze inne ustawienia, kliknij pozycję konspekt, a następnie kliknij pozycję Drukuj w górnej części.

2: karta slajdy  Wyświetlanie slajdów w prezentacji jako miniatury w trakcie edytowania. Miniatury ułatwiają poruszanie się po prezentacji i widzą efekty zmian w projekcie. W tym miejscu możesz również łatwo zmienić rozmieszczenie, dodać lub usunąć slajdy.

3: okienko slajdu W prawej górnej części okna programu PowerPoint w okienku slajdu jest wyświetlany duży widok bieżącego slajdu. Po wyświetleniu bieżącego slajdu w tym widoku możesz dodawać tekst i wstawiać obrazy, tabele, grafiki SmartArt, wykresy, obiekty rysunkowe, pola tekstowe, filmy, dźwięki, hiperłącza i animacje.

4: okienko notatek W okienku notatek poniżej okienka slajdu możesz wpisywać notatki dotyczące bieżącego slajdu. Możesz później wydrukować notatki i odwoływać się do nich podczas przedstawiania prezentacji. Możesz również wydrukować notatki, aby przekazać odbiorcom lub dołączyć notatki do prezentacji, którą wysyłasz do odbiorców lub umieszczasz na stronie sieci Web.

Możesz przełączać się między kartami slajdy i konspekt. Aby powiększyć lub ukryć okienko zawierające karty Konspekt i slajdy, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie karty Konspekt lub slajdy.

Uwaga: Aby wyświetlić linijkę lub linie siatki w widoku normalnym, na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru linijka lub linie siatki .

Widok Sortowanie slajdów

Widok Sortowanie slajdów zawiera widok slajdów w formie miniatury. Ten widok ułatwia sortowanie i organizowanie sekwencji slajdów podczas tworzenia prezentacji, a także podczas przygotowywania prezentacji do drukowania.

Możesz dodawać sekcje w widoku sortowania slajdów, a także sortować slajdy w różnych kategoriach lub sekcjach. Do widoku Sortowanie slajdów można przejść z paska zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Widok Strona notatek

Okienko notatek znajduje się w okienku slajdu. Możesz wpisać notatki dotyczące bieżącego slajdu. Możesz później wydrukować notatki i odwoływać się do nich podczas przedstawiania prezentacji. Możesz również wydrukować notatki, aby przekazać odbiorcom lub dołączyć notatki do prezentacji, którą wysyłasz do odbiorców lub umieszczasz na stronie sieci Web.

Jeśli chcesz wyświetlić notatki i pracować z nią w formacie całej strony, na karcie Widok w grupie widoki prezentacji kliknij pozycję strona notatek.

Widoki wzorców

Widoki wzorców obejmują widok slajdu, materiały informacyjne i notatki. To główne slajdy, w których są przechowywane informacje o prezentacji, w tym tło, kolor, czcionki, efekty, rozmiary i położenia symboli zastępczych. Kluczową zaletą pracy w widoku wzorca jest to, że na wzorcu slajdów, wzorcu notatek lub wzorcu materiałów informacyjnych można wprowadzać uniwersalne zmiany stylów na wszystkich slajdach, stronach notatek lub materiałach informacyjnych skojarzonych z prezentacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze wzorcami, zobacz co to jest wzorzec slajdów? i Tworzenie i dostosowywanie wzorca slajdów.

Widoki do przedstawiania prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Widok pokazu slajdów służy do przeprowadzania prezentacji dla odbiorców. Widok pokazu slajdów zajmuje cały ekran komputera, tak jak prezentacja na dużym ekranie oglądana przez odbiorców. Możesz sprawdzić, jak grafika, chronometraż, filmy, efekty animowane i efekty przejścia będą wyglądały podczas rzeczywistej prezentacji.

Aby zamknąć widok pokaz slajdów, naciśnij klawisz ESC.

Widok prezentera

Widok prezentera jest najważniejszym widokiem opartym na pokazie slajdów, którego można używać podczas przedstawiania prezentacji. Używając dwóch monitorów, możesz uruchamiać inne programy i wyświetlać notatki prelegenta, które nie widzą odbiorców.

Aby używać widoku prezentera, upewnij się, że na komputerze jest dostępnych wiele funkcji monitora, Włącz obsługę wielu monitorów i Włącz widok prezentera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z widoku prezentera, zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na wielu monitorach.

Widok do czytania

Użyj widoku do czytania, aby dostarczyć prezentację nie do grupy odbiorców (na przykład za pomocą dużego ekranu), ale zamiast kogoś, kto przegląda prezentację na swoim komputerze. Możesz też użyć widoku czytania na własnym komputerze, gdy chcesz wyświetlić prezentację, a nie w widoku pełnoekranowego pokazu slajdów, ale w oknie z prostymi kontrolkami, które ułatwiają przeglądanie prezentacji. Jeśli chcesz zmienić prezentację, możesz zawsze przełączać się między widokami do czytania w jednym z innych widoków.

Widoki dotyczące przygotowywania i drukowania prezentacji

Aby ułatwić oszczędzanie papieru i pisma odręcznego, przed drukowaniem Przygotuj zadanie drukowania. Program PowerPoint udostępnia widoki i ustawienia ułatwiające określenie, które elementy mają być drukowane (slajdy, materiały informacyjne lub strony notatek), a także jak te zadania mają być drukowane (w kolorze, w skali odcieni szarości, w trybie czarno-białym, z ramkami i nie tylko).

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat drukowania i podglądu wydruku, zobacz Drukowanie slajdów lub materiałów informacyjnych programu PowerPoint.

Widok Sortowanie slajdów

Widok Sortowanie slajdów zawiera widok slajdów w formie miniatury. Ten widok ułatwia sortowanie i organizowanie sekwencji slajdów podczas przygotowywania do drukowania slajdów. Do widoku Sortowanie slajdów można przejść z paska zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku umożliwia określenie ustawień, które mają być drukowane — materiały informacyjne, strony notatek, konspekt lub slajdy. Kliknij pozycję plik > Drukuj, a następnie wybierz pozycję Opcje w obszarze Ustawienia.

Widoki w PowerPoint, za pomocą których można edytować, drukować i dostarczać prezentacje, są następujące:

 • Normal view

 • Widok Sortowanie slajdów

 • Widok Strona notatek

 • Widok konspektu (dostępny w PowerPoint 2016 dla komputerów Mac i nowszych wersjach)

 • Widok Pokaz slajdów

 • Widok prezentera

 • Widoki wzorców: slajd, materiały informacyjne i notatki

Między widokiem PowerPoint można przełączać się w dwóch miejscach:

Przełączanie między dowolnym widokiem za pomocą menu Widok

Menu Widok w programie PowerPoint

Uzyskiwanie dostępu do trzech głównych widoków (normalny, Sortowanie slajdów lub pokaz slajdów) na dolnym pasku okna PowerPoint

Przyciski widoku u dołu okna programu PowerPoint

Widoki umożliwiające tworzenie lub Edytowanie prezentacji

Kilka widoków w PowerPoint ułatwia tworzenie profesjonalnych prezentacji.

 • Normal view     Widok normalny to główny widok do edycji, w którym można pisać i projektować prezentacje. Widok normalny ma trzy obszary robocze:

  • Okienko miniatur

  • Okienko slajdy

  • Okienko notatek

  Okienko miniatur, okienko slajdów i okienko notatek w programie PowerPoint dla komputerów Mac
 • Widok sortowania slajdów     Widok Sortowanie slajdów zawiera widok slajdów w formie miniatury. Ten widok ułatwia sortowanie i organizowanie sekwencji slajdów podczas tworzenia prezentacji, a także podczas przygotowywania prezentacji do drukowania. Możesz dodawać sekcje w widoku sortowania slajdów, a także sortować slajdy w różnych kategoriach lub sekcjach.

 • Widok Strona notatek     Okienko notatek znajduje się w okienku slajdu. Możesz wpisać notatki dotyczące bieżącego slajdu. Możesz później wydrukować notatki i odwoływać się do nich podczas przedstawiania prezentacji. Możesz również wydrukować notatki, aby przekazać odbiorcom lub dołączyć notatki do prezentacji, którą wysyłasz do odbiorców lub umieszczasz na stronie sieci Web.

 • Widok    konspektu (wprowadzony w PowerPoint 2016 dla komputerów Mac ) widok konspektu przedstawia prezentację jako konspekt składający się z tytułów i głównego tekstu z każdego slajdu. Każdy tytuł jest wyświetlany po lewej stronie okienka zawierającego widok konspektu wraz z ikoną slajdu i numerem slajdu. Praca w widoku konspektu jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz przeprowadzić edycję globalną, zapoznać się z omówieniem prezentacji, zmienić sekwencję punktorów lub slajdów lub zastosować zmiany formatowania.

 • Widoki wzorców     Widok wzorca obejmuje widok slajdu, materiałów informacyjnych i notatek. To główne slajdy, w których są przechowywane informacje o prezentacji, w tym tło, kolory motywu, czcionki motywu, efekty motywu, rozmiary symboli zastępczych i pozycje. Kluczową zaletą pracy w widoku wzorca jest to, że na wzorcu slajdów, wzorcu notatek lub wzorcu materiałów informacyjnych można wprowadzać uniwersalne zmiany stylów na wszystkich slajdach, stronach notatek lub materiałach informacyjnych skojarzonych z prezentacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze wzorcami, zobacz Modyfikowanie wzorca slajdów.

Widoki do przedstawiania prezentacji

 • Widok pokazu slajdów     Widok pokazu slajdów służy do przeprowadzania prezentacji dla odbiorców. W tym widoku slajdy zajmują pełny ekran komputera.

 • Widok prezentera     Widok prezentera ułatwia zarządzanie slajdami podczas prezentowania przez śledzenie czasu, w jakim slajd jest, a także wyświetla notatki, które tylko widzisz (jednocześnie, a jednocześnie możesz robić notatki ze spotkania).

Widoki dotyczące przygotowywania i drukowania prezentacji

Aby ułatwić oszczędzanie papieru i pisma odręcznego, przed drukowaniem Przygotuj zadanie drukowania. Program PowerPoint udostępnia widoki i ustawienia ułatwiające określenie, które elementy mają być drukowane (slajdy, materiały informacyjne lub strony notatek), a także jak te zadania mają być drukowane (w kolorze, w skali odcieni szarości, w trybie czarno-białym, z ramkami i nie tylko).

 • Widok sortowania slajdów     Widok Sortowanie slajdów zawiera widok slajdów w formie miniatury. Ten widok ułatwia sortowanie i organizowanie sekwencji slajdów podczas przygotowywania do drukowania slajdów.

 • Podgląd wydruku     Podgląd wydruku umożliwia określenie ustawień, które mają być drukowane — materiały informacyjne, strony notatek, konspekt lub slajdy.

Zobacz też

Organizowanie slajdów w sekcje

Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych

Rozpoczynanie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera

W PowerPoint dla sieci Web, gdy plik jest przechowywany w OneDrive, domyślnym widokiem jest widok do czytania. Gdy plik jest przechowywany na OneDrive dla Firm lub SharePoint Online, widok domyślny jest widokiem do edycji.

Widok do tworzenia prezentacji

Widok do edycji

Możesz przejść do widoku do edycji z poziomu karty Widok lub paska zadań u dołu okna slajdu.

Widok do edycji to tryb edycji, w którym często możesz tworzyć slajdy. Poniżej, w widoku do edycji są wyświetlane miniatury slajdów po lewej stronie, duże okno zawierające bieżący slajd oraz okienko notatek poniżej bieżącego slajdu, w którym można wpisywać notatki prelegenta dla tego slajdu.

Widok do edycji w aplikacji PowerPoint Online

Widok Sortowanie slajdów

Funkcja sortowania slajdów umożliwia wyświetlenie slajdów na ekranie w siatce, które ułatwiają ich Reorganizowanie lub organizowanie w sekcje, a także przez przeciąganie i upuszczanie ich w odpowiednie miejsce.

Widok Sortowanie slajdów w programie PowerPoint dla sieci Web.

Aby dodać sekcję, kliknij pierwszy slajd nowej sekcji i wybierz pozycję Dodaj sekcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Organizowanie slajdów programu PowerPoint w sekcje.

Aby uzyskać dostęp do widoku sortowania slajdów, kliknij przycisk Sortowanie slajdów, Przycisk Widok sortowania slajdów na pasku stanu w dolnej części okna.

Widoki umożliwiające dostarczenie lub wyświetlenie prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Do widoku Pokaz slajdów możesz przejść z paska zadań Przycisk Widok pokazu slajdów w programie PowerPoint u dołu okna slajdu.

Widok pokazu slajdów służy do przeprowadzania prezentacji dla odbiorców. Widok pokazu slajdów zajmuje pełny ekran komputera, dokładnie tak, jak wygląda prezentacja na dużym ekranie, gdy odbiorca go widzi.

Widok do czytania

Uwaga: Widok do czytania jest niedostępny dla PowerPoint dla sieci Web plików przechowywanych w OneDrive dla Firm /SharePoint Online.

Widok do czytania można uzyskać na karcie Widok lub z poziomu paska zadań Przycisk Widok do czytania w programie PowerPoint u dołu okna slajdu.

Większość osób przeglądających prezentację PowerPoint bez prezentera będzie chcieć korzystać z widoku do czytania. W tym widoku prezentację widać na pełnym ekranie, tak jak w widoku pokazu slajdów, a także są dostępne proste kontrolki ułatwiające przeglądanie slajdów. Notatki prelegenta można też wyświetlać w widoku do czytania.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×