Wymaganie hasła do otwierania lub modyfikowania skoroszytu

Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Można uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom otwieranie i modyfikowanie pliku skoroszytu, nawet jeśli mają uprawnienia do otwierania go.

Przestroga: Po utworzeniu hasła do skoroszytu zapisz je i przechowuj w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty hasła nie będzie można otworzyć skoroszytu chronionego hasłem ani uzyskać do niego dostępu.

 1. Otwórz arkusz lub skoroszyt, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Chroń arkusz lub Chroń skoroszyt.

  Przyciski ochrony hasłem

 3. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie w polu Zweryfikuj ponownie wpisz hasło.

 4. Wybierz inne opcje ochrony i kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Porada: Aby usunąć hasło, kliknij pozycję Nie chroń arkusza lub Chroń skoroszyt i wprowadź hasło.

Wymaganie hasła do otwierania skoroszytu

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronakliknij pozycję Hasła.

  Karta Recenzja, grupa Ochrona

 3. W polu Hasło ochrony przed otwarciem wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję Zapisz Przycisk Zapisz .

  Porada: Aby usunąć hasło, zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed otwarciem, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Wymaganie hasła do modyfikowania skoroszytu

Po dodaniu hasła tylko autoryzowani użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w skoroszycie. Użytkownicy bez autoryzacji nadal mogą otwierać skoroszyt, a następnie zapisywać go pod inną nazwą pliku.

Uwaga: W przeciwieństwie do ochrony elementów skoroszytu, która uniemożliwia zmiany struktury i okien skoroszytu, zabezpieczenia hasłem na poziomie skoroszytu pomagają chronić cały plik przed niechcianymi zmianami.

 1. Otwórz dokument, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronakliknij pozycję Hasła.

 3. W polu Hasło ochrony przed modyfikacją wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję Zapisz Przycisk Zapisz .

  Porada: Aby usunąć hasło, zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed modyfikacją, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Zobacz też

Chronienie arkusza

Ochrona skoroszytu

Ograniczanie uprawnień do zawartości pliku

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×