Wyrażenia SQL

wyrażenie SQL to ciąg tworzący całość bądź część instrukcji SQL. Na przykład metoda FindFirst w obiekcie Recordset używa wyrażenia SQL składającego się z kryteriów wyboru, które znajdują się w klauzuli WHERE języka SQL.

Aparat bazy danych programu Microsoft Access używa usługi wyrażeń języka Visual Basic for Applications (VBA) do wykonywania prostych operacji arytmetycznych i obliczania funkcji. Wszystkie operatory używane w wyrażeniach SQL programu Microsoft Access (z wyjątkiem operatorów Between, In i Like) są definiowane przez usługę wyrażeń języka VBA. Ponadto usługa wyrażeń języka VBA oferuje ponad 100 funkcji języka VBA, których możesz używać w wyrażeniach SQL. Za pomocą tych funkcji języka VBA możesz na przykład utworzyć zapytanie SQL w widoku projektu zapytania programu Microsoft Office Access 2007. Możesz też użyć tych funkcji w zapytaniu SQL w metodzie OpenRecordset obiektu DAO w kodzie języka Microsoft Visual C++, języka Microsoft Visual Basic i języka VBA programu Microsoft Office Excel 2007.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×