Jest to mechanizm rozszerzalności w języku UML (Unified Modeling Language). Umożliwia to rozszerzenie słownictwa UML do tworzenia nowych elementów modelu na podstawie istniejących.

Uwaga: Do tworzenia i edytowania diagramów UML na Visio dla sieci Web wymagana jest licencja produktu Visio (plan 1) lub Visio (plan 2), która jest kupowana oddzielnie od firmy Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Microsoft 365 administratorem. Jeśli administrator włączył "zakup samoobsługowy", możesz kupić licencję dla Visio siebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące zakupu samoobsługi.

 1. Otwórz diagram modelu w programie Visio.

 2. Na diagramie wybierz element, który chcesz zmienić.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Pokaż slajdów.

  Element jest wyświetlany w programie Guillemets (« ») powyżej nazwy elementu.

 4. Wpisz nazwę komputera, którego chcesz użyć. 

 1. Otwórz diagram modelu w programie Visio.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę w widok drzewa lub kształt na diagramie reprezentujący element, który chcesz zmienić.

 3. W oknie dialogowym UML Properties (Właściwości UML) wybierz odpowiedniepolecenie z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.

  Element jest wyświetlany w formie guillemets (« ») nad nazwą elementu na kształcie na diagramie.

Porada: Jeśli wstążki, której potrzebujesz, nie ma na liście, na karcie UML na wstążce kliknij pozycję Osoby, aby zdefiniować nową ikonę.

 1. Otwórz diagram modelu w programie Visio.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę w widok drzewa lub kształt na diagramie reprezentujący element, który chcesz zmienić.

 3. W oknie dialogowym UML Properties (Właściwości UML) wybierz odpowiedniprojekt, a następnie kliknij przycisk OK.

  Element jest wyświetlany w formie guillemets (« ») nad nazwą elementu na kształcie na diagramie.

Porada: Jeśli tego nie ma na liście, w menu UML kliknij polecenie Kartki, aby zdefiniować nową ikonę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×