Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WYBIERZ w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja używa argumentu nr_arg, aby zwrócić wartość z listy argumentów wartości. Funkcja WYBIERZ służy do wybierania jednej z maksymalnie 254 wartości na podstawie numeru argumentu. Jeśli na przykład argumenty od wartość1 do wartość7 to dni tygodnia, funkcja WYBIERZ zwróci jeden z dni, gdy jako argument nr_arg zostanie użyta liczba z przedziału między 1 a 7.

Składnia

WYBIERZ(nr_arg;wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji WYBIERZ występują następujące argumenty:

 • Nr_arg    Argument wymagany. Określa, który z argumentów wartości zostanie wybrany. Argument nr_arg musi być liczbą za zakresu od 1 do 254 lub formułą albo odwołaniem do komórki zawierającej liczbę z tego zakresu.

  • Jeśli nr_arg jest równy 1, to funkcja WYBIERZ zwraca wartość1, jeśli nr_arg jest równy 2, to funkcja WYBIERZ zwraca wartość2 itd.

  • Jeśli index_num jest mniejsza niż 1 lub większa niż liczba ostatniej wartości na liście, funkcja WYBIERZ zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Gdy nr_arg to ułamek, wówczas argument zostaje przed użyciem przycięty do najmniejszej liczby całkowitej.

 • Wartość1; wartość2;...     Argument wartość1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 254 argumentów wartości, spośród których funkcja WYBIERZ wybiera wartość lub akcję do wykonania na podstawie argumentu nr_arg. Argumentami mogą być liczby, odwołania do komórek, zdefiniowane nazwy, formuły, funkcje lub tekst.

Spostrzeżenia

 • Jeśli nr_arg to tablica, to każda wartość jest szacowana, gdy szacowana jest funkcja WYBIERZ.

 • Argumenty wartości funkcji WYBIERZ mogą być zarówno odwołaniami do zakresów, jak i pojedynczymi wartościami.

  Na przykład formuła:

= SUMA(WYBIERZ(2;A1:A10;B1: B10;C1:C10))

jest szacowana jako:

=SUMA(B1:B10)

która następnie zwraca wartość na podstawie wartości z zakresu B1:B10.

Funkcja WYBIERZ jest szacowana jako pierwsza i zwraca odwołanie B1:B10. Funkcja SUMA jest wówczas szacowana przy użyciu odwołania B1:B10, wyniku funkcji WYBIERZ, jako argumentu.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

 

Pierwszy

Gwoździe

Drugi

Wkręty

Trzeci

Nakrętki

Skończone

Śruby

Formuła

Opis

Wynik

=WYBIERZ(2;A2;A3;A4;A5)

Wartość drugiego argumentu z listy (wartość komórki A3)

Drugi

=WYBIERZ(4;B2;B3;B4;B5)

Wartość czwartego argumentu z listy (wartość komórki B5)

Śruby

=WYBIERZ(3;"Szerokie";115;"świat";8)

Wartość trzeciego argumentu z listy

świat

Przykład 2

Dane

23

45

12

10

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=SUMA(A2:WYBIERZ(2;A3;A4;A5))

Sumuje zakres A2:A4. Funkcja WYBIERZ zwraca komórkę A4 jako drugą część zakresu dla funkcji SUMA.

80

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×