Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View

W programie Power View w programie SharePoint 2013 i w programie Excel 2013 można szybko utworzyć wiele wizualizacji danych, z tabel i macierzy na wykres słupkowy, kolumnowy i bąbelkowy oraz zestawy wielu wykresów. W przypadku każdej wizualizacji, którą chcesz utworzyć, zacznij korzystać z arkusza programu Power View, tworząc tabelę, którą można łatwo przekonwertować na inne wizualizacje, aby znaleźć obraz, który jest najbardziej odpowiedni do przedstawienia danych.

Tworzenie wizualizacji

 1. Utwórz tabelę w arkuszu programu Power View, zaznaczając tabelę lub pole na liście pól albo przeciągając pole z listy pól do arkusza. Program Power View rysuje tabelę w arkuszu, wyświetlając rzeczywiste dane i automatycznie dodając nagłówki kolumn.

 2. Przekonwertuj tabelę na wizualizację, wybierając typ wizualizacji na karcie projektowanie . W zależności od danych w tabeli są dostępne różne typy wizualizacji, które zapewniają najlepszą wizualizację tych danych.

  Porada: Aby utworzyć kolejną wizualizację, Rozpocznij kolejną tabelę, klikając pusty arkusz przed wybraniem pól z sekcji pól na liście pól.

W tym artykule

Przykłady wizualizacji dostępnych w programie Power View

Wykresy

Wykresy kołowe

Wykresy punktowe i bąbelkowe

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe

Wykresy słupkowe

Wykresy kolumnowe

Wykresy liniowe

Mapy

Wielokrotności: zestaw wykresów z takimi samymi osiami

Macierzach

Karty

Kafelki

Więcej informacji

Przykłady wizualizacji dostępnych w programie Power View

Wizualizacje danych w programie Crescent

 1. Fragmentator Przefiltruj raport do chleba

 2. Nawigacja między przepływami kafelków na kafelkach, obecnie na rogalik

 3. Karta w kontenerze kafelków filtrowana do bieżącego kafelka (rogalik)

 4. Wykres liniowy w kontenerze kafelków pokazujący ilości zużyte i serwerowe filtrowane według Croissants od stycznia do grudnia

 5. Wielokrotności, filtrowanie na chleb i sortowanie w kolejności malejącej według ilości obsługiwanej

 6. Wykres kolumnowy przefiltrowany na chleb, pokazujący ilości, które są obsługiwane i zużywane

Wykresy

Program Power View oferuje kilka opcji wykresu: kołowy, kolumnowy, słupkowy, liniowy, punktowy i bąbelkowy. Wykresy mogą zawierać wiele pól liczbowych i wiele serii. Na wykresie dostępnych jest kilka opcji projektowania — Pokazywanie i ukrywanie etykiet, legend i tytułów.

Wykresy są interaktywne: w miarę klikania wartości na jednym wykresie:

 • Wyróżnij tę wartość na wykresie.

 • Filtruj do tej wartości we wszystkich tabelach, macierzach i kafelkach w raporcie.

 • Wyróżnij tę wartość na wszystkich innych wykresach w raporcie.

Wykresy są interaktywne w ustawieniu prezentacji, na przykład w trybach odczytu i pełnoekranowego w programie Power View w programie SharePoint lub w arkuszu programu Power View w skoroszycie programu Excel zapisanym w usługach programu Excel lub wyświetlanych w programie Microsoft 365.

Wykresy kołowe

Wykresy kołowe w programie Power View mogą być proste lub skomplikowane. Można utworzyć wykres kołowy, w którym po dwukrotnym kliknięciu wycinka będą rozwijane szczegóły, albo wykres kołowy, na którym będą widoczne duże kolorowe wycinki zawierające podwycinki. Wykres kołowy można filtrować za pomocą innego wykresu. Załóżmy, że klikniesz pasek na wykresie słupkowym. Część wykresu kołowego odnoszące się do tego paska jest wyróżniona, a pozostała część koła jest wyszarzona. Przeczytaj o wykresach kołowych w programie Power View.

Wykres kołowy w programie Power View przedstawiający sprzedaż według kontynentów dla danych za rok 2007

Wykresy punktowe i bąbelkowe

Wykresy bąbelkowe i punktowe są doskonałym rozwiązaniem pozwalającym wyświetlać wiele pokrewnych danych na jednym wykresie. W przypadku wykresów punktowych na osi x jest wyświetlane jedno pole liczbowe, a na osi y drugie pole liczbowe, dzięki czemu relacje między tymi dwoma wartościami dla wszystkich elementów na wykresie są dobrze widoczne.

Na wykresie bąbelkowym trzecie pole liczbowe kontroluje rozmiar punktów danych. Możesz również dodać oś "odtwarzania" do wykresu punktowego lub bąbelkowego, aby wyświetlać dane w miarę ich zmiany w czasie.

Więcej informacji o wykresach bąbelkowych i punktowych w programie Power View.

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe są przydatne do porównywania punktów danych w jednej lub większej liczbie serii danych. Na wykresach liniowych, słupkowych i kolumnowych na osi x wyświetlane jest jedno pole, a oś y jest inna, co ułatwia wyświetlenie relacji między dwiema wartościami dla wszystkich elementów na wykresie.

Wykresy słupkowe

Na wykresie słupkowym kategorie są zorganizowane wzdłuż osi pionowej i wartości na osi poziomej. Użycie wykresu słupkowego w dowolnym z następujących przypadków:

 • Istnieje co najmniej jedna seria danych, którą chcesz wykreślić.

 • Dane zawierają wartości dodatnie, ujemne i zera (0).

 • Chcesz porównać dane dla wielu kategorii.

 • Etykiety osi są długie.

W programie Power View są wyświetlane trzy podtypy wykresów słupkowych: skumulowane, 100% skumulowane i klastrowane.

Wykresy kolumnowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można wykreślić na wykresie kolumnowym. Wykresy kolumnowe umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów. Kategorie na wykresach kolumnowych są wyświetlane wzdłuż osi poziomej i wartości na osi pionowej.

W programie Power View istnieją trzy podtypy wykresów kolumnowych do wyboru: skumulowane, 100% skumulowane i klastrowane.

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe rozdzielają dane kategorii równomiernie wzdłuż osi poziomej (kategorii) oraz wszystkich danych wartości liczbowych wzdłuż osi pionowej (wartości).

Wykres liniowy w programie Power View

Na osi poziomej możesz korzystać z wykresu liniowego ze skalą czasu. Na wykresach liniowych daty są wyświetlane w kolejności chronologicznej w określonych interwałach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie są uporządkowane lub są w tych samych jednostkach bazowych.

Utwórz Wykres liniowy w programie Power View.

Początek strony

Mapy

W funkcji map w programie Power View są używane kafelki map usługi Bing, więc można powiększać i kadrować je tak jak każdą inną mapę usługi Bing. Dodanie lokalizacji i pól powoduje umieszczenie kropek na mapie. Im większa wartość, tym większa kropka. Po dodaniu serii wielowartościowej na mapie są wyświetlane wykresy kołowe o rozmiarze wykresu kołowego przedstawiającym rozmiar sumy. Dowiedz się więcej o mapach w programie Power View.

Mapa USA w programie Power View z wykresami kołowymi

Początek strony

Wielokrotności: zestaw wykresów z takimi samymi osiami

W przypadku wielokrotności można utworzyć serię wykresów z identycznymi osiami X i Y, a następnie rozmieścić je obok siebie — co ułatwia porównywanie wielu różnych wartości w tym samym czasie. Wielokrotności są czasami nazywane "wykresami Trellis".

Początek strony

Macierzach

Macierz jest podobna do tabeli, ponieważ składa się z wierszy i kolumn. Jednak macierz ma następujące możliwości, które nie są dostępne w tabeli:

 • Wyświetlanie danych bez powtarzających się wartości.

 • Wyświetlanie sum i sum częściowych według wierszy i kolumn

 • Hierarchia umożliwia agregowanie/rozwijanie szczegółów

 • Zwijanie i rozwijanie ekranu

Dowiedz się więcej o pracy z matrycą w programie Power View

Początek strony

Karty

Tabelę możesz przekonwertować na serię kart, na których dane z każdego wiersza w tabeli są wyświetlane w formacie karty, takim jak karta indeksu.

Karty z obrazami flag w programie Power View

Początek strony

Kafelki

Tabelę lub macierz można przekonwertować na kafelki w celu interaktywnego prezentowania danych tabelarycznych. Kafelki to kontenery z dynamicznym paskiem nawigacji. Kafelki działają jak filtry — filtrują one zawartość wewnątrz kafelka według wartości wybranej na pasku kart. Do kafelka można dodać więcej niż jedno okno wizualizacji, a wszystkie są filtrowane według tej samej wartości. Możesz użyć tekstu lub obrazów jako kart. Dowiedz się więcej o kafelkach w programie Power View.

Ten obraz przedstawia liczbę medali wykorzystanych przez kraje konkurencyjne w szybkości.

Kontener kafelków z obrazem dyscypliny sportowej w programie Power View

Początek strony

Więcej informacji

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×