Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w funkcji wyszukiwania

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Office za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz szybko znaleźć to, czego szukasz w usłudze Microsoft Search. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Program Microsoft Search umożliwia bezpośrednie uzyskiwanie dostępu do poleceń karty wstążki, plików, innych użytkowników i pomocy, po prostu wpisując odpowiednie informacje.

Uwagi: 

W tym temacie

Korzystanie z usługi Microsoft Search

Pole wyszukiwania składa się z pola tekstowego umożliwiającego wpisanie wyszukiwanego terminu oraz menu rozwijanego sugestii, które są automatycznie otwierane po przeniesieniu fokusu do pola wyszukiwania. Aby przenieść fokus do pola wyszukiwania, naciśnij klawisze ALT + Q.

Lista sugestii może zawierać sugestie w kilku kategoriach, takie jak Znajdź w dokumencie, ostatnio używane, osoby, dokumenty, sugerowanei Pomoc. Czytnik zawartości ekranu informuje o nazwach poszczególnych kategorii podczas przeglądania listy. Zawartość menu sugestie jest automatycznie aktualizowana podczas wpisywania wyszukiwanego terminu.

Aby przejrzeć sugestie, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pola, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Praca z kontaktami przy użyciu funkcji wyszukiwania

Za pomocą wyszukiwania w programie Microsoft Search możesz przeglądać ostatnie kontakty lub szukać innych kontaktów. Możesz w łatwy sposób wyświetlić wizytówkę każdego kontaktu lub udostępnić mu bieżący dokument.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów pakietu Office Enterprise.

 1. Aby przenieść fokus do pola wyszukiwania, naciśnij klawisze ALT + Q. Zostanie automatycznie otwarta lista sugerowanych akcji, osób i dokumentów. Jeśli chcesz wyszukać określony kontakt, wpisz nazwę odpowiedniego kontaktu. W przeciwnym razie w menu sugestie są wyświetlane ostatnie kontakty.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: "Kontakty".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego kontaktu. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu kontekstowe kontaktu.

 4. W menu kontekstowym Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Praca z plikami przy użyciu funkcji wyszukiwania

Możesz użyć wyszukiwania Microsoft Search, aby przejrzeć ostatnio używane pliki lub wyszukać inne pliki. Możesz otworzyć pliki bezpośrednio.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów pakietu Office Enterprise.

Uwaga: W zależności od tego, z której aplikacji Office korzystasz, możesz również wykonywać inne operacje na plikach w menu sugestie wyszukiwania, na przykład wstawiać zawartość z zaznaczonego dokumentu do aktualnie otwartego dokumentu.

 1. Aby przenieść fokus do pola wyszukiwania, naciśnij klawisze ALT + Q. Zostanie automatycznie otwarta lista sugerowanych akcji, osób i dokumentów. Jeśli chcesz wyszukać określony plik, wpisz nazwę odpowiedniego pliku. W przeciwnym razie w menu sugestie są wyświetlane ostatnie kontakty.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "pliki".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu kontekstowe pliku.

 4. W menu kontekstowym Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Korzystanie z okienka wyszukiwania

Okienko wyszukiwania pozwala uzyskać dostęp do jeszcze większej ilości zasobów na podstawie wyszukiwanego terminu. Okienko zawiera karty wszystkie, pliki, sieci Webi obrazy . Aby użyć okienka wyszukiwania :

 1. Naciśnij klawisze ALT + Q, aby przenieść fokus do pola wyszukiwania, a następnie wpisz wyszukiwany termin, którego chcesz użyć.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Zobacz więcej wyników wyszukiwania", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Otwarte jest okienko Wyszukiwanie , a fokus zostanie przeniesiony na kartę wszystkie w okienku.

 3. Aby przechodzić między kartami, naciskaj klawisze strzałek w lewo i w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

 4. Aby przeglądać zawartość karty, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "pokazywanie <nazwy karty> wyników dla <terminu wyszukiwania>", a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przechodzić między zawartością karty.

 5. Aby wybrać element na karcie, naciśnij klawisz ENTER.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku wyników na karcie pliki można przełączaćsię między otwartymi, linkami i używaniem ponownego użycia zawartości za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie wybrać jedną z nich przez naciśnięcie klawisza ENTER.

  • W przypadku wyników karty sieci Web możesz przechodzić między otwartymi, linkamii więcej akcjami za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie wybrać jedną z nich przez naciśnięcie klawisza ENTER.

  • W przypadku wyników karty obrazy możesz wstawić obraz do dokumentu, naciskając klawisz ENTER.

Zobacz też

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×