Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku podczas spotkania lub rozmowy programu Skype dla firm (Lync)

Kiedy trwa połączenie lub spotkanie programu Lync, może zajść potrzeba wielokrotnego wyciszania i wyłączania wyciszenia dźwięku. Możesz to zrobić w oknie spotkania programu Lync lub na telefonie, jeśli nawiążesz połączenie telefoniczne ze spotkaniem.

Jeśli chcesz dołączyć do połączenia lub spotkania programu Lync, najpierw sprawdź ustawienia dźwięku i dostosuj poziom głośności oraz jakość dźwięku stosownie do potrzeb. Zobacz Konfigurowanie i testowanie ustawień dźwięku programu Lync.

Zawartość

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku w oknie spotkania lub rozmowy programu Skype dla firm (Lync)

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku na telefonie

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia odbiorców podczas spotkania programu Skype dla firm (Lync)

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku w oknie połączenia lub w oknie spotkania programu Lync

Po dołączeniu do spotkania programu Lync dźwięk zostaje wyciszony domyślnie. Nie dotyczy to organizatora spotkania.

Przycisk Wyłącz wyciszenie w programie Lync

Przycisk Telefon/mikrofon po wyciszeniu wygląda tak: Zrzut ekranu: wyciszony mikrofon .

Jeśli chcesz mówić, kliknij przycisk Wyłącz wyciszenie w obszarze powiadomienia lub kliknij przycisk Telefon/mikrofon, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku. Wygląd przycisku zostanie zmieniony na Zrzut ekranu: ikony mikrofonu i telefonu w opcjach regulacji dźwięku na ekranie spotkania i będzie można mówić.

Aby ponownie wyciszyć dźwięk, kliknij przycisk Telefon/mikrofon.

Uwaga:  Mikrofon i głośniki możesz również włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisków mikrofonu i głośnika dostępnych na laptopie, klawiaturze lub niektórych zestawach słuchawkowych USB. Należy pamiętać, że organizator spotkania czasami wycisza odbiorców. W takiej sytuacji nie można samodzielnie wyłączyć wyciszenia mikrofonu.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku na telefonie

W przypadku telefonicznej rozmowy ze spotkaniem programu Lync możesz zarządzać dźwiękiem przy użyciu przycisków wyciszania i wyłączania wyciszenia na telefonie. Możesz także używać poleceń wybieranych tonowo, takich jak *6, które służą do przełączania między wyciszeniem i wyłączeniem wyciszenia.

Naciśnij przyciski *1 na telefonie, aby uzyskać listę i opis wszystkich poleceń dostępnych dla Twojego konta.

Uwagi: 

  • W przypadku rozmowy telefonicznej ze spotkaniem programu Lync dźwięk jest domyślnie włączony. Jeśli nic nie mówisz, wycisz mikrofon.

  • Pamiętaj również, że nawiązywanie połączenia telefonicznego ze spotkaniem może być niedostępne dla Twojego konta, jeśli używasz programu Lync z usługą Microsoft 365.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia odbiorców podczas spotkania programu Lync

Jeśli jesteś osobą prowadzącą, możesz wyciszać i wyłączać wyciszenie uczestników spotkania indywidualnie lub grupowo, aby wyeliminować szum w tle.

  • Aby wyciszyć poszczególne osoby, wskaż przycisk osób Ikona osób w obszarze spotkania. Następnie kliknij uczestnika prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Wyłącz wyciszenie. Aby wyłączyć wyciszenie dźwięku danego uczestnika, możesz ponownie kliknąć go prawym przyciskiem myszy, ale ze względów bezpieczeństwa uczestnik musi także wyłączyć wyciszenie po swojej stronie.

    Wycisz osoby

  • Aby wyciszyć wszystkich odbiorców, wskaż przycisk osób Ikona osób w obszarze spotkania. Następnie wybierz kartę AKCJE i kliknij przycisk Wycisz słuchaczy.

Wycisz wszystkich odbiorców

Wszyscy odbiorcy (także korzystający z telefonów) zostaną wyciszeni. Aby wyłączyć wyciszenie, wróć na kartę AKCJE i kliknij przycisk Wyłącz wyciszenie odbiorców lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uczestnika i wyłącz wyciszenie tylko tej osoby.

Więcej informacji o dźwięku w programie Lync:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×