Wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznej

Z programu Lync dla systemu Android możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne do poszczególnych kontaktów. Możesz również wysyłać audio lub wideo do istniejącej konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Obejrzyj wprowadzenie do korzystania z aplikacji Lync na telefonie z systemem Android

Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak w aplikacji Lync można wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i dołączać do spotkań na telefonie z systemem Android.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do pojedynczego kontaktu

Aby wyszukać kontakt i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, zrób tak:

 1. Naciśnij ikonę Kontakty (druga ikona od lewej), a następnie naciśnij ikonę Wyszukaj u góry.

 2. Zacznij wpisywać nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail danej osoby w polu wyszukiwania. Wyniki pojawią się poniżej tego pola.

 3. Po znalezieniu kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Aby wybrać kontakt z listy Kontakty i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij ikonę Kontakty (druga ikona od lewej), a następnie naciśnij grupę, do której należy dana osoba, aby ją rozwinąć.

 2. Po znalezieniu kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

Jeśli w chwili, gdy ktoś wysyła do Ciebie wiadomość błyskawiczną, jest się zalogowanym do programu Lync, powiadomienie jest wyświetlane u góry ekranu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, przesuń w dół obszar powiadomień, a następnie naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, poczekaj na przekroczenie limitu czasu powiadomienia.

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

Jeśli prowadzisz jednocześnie kilka konwersacji, możesz przełączać się między nimi, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij ikonę Konwersacje (trzecia ikona od lewej), a następnie naciśnij konwersację, na którą chcesz odpowiedzieć.

 • Jeśli uczestniczysz w wielu konwersacjach i w jednej z nich otrzymasz nową wiadomość błyskawiczną, w obszarze powiadomień systemu Android zostanie wyświetlone powiadomienie. Możesz przejść do tej konwersacji, naciskając to powiadomienie.

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby dodać dźwięk lub wideo do istniejącej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych w ramach połączenia, wykonaj następujące czynności:

 • Z poziomu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych na ekranie Konwersacja naciśnij ikonę Telefon i numer, pod który chcesz zadzwonić.

W zależności od sposobu, w jaki zostały ustawione opcje połączeń VoIP, na potrzeby nawiązywania i odbierania połączeń audio lub wideo może zostać użyta sieć Wi-Fi lub plan taryfowy dla transmisji danych w sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

W przypadku nieodebrania konwersacji za pomocą telefonu na karcie Konwersacje zostanie wyświetlona informacja o nieodebranej konwersacji.

 1. Aby przejrzeć nieodebraną lub ostatnią konwersację, naciśnij ikonę Konwersacje (trzecia ikona od lewej). Zostanie wyświetlona lista ostatnich i nieodebranych konwersacji.

 2. Naciśnij konwersację, aby na nią odpowiedzieć. W celu połączenia się z konwersacją musisz odpowiedzieć na nią, wysyłając wiadomość błyskawiczną bądź rozpoczynając połączenie audio lub wideo.

Uwaga:  Konwersacje zaakceptowane w innych klientach programu Lync i nieodebrane na urządzeniu przenośnym nie będą widoczne na karcie Konwersacje.

Kończenie konwersacji

Po zakończeniu konwersacji wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zakończyć konwersację audio lub wideo, na ekranie Konwersacja naciśnij czerwoną ikonę Zakończ.

 • Aby usunąć konwersację, naciśnij ikonę Konwersacje (trzecia ikona od lewej). Naciśnij i przytrzymaj konwersację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń konwersację.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×