Wykonano % pracy, pola

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola wykonano% pracy zawierają bieżący stan zadania, zasobu lub przydziału, wyrażony jako procent pracy, która została wykonana. Możesz wprowadzić wartość procentową wykonania, a program Project może ją obliczyć na podstawie praca rzeczywista nad zadaniem.

Istnieje kilka kategorii pól wykonano% praca.

Typ danych    Procentowe

Wykonano % pracy, pole zadania

<c0>Typ wpisu</c0>    Obliczana lub wprowadzona

<c0>Sposób obliczania</c0>    Po utworzeniu zadania wartość procentowa wykonanej czynności jest równa zero. Jeśli wprowadzisz pracę rzeczywistą zadania, program Project obliczy procent ukończenia działania w następujący sposób:

Procent wykonania zadania = (praca rzeczywista/praca) * 100

Wpisanie wartości w polu wykonano% roboczego powoduje, że program Project automatycznie oblicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Podobnie wpisanie wartości w polu Praca rzeczywista lub praca poZostała jest równoznaczne z automatycznym obliczeniem pozostałych pól.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola wykonano% roboczego do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edycję procentu wykonania zadań. Wpisanie wartości w polu wykonano% roboczego powoduje, że program Project automatycznie oblicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Jeśli w polu Wykonano% pracy jest ustawiona wartość większa niż zero, w polu Rozpoczęcie rzeczywiste ustawiana jest data rozpoczęcia według harmonogramu, jeśli nie została jeszcze wprowadzona rzeczywista data rozpoczęcia. Jeśli pole wykonano% pracy jest ustawione na 100, w polu Zakończenie rzeczywiste jest ustawiona data zakończenia według harmonogramu.

Przykład    Zadanie "Pisanie oferty" jest zaplanowane na 40 godzin pracy. Przydzielone zasoby wykazały dotąd 10 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem. Program Project obliczy, że zadanie zostało wykonane w 25 procentach.

Ponadto zadanie "przeprowadzanie spotkań z klientami" jest zaplanowane na 32 godzin pracy. Przydzielone zasoby zgłosiły, że wykonano 16 godzin pracy. W polu wykonano% roboczego wprowadź 50. Pole praca rzeczywista zmienia się na 16 godzin.

Spostrzeżenia    Domyślnie zmiana wartości procentu wykonania zadania wpływa na wartość w polu Praca rzeczywista. Podobnie zmiana wartości w polu Praca rzeczywista wpływa na wartość procentu wykonania zadania.

Po wprowadzeniu procentowej wartości wykonanej w programie Project może zostać wyregulowana praca rzeczywista i pozostała wokół bieżącej daty stanu. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia w projekcie zgodnie z planem pierwotnie zaplanowanym, nawet jeśli praca wykonana w przyszłości lub pozostałej jest wyświetlana w ubiegłym czasie. Możesz to zrobić w oknie dialogowym Opcje programu Project .

Możesz ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza w oknie dialogowym Informacje o projekcie .

Wartość Wykonano% pracy wskazuje stan ilości pracy wykonanej nad zadaniem do tej pory. W przeciwieństwie do tego procent wykonania wskazuje stan czasu trwania zadania do tej pory.

Wykonano % pracy, pole zasobu

<c0>Typ wpisu</c0>    Obliczeniowy

Opis Pole wykonano% pracy zawiera bieżący stan wszystkich zadań przydzielonych do zasobu wyrażony jako całkowity procent pracy zasobu, który został ukończony.

<c0>Sposób obliczania</c0>    Po dodaniu zasobu wartość procentowa wykonania dla zasobu wynosi zero procent. Po przydzieleniu zadań do zasobu i wprowadzeniu dowolnej liczby przydziałów dla każdego z zasobów jest obliczana całkowita wartość procentowa wykonanych prac nad zasobem. Program Project oblicza wartość procentową wykonania zasobu w następujący sposób:

Procent wykonania zadania = (praca rzeczywista/praca) * 100

Zalecane zastosowania    Dodanie pola wykonano% roboczego do arkusza zasobów umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie procentowej wartości roboczej wykonania zasobu. Może to ułatwić sprawdzenie postępu zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami.

Przykład    Januszowi przydzielono cztery zadania w sumie 40 godzin pracy. Do momentu, gdy Ewa zgłosi rzeczywistą pracę nad jakimkolwiek zadaniem, procent wykonanej czynności jest równy zero. Janusz zgłasza, że wykonano pięć godzin pracy nad jednym zadaniem i wykonano 15 godzin pracy nad innym zadaniem. Ponieważ wykonano 20 godzin pracy rzeczywistej z 40 godzin całkowitej pracy według harmonogramu, program Project oblicza, że Janusz ma 50 procent pracy wykonanej nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami.

Wykonano % pracy, pole przydziału

<c0>Typ wpisu</c0>    Obliczana lub wprowadzona

Opis Pole wykonano% pracy zawiera bieżący stan przydziału wyrażony jako procent pracy przydziału, który został wykonany. Możesz wprowadzić wartość procentową wykonania, a program Project może ją obliczyć na podstawie praca rzeczywista w przydziale.

<c0>Sposób obliczania</c0>    Po pierwszym wykonaniu zadania wartość procentowa wykonanej czynności wynosi zero. Jeśli wprowadzasz pracę rzeczywistą dla zadania, program Project oblicza wartość procentową wykonaną według poniższych czynności:

Procent wykonania zadania = (praca rzeczywista/praca) * 100

Wpisanie wartości w polu wykonano% roboczego powoduje, że program Project automatycznie oblicza pracę rzeczywistą i pracę pozostałą. Jeśli w polu Wykonano% pracy jest ustawiona wartość większa niż zero, w polu Rozpoczęcie rzeczywiste ustawiana jest data rozpoczęcia według harmonogramu, jeśli nie została jeszcze wprowadzona rzeczywista data rozpoczęcia. Jeśli pole wykonano% pracy jest ustawione na 100, w polu Zakończenie rzeczywiste jest ustawiona data zakończenia według harmonogramu. Podobnie wpisanie wartości w polu Praca rzeczywista lub praca poZostała jest równoznaczne z automatycznym obliczeniem pozostałych pól.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola wykonano% roboczego do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edycję procentowej liczby prac wykonanych dla przydziałów.

Przykład    Janusz jest przydzielony do zadania "Pisanie oferty" na 40 godzin pracy. Do tej pory Ewa zgłosiła 20 godzin pracy rzeczywistej nad tym przydziałem. Program Project obliczy, że przydział jest wykonany w 50 procentach.

Ponadto Januszowi przydzielono 32 godzin pracy na potrzeby zadania "przeprowadzanie spotkań z klientami". Ewa zgłosiła, że 16 godzin zostało już zakończonych. W polu wykonano% roboczego wprowadź 50. Pole praca rzeczywista zmienia się na 16 godzin.

Spostrzeżenia    Domyślnie zmiana wartości procentu wykonania zadania wpływa na wartość w polu Praca rzeczywista. Podobnie zmiana wartości w polu Praca rzeczywista wpływa na wartość procentu wykonania zadania.

Po wprowadzeniu wartości w polu wykonano% wykonania program Project może dostosować rzeczywistą i pozostałą pracę względem bieżącej daty stanu. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia w projekcie zgodnie z planem pierwotnie zaplanowanym, nawet jeśli praca wykonana w przyszłości lub pozostałej jest wyświetlana w ubiegłym czasie. Możesz to zrobić w oknie dialogowym Opcje programu Project .

Możesz ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza w oknie dialogowym Informacje o projekcie .

Wartość Wykonano% pracy wskazuje stan ilości pracy wykonanej nad zadaniem do tej pory. Natomiast procent wykonania wskazuje stan czasu trwania zadania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×