Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używając programu Skype dla firm z klawiaturą i Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows — możesz otworzyć aplikację Skype dla firm i zalogować się. Możesz nawiązywać połączenia audio i wideo oraz korzystać z wiadomości błyskawicznych na czacie. Możesz też ustawiać status obecności, aby informować innych o swojej dostępności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Skype dla firm i logowanie

 1. Naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpisz Skype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Skype dla firm”.

 2. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Adres logowania”. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Zaloguj się przy użyciu poświadczeń twojej organizacji (nie używaj swojej nazwy programu Skype ani konta Microsoft).

 3. Usłyszysz komunikat: „Hasło, edytowanie tekstu”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Hasło, edytowanie, wpisz tekst”. Wpisz swoje hasło.

  Porada: Aby zapisać hasło, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "niezaznaczone, Zapisz moje hasło, pole wyboru" (w polu SZCZĘKi "Zapisz moje hasło, pole wyboru nie jest zaznaczone"), a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć pole wyboru Zapisz moje hasło . Usłyszysz komunikat: "zaznaczone". Gdy następnym razem otworzysz Skype, możesz po prostu nacisnąć klawisz ENTER, aby zalogować się do swojego konta.

  Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

 • Możesz ustawić program Skype dla firm tak, aby uruchamiał się automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Automatyczne uruchamianie programu Skype podczas uruchamiania systemu Windows poniżej.

 • Możesz również rozpocząć Skype dla firm i dołączać do spotkania online za pośrednictwem linku w zaproszeniu na spotkanie Skype'a. W zaproszeniu na spotkanie Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dołącz do spotkania programu Skype, link", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dołączyć.

Automatyczne uruchamianie programu Skype podczas uruchamiania systemu Windows

 1. W programie Skype dla firm naciśnij klawisze Alt+T, O, aby otworzyć okno dialogowe Opcje. Usłyszysz komunikat: „Skype dla firm, Opcje, Ogólne”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wychodzę z menu, widok drzewa, Ogólne, 1 z 15”.

 2. Aby otworzyć kartę Prywatne, naciśnij klawisz P. Usłyszysz komunikat: „Element karty Prywatne”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Prywatne”.

 3. Naciśnij klawisze Alt+U. Usłyszysz, czy pole wyboru Uruchamiaj aplikację automatycznie podczas logowania się do systemu Windows jest zaznaczone czy nie.

 4. Naciskaj spację, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Opcje zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania w oknie głównym.

Zmiana statusu dostępności

Podczas uruchamiania programu Skype dla firm niektóre czytniki zawartości ekranu odczytają Twoją nazwę, dostępność, lokalizację i notatkę osobistą, która jest wyświetlana u góry głównego okna i jest widoczna dla innych użytkowników. Informacje o obecności możesz zmienić, tak aby inni mogli zobaczyć Twój status dostępności.

 1. W programie Skype dla firm naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „<Bieżący status>, Zmień mój status, przycisk”.

 2. Aby otworzyć menu statusu, naciśnij spację.

 3. Aby zmienić swój status, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz pokazać w swoim profilu. Aby wybrać opcję, naciśnij spację.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

 1. W głównym oknie programu Skype dla firm naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Dane wejściowe wyszukiwania, edytowanie. Znajdź osobę lub pokój albo wybierz numer telefonu”.

  Porada: Jeśli znasz numer telefonu wybranej osoby, możesz go po prostu wpisać w polu wyszukiwania i nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć rozmowę.

 2. Wpisz nazwisko, adres lub numer telefonu osoby. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w trakcie wpisywania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyniki wyszukiwania” i nazwisko pierwszej osoby na liście. Jeśli wyników jest więcej, przejrzyj listę przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół. Czytnik zawartości ekranu będzie odczytywać kolejne nazwiska. Aby wybrać osobę, naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarte menu. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zadzwoń do kontaktu <nazwisko kontaktu>, zadzwoń, przycisk” lub „Rozpocznij połączenie wideo, przycisk”. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz Enter.

  Aby zakończyć połączenie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Rozłącz się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Więcej informacji o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń audio zawiera sekcja Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W głównym oknie programu Skype dla firm naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Dane wejściowe wyszukiwania, edytowanie. Znajdź osobę lub pokój albo wybierz numer telefonu”. Wpisz nazwisko, adres lub numer telefonu osoby. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w trakcie wpisywania.

 2. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyniki wyszukiwania” i nazwisko pierwszej osoby na liście. Jeśli wyników jest więcej, przejrzyj listę przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół. Czytnik zawartości ekranu będzie odczytywać kolejne nazwiska. Aby wybrać osobę, naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie otwarte menu. Usłyszysz komunikat: „Wyślij wiadomość błyskawiczną, przycisk”. Aby rozpocząć rozmowę na czacie, naciśnij klawisz Enter.

 4. Fokus zostanie umieszczony w polu wprowadzania tekstu. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać. Czytnik zawartości ekranu odczyta wszystkie otrzymane odpowiedzi. Fokus pozostanie w polu wprowadzania tekstu i będzie można napisać oraz wysłać więcej wiadomości.

  Aby zamknąć okno czatu, naciśnij klawisz Esc.

Wylogowanie z aplikacji Skype dla firm

W głównym oknie programu Skype dla firm naciśnij klawisze Alt+F, N.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS — możesz otworzyć aplikację i zalogować się. Możesz nawiązywać połączenia audio i wideo, korzystać z wiadomości błyskawicznych na czacie oraz ustawiać status obecności, by informować innych o swojej dostępności.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Skype dla firm i logowanie

 1. Na komputerze Mac naciśnij klawisze Shift+Command+A, aby otworzyć listę Applications (Aplikacje) w narzędziu Finder.

 2. Naciśnij klawisz S, aby od razu przejść do aplikacji, których nazwy rozpoczynają się na literę „S”, a następnie naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Skype dla firm, aplikacja”.

 3. Aby otworzyć program Skype dla firm dla komputerów Mac, naciśnij klawisz Command+Strzałka w dół.

 4. Wpisz swój adres e-mail. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Kontynuuj, domyślne, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”. Wpisz swoje hasło. Jeśli chcesz, aby program Skype dla firm zapamiętał hasło, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nie wylogowuj mnie”, a następnie naciśnij spację, aby wybrać tę opcję. Naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować. Po zalogowaniu usłyszysz komunikat: „Okno Skype dla firm. Grupa nawigacji głównej”.

Zmienianie statusu dostępności

 1. W grupie nawigacji głównej programu Skype dla firm naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół, aby rozpocząć interakcję z grupą. Usłyszysz komunikat: „<Liczba elementów>, Mój profil, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie spację. Usłyszysz komunikat: „Menu, <liczba elementów>”.

 3. Naciskaj strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby przejść do statusu, który ma być wyświetlany w Twoim profilu.

 4. Aby wybrać status, naciśnij spację. Aby wrócić do strony Mój profil w grupie nawigacji głównej, naciśnij klawisz Esc.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

 1. W grupie nawigacji głównej programu Skype dla firm naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół, aby rozpocząć interakcję z grupą. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Kontakty”.

 2. Aby wyszukać kontakt, naciśnij spację, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj kontakty”. Wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktu, który chcesz wyszukać. Wyniki wyszukiwania będą się pojawiać w miarę wpisywania.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy wyników, a następnie naciskaj strzałkę w dół, aby je przeglądać, aż usłyszysz nazwisko lub numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić. Jeśli chcesz rozwinąć grupę kontaktów, naciśnij klawisz strzałki w prawo.

 4. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Połącz”, a następnie naciśnij spację, aby otworzyć menu połączenia. Usłyszysz komunikat: „Menu, <liczba elementów>”.

 5. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Rozmowa Skype, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, aby nawiązać połączenie.

 6. W trakcie rozmowy możesz nią zarządzać przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

  • Na urządzeniach obsługujących wideo naciśnij klawisze Shift+Command+V, aby przejść do rozmowy wideo.

  • Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze Shift+Command+M.

  • Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisze Shift+Command+E.

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W grupie nawigacji głównej programu Skype dla firm naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół, aby rozpocząć interakcję z grupą. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Kontakty”.

 2. Aby wyszukać kontakt, naciśnij spację, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj kontakty”. Wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktu, który chcesz wyszukać. Wyniki wyszukiwania będą się pojawiać w miarę wpisywania.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy wyników, a następnie naciskaj strzałkę w dół, aby przechodzić między kontaktami, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, z którą chcesz rozmawiać na czacie. W razie potrzeby naciśnij klawisz strzałki w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk czatu”.

 5. Aby rozpocząć rozmowę na czacie, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Usłyszysz komunikat: „Tutaj wpisz wiadomość, edytowanie tekstu. Jesteś obecnie w obszarze tekstowym”.

 6. Wpisz wiadomość. Aby ją wysłać, naciśnij Enter.

  Po odebraniu wiadomości na czacie usłyszysz dźwięk powiadomienia. Aby funkcja VoiceOver odczytała odpowiedzi, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Historia czatu, tabela”. Następnie wybierz wiadomość przy użyciu strzałek w górę i w dół. Funkcja VoiceOver będzie je odczytywać w miarę przechodzenia. Aby wrócić do pola wprowadzania tekstu, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Tutaj wpisz wiadomość, edytowanie tekstu”.

Wylogowanie z aplikacji Skype dla firm

W programie Skype dla firm naciśnij klawisze Command+G.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm z funkcją VoiceOver — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie iOS — możesz otworzyć aplikację i zalogować się. Następnie możesz wyszukiwać kontakty, rozpoczynać rozmowy audio i wideo oraz rozmawiać na czacie. Możesz też ustawiać status obecności, by informować innych o swojej dostępności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Skype dla firm i logowanie się

W razie potrzeby najpierw pobierz aplikację Skype dla firm ze sklepu App Store. Aby zalogować się w aplikacji Skype dla firm, użyj konta służbowego lub szkolnego. Gdy zalogujesz się po raz pierwszy, następnym razem aplikacja otworzy się bez wyświetlania monitu o zalogowanie się, chyba że wyraźnie się z niej wylogujesz.

 1. Aby otworzyć aplikację Skype dla firm, szybko przesuwaj w prawo na ekranie głównym, aż usłyszysz komunikat „Skype dla firm”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  Porada: Jeśli masz więcej ekranów głównych, możesz szybko przechodzić między nimi, szybko przesuwając trzema palcami w lewo lub w prawo.

 2. Skype dla firm może otworzyć okno dialogowe z prośbą o wybranie ustawień początkowych, takich jak uprawnienie do wyświetlania powiadomień (jeśli usłyszysz komunikat "firma chce wysłać Ci powiadomienia"), Wyszukaj osoby z listy kontaktów (usłyszysz "Firma", aby uzyskać dostęp do Twoich kontaktów) i uzyskać dostęp do mikrofonu (usłyszysz "Firma chciałaby uzyskać dostęp do mikrofonu"). Aby przejść w oknie dialogowym, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Aby wybrać przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta strona Zaloguj się. Usłyszysz komunikat: „Adres logowania organizacji, pole tekstowe”.

 4. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można wpisać nazwę użytkownika. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo po klawiaturze, aż usłyszysz komunikat „Wróć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Fokus zostanie umieszczony w polu Hasło. Wpisz swoje hasło, używając klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo po klawiaturze, aż usłyszysz komunikat „Wróć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Nastąpiło zalogowanie do programu Skype dla firm. Jeśli usłyszysz komunikat „Potrzebujemy twojego numeru telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i regionu”, szybko przesuń w prawo i dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można wpisać numer telefonu. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Dalej, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 7. Jeśli usłyszysz komunikat „Połączyliśmy pewne funkcje połączeń z telefonem”, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Strona jedna z trzech, regulowana”, a następnie szybko przesuń w górę. Użyj tych samych gestów, aby odrzucić następną stronę. Na stronie trzeciej szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Rozumiem, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarty główny widok programu Skype dla firm z fokusem ustawionym na przycisku Moje informacje w lewym górnym rogu ekranu.

Zmienianie statusu dostępności

 1. W głównym widoku programu Skype dla firm w razie potrzeby szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejść do przycisku Moje informacje. Gdy usłyszysz komunikat „Moje informacje, <bieżący status>, przycisk”, dwukrotnie dotknij ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Status, <bieżący status>, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz status, którego chcesz użyć, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby go zastosować. Twój status zostanie zmieniony, a fokus zostanie umieszczony na przycisku Odrzuć. Aby zamknąć okno dialogowe Moje informacje i wrócić do głównego widoku programu Skype dla firm, dwukrotnie dotknij ekranu.

Znajdowanie kontaktu

 1. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj kontakty, pole wyszukiwania”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 2. W dolnej połowie ekranu zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Za jej pomocą wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktu. W miarę wpisywania czytnik zawartości ekranu będzie cię informować o liczbie znalezionych wyników.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do wyników w trakcie pisania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwisko i status właściwej osoby.

  • Aby przeprowadzić wyszukiwanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Szukaj”, a dwukrotnie dotknij ekranu. Klawiatura ekranowa zostanie zamknięta, a status zostanie przeniesiony na listę wyników wyszukiwania. Usłyszysz komunikat: „Kontakty, nagłówek”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwisko właściwej osoby.

 4. Aby otworzyć jej wizytówkę, dwukrotnie dotknij ekranu. Przy użyciu wizytówki możesz na przykład poznać dostępność danej osoby czy rozpocząć rozmowę audio lub wideo albo czat. Aby przeglądać wizytówkę kontaktu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

 1. W programie Skype dla firm otwórz wizytówkę osoby, do której chcesz zadzwonić. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Połączenie wideo, przycisk” lub „Połączenie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby nawiązać połączenie wideo lub audio.

  Aby zakończyć rozmowę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozłącz się, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Więcej informacji o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń audio zawiera sekcja Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W programie Skype dla firm otwórz wizytówkę osoby, z którą chcesz porozmawiać na czacie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tutaj wpisz wiadomość”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Pojawi się klawiatura ekranowa, na której będzie można napisać wiadomość.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij wiadomość, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby ją wysłać. Czytnik zawartości ekranu odczyta wszystkie otrzymane wiadomości. Fokus powróci do pola wprowadzania tekstu i będzie można napisać kolejną wiadomość.

  Aby po rozmowie na czacie wrócić do poprzedniego widoku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk wstecz”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Wylogowanie z aplikacji Skype dla firm

 1. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz słowa „Moje informacje, <bieżący status>, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyloguj się, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla Androida z funkcją TalkBack — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android — możesz otworzyć aplikację i zalogować się. Następnie możesz wyszukiwać kontakty, rozpoczynać rozmowy audio i wideo oraz rozmawiać na czacie. Możesz też ustawiać status obecności, by informować innych o swojej dostępności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie po raz pierwszy aplikacji Skype dla firm w systemie Android

Gdy otworzysz po raz pierwszy aplikację Skype dla firm dla Androida, poprosimy Cię o podanie pewnych informacji profilowych oraz preferencji osobistych.

 1. Na ekranie głównym urządzenia mobilnego szybko przesuwaj dwoma palcami w prawo lub w lewo, aby przejść do ekranu, na którym znajduje się aplikacja Skype dla firm dla Androida. Następnie szybko przesuwaj jednym palcem w prawo, aż funkcja TalkBack zapowie tę aplikację. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Warunki korzystania z usługi, szybko przesuń w prawo, aby ich wysłuchać, a następnie ponownie szybko przesuń w prawo, aż dojdziesz do przycisku Zaakceptuj, i dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Zostanie otwarty ekran powitalny aplikacji Skype dla firm. Szybko przesuwaj w prawo, aby się po nim poruszać. Gdy usłyszysz komunikat „Dalej, przycisk”, dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Jeśli masz na telefonie skonfigurowane konta organizacji, Skype dla firm zasugeruje ich użycie. Szybko przesuwaj w prawo, aby usłyszeć proponowane konta. Jeśli wybierzesz jedno z proponowanych kont, nie musisz ponownie podawać adresu logowania i możesz przejść od razu do kroku 7. Jeśli chcesz użyć innego konta, szybko przesuwaj dalej w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zaloguj się przy użyciu innego konta”. Aby wybrać opcję, dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Fokus na ekranie logowania zostanie umieszczony w polu Adres logowania organizacji. Usłyszysz komunikat: „Adres logowania organizacji, pole edycji”. Dwukrotnie dotknij ekranu i przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz swój adres logowania, który najczęściej będzie twoim adresem e-mail.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 7. Fokus zostanie umieszczony w polu Hasło. Usłyszysz komunikat: „Hasło, pole edycji”. Dwukrotnie dotknij ekranu i przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz hasło.

  Uwaga: Domyślnie Skype dla firm zapamiętuje hasła, dzięki czemu nie musisz go podawać przy następnym logowaniu się w aplikacji Skype dla firm. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja Skype dla firm je zapamiętała, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zapamiętaj hasło, pole wyboru, zaznaczone”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

  Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 8. Na następnym ekranie fokus jest przenoszony do pola co to jest Twój numer telefonu? . Usłyszysz komunikat: "numer telefonu z systemem Android", pole edycji. Naciśnij dwukrotnie ekran i Użyj klawiatury numerycznej na ekranie, aby wpisać numer telefonu.

 9. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 10. Zostanie otwarty ekran wprowadzający. Składa się on w sumie z trzech ekranów. Aby przejść do następnego ekranu, szybko przesuń dwoma palcami w lewo.

 11. Aby odrzucić ostatni ekran wprowadzający i zacząć korzystać z aplikacji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dalej”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  Pojawi się główny widok aplikacji Skype dla firm dla Androida. Aby poruszać się między elementami w tym widoku, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Funkcja TalkBack będzie odczytywać kolejne elementy.

Otwieranie aplikacji Skype dla firm w systemie Android i logowanie się

Domyślnie Skype dla firm dla Androida zapamiętuje informacje logowania, jeśli wcześniej zalogowano się na tym samym urządzeniu, więc musisz tylko otworzyć aplikację i wybrać konto, którego chcesz użyć. Jeśli nie chcesz zapisywać hasła podczas pierwszego logowania i wylogowano się po ostatnim użyciu, wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się ponownie.

 1. Na ekranie głównym urządzenia mobilnego przejdź do ekranu głównego zawierającego aplikację Skype dla firm dla Androida. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo, aż funkcja TalkBack zapowie aplikację, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz swoje nazwisko i adres logowania. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Fokus zostanie umieszczony w polu Hasło. Dwukrotnie dotknij ekranu i przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz hasło.

 4. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Skype dla firm dla Androida zostanie otwarta i nastąpi zalogowanie.

Zmienianie statusu dostępności

 1. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyświetl menu ustawień profilu, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte menu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<bieżący status>, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz status, którego chcesz użyć, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie ustawiony wybrany status. Aby zamknąć menu, szybko przesuń dwoma palcami w lewo.

Znajdowanie kontaktu

 1. W głównym widoku programu Skype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj w katalogu firmowym”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 2. Usłyszysz komunikat „Edytowanie, pole edycji wyszukiwania osób” i zostanie otwarta klawiatura ekranowa. Wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktu. W miarę wpisywania czytnik zawartości ekranu będzie cię informować o liczbie znalezionych wyników.

 3. Aby przejść do listy wyników, szybko przesuń w prawo. Jeśli wyników jest kilka, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwisko i status szukanego kontaktu.

 4. Aby otworzyć wizytówkę tej osoby, dwukrotnie dotknij ekranu. Przy użyciu wizytówki możesz na przykład poznać dostępność danej osoby czy rozpocząć rozmowę audio lub wideo albo czat. Aby przeglądać wizytówkę kontaktu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

 1. W programie Skype dla firm dla Androida otwórz wizytówkę osoby, do której chcesz zadzwonić. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Połączenie wideo, przycisk” lub „Połączenie audio, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby nawiązać połączenie wideo lub audio.

  Aby zakończyć rozmowę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakończ połączenie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Więcej informacji o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń audio zawiera sekcja Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W programie Skype dla firm dla Androida otwórz wizytówkę osoby, z którą chcesz porozmawiać na czacie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Czat, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Wpisz wiadomość, trzy kropki, pole edycji”. Dwukrotnie dotknij ekranu i przy użyciu klawiatury ekranowej napisz wiadomość.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij wiadomość na czacie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby ją wysłać. Czytnik zawartości ekranu odczyta wszystkie otrzymane wiadomości. Możesz napisać kolejną wiadomość, korzystając z klawiatury ekranowej.

  Aby po rozmowie na czacie wrócić do poprzedniego widoku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wróć”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Wylogowanie ze aplikacji Skype dla firm w systemie Android

 1. W aplikacji Skype dla firm dla Androida szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Wyświetl menu ustawień profilu, przycisk”. Dwukrotnie dotknij ekranu, aby otworzyć menu.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wyloguj się”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj Skype dla firm z narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Windows, aby otworzyć aplikację i zalogować się. Następnie możesz wyszukiwać kontakty, rozpoczynać rozmowy audio i wideo oraz rozmawiać na czacie. Możesz też ustawiać status obecności, by informować innych o swojej dostępności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie programu Skype dla firm po raz pierwszy

Jeśli jeszcze nie zainstalowano na telefonie, możesz pobrać i zainstalować aplikację Skype dla firm ze sklepu Microsoft Store.

 1. Na ekranie głównym telefonu szybko przesuń w lewo dwoma palcami, aby przejść do listy aplikacji. Szybko przesuń w lewo, aby użyć wyszukiwania, lub szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Skype dla firm", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarta aplikacja z wyświetlonym ekranem powitalnym. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Następny, pasek aplikacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty inny ekran powitalny. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz ponownie przycisk dalej , a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby kontynuować.

 3. Zostanie otwarta strona logowania do Skype dla firm. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "okienko logowania. Adres logowania "i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz adres organizacji za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Enter", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Fokus zostanie umieszczony w polu Hasło. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Enter", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta strona logowania organizacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "wprowadź hasło, Edytuj tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Enter", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Skype dla firm prosi o numer telefonu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Plus jedna, tylko do odczytu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Aby przenieść fokus na klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "okienko klawiatury".

 7. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swój numer telefonu komórkowego, w tym numery kierunkowe kraju i regionu.

  Uwaga: Pole numer telefonu zawiera już "+ 1". Jeśli numer kierunkowy kraju nie zaczyna się od numeru 1, szybko przesuwaj w prawo na klawiaturze, aż usłyszysz "Backspace", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby usunąć numer.

  Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Następny, pasek aplikacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Na wyświetlonym ekranie możesz wybrać opcję przełączenia powiadomień wypychanych i dostępu do książki telefonicznej. Szybko przesuwaj w prawo, aby się po nim poruszać. Aby wyłączyć ustawienie, naciśnij dwukrotnie ekran po usłyszeniu ustawienia. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Następny, pasek aplikacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aplikacja Skype dla firm zostanie otwarta w widoku kontakty .

Otwieranie Skype‘a dla firm i logowanie się

Domyślnie Skype dla firm zapamiętuje informacje logowania, jeśli wcześniej zalogowano się na tym samym urządzeniu.

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm na ekranie głównym lub na liście aplikacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zaloguj się, pasek aplikacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aplikacja Skype dla firm zostanie otwarta w widoku kontakty .

Zmienianie statusu dostępności

 1. W Skype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "moje informacje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "status jest <bieżący status>", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okienko Wybierz stan . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz status, którego chcesz użyć, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  Zostanie ustawiony wybrany status. Aby zamknąć widok moje informacje , szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "pasek nawigacyjny, wstecz, przycisk, zwinięty", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Znajdowanie kontaktu

 1. W widoku kontaktySkype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę grupy, do której należy kontakt (na przykład Ulubione lub Inne kontakty), a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Grupa jest rozwinięta, a kontakty z grupy są wyświetlane na ekranie. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo.

 3. Aby otworzyć menu Szybka akcja, gdy fokus znajduje się na kontakcie, naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą menu Szybka akcja Otwórz wizytówkę danej osoby lub Rozpocznij rozmowę głosową, rozmowę wideo lub czat. Aby przechodzić między opcjami w menu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

 1. W Skype dla firm Znajdź kontakt, do którego chcesz zadzwonić. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Szybka akcja. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "rozmowa, przycisk" lub "rozmowa wideo, przycisk", w zależności od typu połączenia, które chcesz wprowadzić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby nawiązać połączenie.

  Aby zakończyć rozmowę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakończ połączenie, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. W Skype dla firm Znajdź kontakt, z którym chcesz rozmawiać. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Znajdowanie kontaktu powyżej.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Szybka akcja. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz komunikat: "wiadomość błyskawiczna, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć czat.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "naciśnij, aby wpisać, tylko do odczytu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyślij, pasek aplikacji, przycisk", a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Wiadomość zostanie wysłana.

  Aby odsłuchać wiadomości otrzymywane w trakcie czatu, szybko przesuń w lewo.

Wylogowanie z aplikacji Skype dla firm

 1. W widoku kontaktySkype dla firm szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "moje informacje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "status jest <bieżący status>", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okienko Wybierz stan . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyloguj się", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przy użyciu Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows — możesz otworzyć aplikację Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web. Pozwala on ustawić status obecności, by poinformować innych o swojej dostępności, wyszukiwać kontakty i rozmawiać na czacie za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

W tym temacie

Otwieranie programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Skype dla firm Online nie jest aplikacją autonomiczną, lecz działa w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. Aby otworzyć aplikację Outlook w sieci Web, otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę http://outlook.office.com. Zaloguj się do swojego konta Office.

 2. Aby przejść do paska narzędzi Office Online, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji”.

 3. Aby otworzyć okienko Skype dla firm, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Użyj klawisza strzałki w dół, aby skorzystać z okienka konwersacji programu Skype dla firm”. Naciśnij spację, aby otworzyć to okienko.

  Zostanie otwarte okienko Skype dla firm i aktywna będzie karta listy Wszystkie kontakty.

Zmienianie statusu dostępności

 1. Aby przejść do paska narzędzi Office Online w aplikacji Outlook w sieci Web, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Ustawienia użytkownika. Użyj klawisza strzałki w dół, aby wyświetlić okienko Moje konto i wyświetlić oraz edytować moje konto”.

 3. Aby otworzyć okienko Moje konto, naciśnij spację.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „<Twój bieżący status>, kliknij, aby zmienić swój status”. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij spację, a następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aby poruszać się między elementami na liście.

 5. Gdy usłyszysz opcję, którą chcesz wyświetlić w swoim profilu, naciśnij klawisz Enter. Lista zostanie zamknięta. Aby zamknąć okienko Moje konto, naciśnij klawisz Esc.

Znajdowanie kontaktu i rozpoczynanie konwersacji

 1. Aby przejść do paska narzędzi Office Online w aplikacji Outlook w sieci Web, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji”.

 2. Aby otworzyć okienko Skype dla firm, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Użyj klawisza strzałki w dół, aby skorzystać z okienka konwersacji programu Skype dla firm”. Naciśnij spację, aby otworzyć to okienko.

  Zostanie otwarte okienko Skype dla firm i aktywna będzie karta listy Wszystkie kontakty.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj”, a następnie wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktu. W miarę wpisywania czytnik zawartości ekranu będzie cię informować o liczbie znalezionych wyników.

 4. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Osoby” i nazwisko pierwszej osoby na liście. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół.

 5. Aby rozpocząć rozmowę na czacie z wybraną osobą, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko czatu, a fokus znajdzie się w polu wprowadzania tekstu. Usłyszysz komunikat: „Dane wejściowe rozmowy”. Teraz możesz napisać wiadomość. Aby ją wysłać, naciśnij klawisz Enter.

 6. Po odebraniu wiadomości na czacie usłyszysz dźwięk powiadomienia. Aby Narrator przeczytał odebraną wiadomość, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby wrócić do pola wprowadzania wiadomości na czacie, naciśnij klawisz Tab. Aby zakończyć konwersację i zamknąć okienko czatu, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych z programu Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×